บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก| ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

      บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด เป็นโรงงานผู้ค้นคว้า ทดลอง ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง และอุปกรณ์ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลมและพลังงานธรรมชาติ เพื่อการลดต้นทุนการผลิต ทางด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม ในฟาร์มขนาดเล็กและใหญ่ โรงแรม รีสอร์ท 
เพื่อความมั่นคง ในด้านพลังงานและความสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยโดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการทำงาน อายุการใช้งานที่ยาวนานหลายปี
ระบบไฟฟ้าพิเศษ Denco Pure Direct Current System มีความปลอดภัยสูงสุด 100%  ในทุกสภาพของการทำงาน ใช้งานง่าย การซ่อมบำรุงน้อยถูกออกแบบและผลิตขึ้นมา
เพื่อทำการติดตั้งใช้งานได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
    เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้จัดแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้
   1) เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน 2017 Series
   2) เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง

  ทางบริษัทฯได้ทำการผลิต จำหน่ายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบต่อตรง
ไม่มีแบตเตอรรี่สำรองไฟฟ้า (Non Battery Back up) และได้ทำการปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอด
    เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงของทางบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
 1) เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน 2017 Series
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน เช่น สระขุด ห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บน้ำ
หรือบ่อบาดาลตื้น ที่ระดับน้ำลึกไม่เกิน 8 เมตร
Click for more information 

   2) เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
 ระบบ DENCO Pure Direct Current Submersible Pump ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าดูด
ระบบปั๊มบาดาลระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ 3 Phase Brush Less DC. Submersible pump 
ควบคุมการทำงานโดย Solar inverter Controller with MPPT.function ช่วยให้ทำงานได้ดีในทุกสภาพแสงแดด
มีขนาดตั้งแต่ 500 วัตต์ ไปจนถึง 1800 วัตต์ TDH.4 เมตร ถึง 178 เมตรอัตราการสูบน้ำต่อวัน 2.5 ถึง 36 ลบ.เมตร

ชุดต้นกำลัง/ชุดควบคุม/ชุดอุปกรณ์ทำงานในระบบโซล่าเซลล์
Power /Controller / Equipments units & etc.
 สินค้าวัสดุอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์ สำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ชุดนอนนา 
หรือ Micro Solar Farm ผลิตแยกเป็นส่วนเพื่อการนำไปประกอบใช้งาน เหมะสำหรับท่านที่ติดตามผลงาน
บทความเรื่องพลังงานทดแทนของผู้เขียน ที่อยากจะทดลองวิชาที่ได้ศึกษามา ขายแยกชิ้นพร้อมคำแนะนำ
และให้การปรึกษาในการประกอบ ดูแลซ่อมบำรุง ตลอดอายุการใช้งาน 
    เหมาะสำหรับท่านที่ชอบประกอบสร้างด้วยตนเอง และมีทักษะทางด้านช่าง หรือผู้ประกอบการรายเล็ก
หรือผู้ที่เริ่มต้นศึกษา หรือประกอบเป็นอาชีพเสริม จัดเอาไว้เป็นแหล่งอุปกรณ์คุณภาพ ราคาเหมาะสม 
และมีมาตรฐาน   Click.here...

Solar pumping system model : DENCO PDCS-SP2400-C3650
Solar power station : DENCO PST-2400 W (2.4 kw.)
Submersible system
1) DENCO BLDC.Submersible pump 1500w. 5000 Litres/hr.max TDH.= 62m
2) Pure Direct Current System 14 A. 110 V.DC. Max..3000 RPM. 
3) Solar Pump Inverter 1800 Watts. Model PDCS-INV1800/MPPT.
 Test Result :
1) Ground surface flow rate : 7200 Litres/ hr.
2) 30 m. depts. Deep well to ground : 5023 Lires/hr.
Estimate daily water supply : 36 cu.m/days TDH.= 30 m.
Installation site : วังเวียง ประเทศลาว 

บทความระบบการจัดการน้ำสำหรับการเกษตรกรรม และบทความที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน

บทความเรื่องของการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตรกรรม ได้รวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านที่สนใจได้ศึกษา และทำความเข้าใจ และปรับทัศนคติในมุมมองต่างๆ
ของการสูบน้ำและการให้น้ำพืชไร่ ควรอ่านทำความเข้าใจ และ ศึกษาตัวอย่างของการติดตั้งใช้งาน การส่งและกระจายน้ำในรูปแบบต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
ก่อนการตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำแบบใด จึงจะเหมาะสมกับความต้องการ
     อ่านหลายๆรอบทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน เรื่องของการสูบน้ำนั้นจะถามใครก็สู้เราสามารถอ่านและเข้าใจด้วยตนเองไม่ได้ครับ
การศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจจากบทความต่างๆ เรียนรู้เพื่อเป็น KURU เรื่องการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง ได้จากบทความครับ 
รวมบทความเรื่องการจัดการน้ำสำหรับพื้นที่เพาะปลูกจากขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่
 รวบรวมบทความที่เขียนและเรียบเรียงขึ้นมาจากประสบการณ์ และการค้นคว้าเพื่อให้การแนะนำและออกแบบ
ระบบการจัดการน้ำให้กับลูกค้าและผู้ติดตามผลงานการค้นคว้าของผู้เขียน ซึ่งได้เรียบเรียงเอาไว้เป็นลำดับ เป็นขั้นตอน
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและวางแผนระบบการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนครับ
A.) วิธีการเริ่มต้น วางแผนจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมขนาด1ไร่ ถึง100ไร่
B.การเลือกประเภทของระบบสูบน้ำ ให้เหมาะสมกับประเภทของแหล่งน้ำ
C.)การจัดสรรและแบ่งพื้นที่ สำหรับการเพาะปลูก ( zoning)
D) การสร้างถังเก็บน้ำและการวางระบบท่อ สำหรับระบบให้น้ำพืช  
E) การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำหยดขนาด 6 ถึง 20ไร่
 รวมผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ
  ตัวอย่างการติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
ลักษณะของการติดตั้ง และใช้งานในลักษณะต่างๆ ทั้งระบบที่ทางบริษัทฯเป็นผู้ติดตั้ง และเป็นรายงาน
การติดตั้งด้วยตนเองของลูกค้าที่ส่งกลับมา เพื่อร่วมโครงการรวบรวมข้อมูลการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับประชาชน ของบริษัทฯ การเข้าชมลักษณะการติดตั้งของงานในแต่ละพื้นที่ จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ
ในลักษณะของการติดตั้ง และข้อจำกัดของบางพื้นที่ และลักษณะของงานบางอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจ
และเป็นการปรับพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
    วิธีการประกอบเครื่องสูบน้ำแบบต่อตรง ด้วยตนเองจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว
     หลายท่านที่เคยซื้อแผงโซล่าเซลล์ตามงานต่างๆ แผงน้ำท่วม หรือแผงอะมอฟัส (หลวงแจก) แล้วอยากจะเอามาต่อเป็น
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวิธีการที่ง่าย และประหยัด ปลอดภัยสุดๆ เพราะไฟฟ้าไม่ดูด
Brush Less Direct Current Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดไม่มีแปรงถ่าน 3 เฟส
   
  บทความที่เขียนเล่าสู่กันฟังแบบละเอียด เป็นวิทยาการชาวบ้านใน " โครงการสุริยะเทพสูบน้ำเพื่อเกษตรกร " 
ท่านสามารถอ่านทำความเข้าใจ ถึงการนำเอามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 3 สายไม่มีแปรงถ่านนำเอามาฉุดเครื่องสูบน้ำ
เดินปั๊มชัก ใช้งานเอง เป็นการพัฒนาไปอีกลำดับ มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่ามอเตอร์เปลือกดำ และมอเตอร์ชนิดมีแปรงถ่าน

 รวมการซ่อมบำรุงและปรับแต่งให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
  รวบรวมวิธีการซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ซึ่งเครื่องจักร เครื่องกล
ทุกชนิด ที่มีการเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไหว ย่อมต้องมีการซ่อมบำรุง หรือปรับแต่งบางประการ เพื่อให้เครื่องสามารถ
ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุใช้งานยาวนาน
วิธีการเพิ่มชุดชาจท์แบตเตอรี่ในเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25
   การเพิ่มSolar Battery Charger หรืออุปกรณ์อัดไฟ แบตเตอรี่เข้าไปในเครื่องสูบน้ำ สามารถทำได้ แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามคำแนะนำครับ
 รวมบทความพื้นฐานความรู้ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ สำหรับประชาชน
  ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียง รวมถึงสรุปผลการทดลองและรายละเอียดของโครงการทดลองต่างๆของผู้เขียน ที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานธรรมชาติ และการนำมาประยุกต์ใช้งาน ในด้านต่างๆ นำมารวบรวมเอาไว้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจ
 รวมคลิป การทำงานของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใน U-Tube
 ร่วมงาน " พลังงานบ้านทุ่งสัญจร ครั้งที่ 2 "
ณ.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 
วันที่ 31สิงหาคม และ 1 กันยายน 2558 

การใช้เครื่องDCSP0124-300W-P25 ในระบบน้ำหยด

 4 สิงหาคม 2559
ร่วมงาน " พลังงานจังหวัดชัยภูมิ  "
ณ.ศูนย์สาธิตเกษตรกรรม ตำบลห้วยบง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ
  ความสำคัญของ ท่อทางด้านสูบ  Suction Line
  ถกเถียงกันมานาน ท่อเล็กน้ำแรง ท่อรั่วตามด สูบได้ลึกเกินกว่า 8 เมตร มาศึกษาหาความจริงกัน

 Self Priming Tank Addition
 การเพิ่ม Vaccum Chamber แปลงร่างปั๊มชักให้เป็น Self Priming Pump
Start April 14,2016
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด |ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎