บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |การออกแบบระบบน้ำหยด|

ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 ||Webmaster Prapondenco|| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก| องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||

|| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ ||

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25
ปั๊มชักขนาดท่อ1นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบไม่มีแปรงถ่าน DENCO Custom Brushless  DC Motor .24V300Watts.

DCS0124-300W-P25Fix Type. @ 55,000 ฿

  DCS0124-300W-P25  Mobile Type.@ 60,000 ฿
DCS0124-300W-P25 Series 2016 Specification.
Type of pump  ปั๊มชักขนาด 1 นิ้ว PISTON PUMP 1 "
Total Dynmic Head  20 M.  
Flow rate   38.8 ลิตร /นาที 2,329  ลิตร/ชั่วโมง 38.8 Litres/ min 2,329  Litre/hr.
Motor Type DENCO Custom Brushless  DC Motor .24V350Watts / with sun scanner controller 
Pump inlet / out let 25 mm.
Suction head maximum 8 metres
Protection Class IP.45
Pump Rotation speed 200- 400 rpm.  vary by sunshine
System Protection Main breaker switch
Solar panel connection Pump can be directly connected to solar panel in sunshine
Solar panel type MONO TYPE 300 watts.
Solar support unit Steel frame 3.0 mm.thickness 
Finished surface Zinc phosphate full function process.
Electro static powder coating 60 microns.
JOTUN  PE Series polyester powder coating with UV.Protection

DCS0124-300W-P25 แบบติดตั้งถาวรบนพื้น/แบบเคลื่อนย้ายได้ 
(Fix Type & Mobile type) รุ่นมาตรฐาน 

   ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ออกแบบมุ่งเน้นไปที่ความประหยัด การใช้งานและการดูแลรักษาง่าย ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าดูด  
เมื่อใช้งานในพื้นที่ชื้นแฉะกระแสไฟฟ้าที่นำมาใช้งานเพื่อขับเคลื่อนปั๊มน้ำเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง ระบบเดียวกับไฟฟ้ารถยนต์ 24 V.DC.
โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ติดตั้งอย่างมั่นคงอยู่บนชุดเหล็กโครงสร้างที่แข็งแรง ทำมุมเอียง 15 องศากับดวงอาทิตย์และเดินสาย
วงจรไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน มีระบบสายไฟฟ้าส่งกำลังโดยตรงต่อเชื่อมไปยังวงจรควบคุมมอเตอร์ เพื่อขับมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดพิเศษ
 DENCO Custom Brush Less DC. Motor ส่งกำลังโดยตรงด้วยคับปลิ้ง เพื่อหมุนแกนเครื่องสูบน้ำ แบบลูกสูบแกนชัก ขนาดท่อสูบ 1 นิ้ว 
 
ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ
1. สามารถสูบน้ำขึ้นจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย คลอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือบ่อบาดาลตื้น ที่มีระดับน้ำต่ำจากปากท่อสูบ 
 สูงสุดในแนวดิ่งไม่เกิน 8 เมตร  (วัดจากผิวน้ำถึงปากท่อสูบของปั๊ม)
2 สามารถตั้งเครื่องสูบน้ำ ห่างจากแหล่งน้ำ ระยะทางในแนวราบสูงสุด 35 เมตร  ควรตั้งเครื่องสูบน้ำให้อยู่ใกล้แหล่งน้ำมากที่สุด
3.ทำงานสูบน้ำในช่วงเวลาที่มีแสงแดด เมื่อแสงแดดอ่อน หรือมีกลุ่มเมฆมาบังแสงแดด  เครื่องเดินช้าลง หรือหยุด และกลับมาเดินเอง
อัตโนมัติ เมื่อมีแสงแดด หรือเมื่อกลุ่มเมฆเคลื่อนที่ไปแล้ว เวลาค่ำ หยุดเดิน และจะเริ่มเดินอีกครั้งเมื่อมีแสงแดดของวันรุ่งขึ้น
4.สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ปริมาณน้ำ 38.82 ลิตร/นาที หรือ 2,329 ลิตร/ชั่วโมง (การสูบส่งในแนวราบ) 
 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น DCSP0124-300W-P25   (เวลาทำงานที่มีแสงแดดปรกติ 9.00 - 15.00 น.)

ลักษณะของการสูบส่งน้ำ

ความสูงชันในการยกน้ำ

แรงดันรวมในระบบท่อ (wpips) 

อัตราการไหลต่อ ลิตร/ นาที 

อัตราการไหล ลิตร/ชั่วโมง

เวลาทำงาน 9.00-15.00    (6ชั่วโมง)

สูบจากบ่อ ปล่อยออกที่ทางออกปั๊มลงพื้นดิน

0.0 เมตร

0.0 bars.

38.82 ลิตร

 2,329

13,974

สูบจากบ่อ ดันส่งไปตามท่อ

5 เมตร 

0.5 bars.

33.0   ลิตร

1,980 

11,880

สูบจากบ่อ ดันส่งไปตามท่อ

10 เมตร 

1.0 bars.

30.0  ลิตร

1,800 

10,800

สูบจากบ่อ ดันส่งไปตามท่อ

15 เมตร 

1.5 bars.

28.09 ลิตร

1,685

10,110

สูบจากบ่อ ดันส่งไปตามท่อ

20 เมตร 

2.0 bars.

22.0  ลิตร

1,320 

7,920

 ******* แรงดันรวมในระบบท่อ (wpips) = working pressure in pipe system.
 ******* ความลึกของระดับผิวน้ำถึงปากท่อสูบในแนวดิ่งมีผลกับอัตราการไหล****************
หมายเหตุ 
ปริมาณของน้ำที่สูบได้ในแต่ละวัน จะแปรผันตาม
1) สภาพของแสงแดดและท้องฟ้าในแต่ละวัน และฤดูกาล
2) ระยะทางของเครื่องสูบถึงแหล่งน้ำ /ความลึกของระดับน้ำในแนวดิ่งถึงท่อทางด้านสูบของเครื่อง/ ขนาดของท่อสูบและท่อส่ง
3)ระยะทางในการส่งน้ำ/ความสูงชันต่างระดับจากเครื่องสูบ ถึงปลายทาง
4) ความถูกต้องและเหมาะสมของลักษณะการติดตั้ง/พื้นที่ของการติดตั้งใช้งาน

ลักษณะและประเภทของแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-25

   เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 เป็นเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับทำการสูบน้ำขึ้นมา
จากแหล่งน้ำบนผิวดิน เช่น ห้วย คลอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ หรือบ่อบาดาลที่มีระดับน้ำจับท่อลึกจากปากท่อสูบของปั๊ม ไม่เกิน 8 เมตร 
 
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25
ท่อสูบแกนลวดทนแรงดัน 10 บาร์ ขนาด 2 นิ้ว
รุ่น SUCH50M10  ยาว 10 เมตร ราคาชุดละ 3,900 บาท (เหมาะสำหรับรุ่น Mobile)
รุ่น SUCH50M15  ยาว 15 เมตร ราคาชุดละ 5,400 บาท (เหมาะสำหรับรุ่น Mobile และรุ่น Fix type )
รุ่น SUCH50M 30 ยาว 30 เมตร ราคาชุดละ 9,700 บาท (เหมาะสำหรับรุ่น Mobile และรุ่น Fix type )
รายละเอียดของชุดสำเร็จรูปประกอบด้วย System Components description:
Barcode Label inside front glass of solar panel Strong welding structure full 3.0 mm.thick
A).ชุดต้นกำลังพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด300วัตต์ 24V.DC.
- DCPVM300W Photovolatic Cell Mono type 300 watts 38 Vdc "DENCO" 1 pcs.
 - DCSF.300 W. Steel frame structure 3.0 mm.thickness 
- PE.polyester powder coating with UV.protection RAL7032
-Dimension : W 1040 x H 1485 x D 2000 mm. (Approx..)
-Unit weight : 170 Kgs.
 


B.)ชุดควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า Electrical Controller units.  
- Compact enclosure DS02-Series w300 xh450xd150 " DENCO" 1units.
- Main power switch 1 pcs.
-DENCO Custom BLDC. Motor  Controller   24 V. 350 w. 
-DENCO Custom BLDC. Solar Scanner  Controller   24 V.
- Solar Cable 4 sq.mm. For all solar system wireing and connection from solar panel to controller box.
- Solar Cable 4 sq.mm. For all solar system wireing and connection from control box to driven motor.
-All solar cable for DC.Power system  50 A 1800 V.DC.
-All cable wireing are in water proof flexible conduit.
-All wiring system IP.45
- For out-door application installation.
 

C.) ชุดปั๊มสูบน้ำ  WATER PUMP UNIT
- 25 mm.dia.Suction /Supply pipe.
- Maximum vertical suction distance 8 m.
- Direct driven by Coulping joint
- Max. pump rotation speed100-500 rpm.
- Max.Flow rate 35 litres/min (2.1 cu.m./hr)
- 1" inline check valve
- 2" Airware chamber
DC.Driven system.
DENCO Custom BL DC. Motor  Controller   24 V. 300 w. 
DENCO Custom BL DC. Solar Scanner  Controller   24 V.

 ตัวอย่างการประยุกต์การนำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 ไปติดตั้งใช้งาน
 การนำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 ไปติดตั้งใช้งานระบบน้ำหยดพื้นที่ 6 - 20 ไร่
  สำหรับระบบน้ำหยดขนาดพื้นที่ 6 ไร่ (เฟสแรก) ท่อเมนขนาด2นิ้ว ยาว600เมตร ท่อแขนง 1 นิ้ว 
ความยาว1100 เมตร ความยาวท่อรวม 1700 เมตรหัวน้ำหยด 152 จุด ขนาด 6 ลิตร/ชั่วโมง 
ของคุณขจร คุปติปัญญา บ้านตระกรุดแรด ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว นครสวรรค์
พร้อมรายละเอียดการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นและผลของการติดตั้ง เป็น " ระบบน้ำหยดพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับสมบูรณ์ "

  สูบน้ำจากบึงขนาดใหญ่เพื่อกระจายน้ำ ส่งน้ำระยะไกล เพื่อรดน้ำต้นไม้ในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
   พื้นที่ 10 ไร่ ใช้เครื่องสูบน้ำเครื่องเดียวกันส่งน้ำขึ้นถังเก็บ

  สูบน้ำจากบ่อบาดาลชุมชน( บ่อบาดาลที่ใช้ปั๊มมือโยก แบบโบราณ ) ระดับน้ำลึกจากพื้นดิน
  ไม่เกิน 8 เมตร สูบขึ้นถังน้ำสูง 6.5 เมตร

   สูบน้ำจากบ่อสำรองน้ำขนาดใหญ่ไปรดน้ำต้นไม้รอบบริเวณโรงงาน

       สูบน้ำขึ้นเนินเขา ความชัน 4 เมตร ระยะทาง 120 เมตร

       สูบน้ำขึ้นเนินเขา ความชัน 17 เมตร ระยะทาง 80 เมตร

 

              ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘


Hit Counter Update 15เมษายน2559
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||การออกแบบระบบน้ำหยด|

| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |Webmaster Prapondenco|| Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 || |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |||  องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||

|| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎