บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

      สองสามปีที่ผ่านมาความรู้สึกของผมเปลี่ยนแปลงไปในวันเวลาที่เห็นเมฆหมอกหนาตา หรือวันที่ฟ้าหลัว ซึ่งมักจะคิดถึงเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นร้อยเครื่อง
ที่ได้ทำการติดตั้งใช้งานไปทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งชุดใหญ่ ชุดเล็ก บางชุดก็ยังได้รับข่าวคราวจากลูกค้าส่งข่าวมาทาง Line เสมอๆ ว่ายังใช้งานได้ดี บางท่าน
ก็อยากได้อีกชุด บางที่ก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆ ส่วนมากจะเป็นสาเหตุที่แก้ไขได้ด้วยตนเองที่หน้างาน เช่น หัวกะโหลก( Foot Valve) จมเลนก้นบ่อหรือว่ามีเศษใบไม้
 ท่อนเศษต้นหญ้ามาติดค้างที่บ่าของลิ้นวาวล์ ก็แนะนำวิธีแก้ไขกันทาง Line เครื่องก็สามารถทำงานได้ตามปรกติ บางเครื่องใช้งานมาสองปี ลูกสูบหลวม ก็จัดส่งอะไหล่ 
ไปให้พร้อมวิธีการเปลี่ยนท่านที่ซื้อไปใช้งานก็ส่งภาพกลับมาให้ชมกันบ้างทาง ID.Line : Prapon Denco  เพื่อจะได้ให้คำแนะนำและได้นำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นไปจากเดิมอีก
    ระบบสูบน้ำบาดาลก็เตรียมเอาไว้ให้แล้วรุ่นเล็ก และรุ่นกลาง ปั๊มบาดาลจะเป็นทางเลือกเมื่อเราไม่มีแหล่งน้ำบนผิวดิน ขุดสระไม่พบน้ำซึมน้ำซับ ก็คงจะต้องเจาะ
บ่อบาดาลกันเมื่อเจาะพบน้ำ และทราบตำแหน่งของบ่อเรียบร้อยแล้ว ทราบระดับน้ำจับท่อ ก็ค่อยมาเลือกปั๊มบาดาลกัน รุ่นเล็กรุ่นกลาง ได้น้ำประมาณวันละ 15 ลบ.เมตร
เป็นอย่างน้อย ถ้าบ่อไหนระดับน้ำจับท่อไม่ลึก ก็จะได้น้ำมาก  เอาราคามาให้ดูกันเป็นงบประมาณก่อน ส่วนบางท่านที่ต้องการน้ำมากๆ ก็ต้องจัดรุ่นพิเศษให้ครับ 
ใช้ปั๊มขนาดใหญ่ และ แผงจำนวนมากขึ้น ถ้าความลึกมาก ก็จะได้ปริมาณน้ำน้อย ถ้าความลึกไม่มาก ก็จะสูบน้ำได้มากเป็นสัดส่วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ทางวิศวกรรมชลประทาน เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรื่อง " เขาบอกว่า " ซึ่งต้องสามารถทดสอบและวัดค่าต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน

เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 

      จากประสบการณ์การออกแบบผลิตและติดตั้งใช้งานในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในแถบ South East Asia ทำให้ได้ข้อมูลทางวิศวกรรมฯ
ที่เป็นประโยชน์มากมาย และได้นำมาปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบการส่งกำลัง และนำเอาระบบ MPPT.(Maximum Power Point Tracker)เข้ามาใช้งาน
ในเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานแบบต่อตรง
   ในช่วงเวลาปัจจุบัน อุปกรณ์ทางด้านพลังงานทดแทนมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในด้านประสิทธิภาพและมีราคาที่เริ่มจับต้องได้และก็มีอุปกรณ์รุ่นเก่าตกค้างในตลาดจีน
มากมายเป็นโอกาสดีที่เยาวชนของไทย ได้มีโอกาสได้ศึกษาจากวัสดุอุปกรณ์ของจริง รวมไปถึงช่างท้องถิ่นและช่างฝีมือในอีกหลายสาขาก็ได้เข้ามาประกอบอาชีพในสายงาน
ของพลังงานทดแทน ทำให้วิชาการแขนงนี้ได้มีการนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น เมื่อทุกผืนนา หรือทุกผืนไร่ มีน้ำสำหรับการเพาะปลูก ความสุข รอยยิ้มก็จะตามมา
ผู้เขียนก็ยังมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมพัฒนาวิทยาการพลังงานทดแทนของประเทศไทย ผลิตเครื่องสูบน้ำขายก็ขายไป และก็ยังคงเขียนบทความแบ่งปันความรู้
ในเรื่องการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อยู่อย่างต่อเนื่องตามเจตนารมย์เดิมเสมอมาเพื่อถวายทดแทนพระคุณแผ่นดินเกิด
   ใน 2017 Series หรือเครื่องสูบน้ำในรุ่นสายการผลิตปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนสาระสำคัญหลายประการ เพื่อรองรับสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
ควันจากไฟป่า การเผาป่า ฟ้าหลัว และพายุฤดูร้อนที่มีความรุนแรง และมาไม่เป็นวาระโอกาสเหมือนดังแต่ก่อน จึงได้จัดเพิ่มเติมจำนวนแผงต้นกำลัง และเปลี่ยนระบบควบคุม
มอเตอร์ให้มีระบบ MPPT. หรือกล่าวง่ายๆว่าเอา Solar Pump Inverter ของปั๊มบาดาล มาเป็นตัวขับปั๊มชัก ราคาสูงก็จริง แต่ด้วยอำนาจการต่อรองและศักย์ภาพของผู้เขียน
ก็สามารถนำเอามาประกอบใช้งานได้ หมดปัญหาฟ้าหลัว และอีกหลายปัญหา และได้จัดแยกรุ่นของเครื่องสูบน้ำออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มเครื่องสูบน้ำบนผิวดิน 6 รุ่น 
และกลุ่มเครื่องสูบน้ำบาดาลอีก 7 รุ่น มีรายละเอียดอย่างครบถ้วน และมีราคาแจ้งเอาไว้เป็นตัวเลขกลมๆ มีส่วนลดราคาตามกลไกของตลาด ราคาก็เหมือนๆเดิมครับเพียงแต่
แจ้งเอาไว้เป็น Idea Price จะซื้อไปติดตั้งใช้งานเอง ก็มีส่วนลดราคาตามสภาพใช้งานจริง จะซื้อไปประกอบกับระบบให้น้ำพืช ขายต่อ ก็มีกำไรครับ ขอเดินเคียงข้างไปกับเกษตรกรไทย
ก้าวเข้าสู่ยุค ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางอาหาร หรือเป็นครัวของโลกมนุษย์
    ตอนนี้เรื่องของการออกแบบผลิต และจัดจำหน่าย รวมถึงบริการหลังการขายเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้เขียนก็สามารถพัฒนาก้าวหน้ามาถึงระดับ
ที่น่าพอใจ คุณภาพของสินค้าที่ผลิตจำหน่าย เมื่อเทียบกับราคาขาย และอายุการใช้งานแล้ว นับว่าเป็นสินค้าคุณภาพดีราคาปานกลาง สำหรับท่านที่มีงบประมาณ
ก็ช่วยอุดหนุนนำไปใช้ เพื่อเป็นการลดต้นทุน หรือบริษัทฯใหญ่ๆต้องการลดปัญหาโลกร้อนก็ต้องขอขอบพระคุณ รวมถึงมูลนิธิต่างๆ และหลวงปู่ หลวงพ่อ สมภาร
เจ้าอาวาสที่เป็นผู้นำชุมชน สูบน้ำขึ้นไปใช้ที่วัด แล้วก็แบ่งปันให้ญาติโยมรอบๆวัดได้ใช้น้ำกัน ที่ไหนมีผู้นำกลุ่มที่มีความรู้ มีหัวคิดก้าวหน้าก็นำเอาเครื่องสูบน้ำ
ไปใช้สูบน้ำให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา ฯลฯ 
     เวลาที่ผมมองเห็นแสงแดด ผมมีความสุข ได้ระลึกคิดถึงลูกค้าหลายๆท่าน ที่ได้ซื้อเครื่องสูบน้ำไปใช้ ตั้งแต่เครื่องแรกจนถึงปัจจุบัน ถึงแดดจะร้อน บุกป่าผ่าดง 
เข้าไปแก้ปัญหาหน้างาน ออกจากบ้านตี4 กลับมาถึงบ้านตอนตี 2 ของอีกวัน ถ้าไม่ไปด้วยตนเอง ก็ไม่ได้ความรู้จากของจริง พบกับปัญหาจริงๆ และได้คำตอบและ 
วิธีแก้ปัญหาจากของจริง นับว่าคุ้มค่าสำหรับงานทางด้านการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ทำมาหลายปี และได้มีโอกาสออกไปหน้างานด้วยตนเองเกือบทุกที่
และในลำดับต่อไปก็จะเป็นการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อทำการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ตามที่ได้สัญญากับหลายๆท่านเอาไว้ครับ
                                   ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่าน
         ที่ให้การสนับสนุน และเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯมาโดยตลอด
                                     นายประพนธ์  ประทุมถิ่น
                                     Managing Director /CEO.
                                    DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
 E-mail: prapon@denco.co.th
         : prapon@dencosolar.com
 Hit Counter  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎