บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |การออกแบบระบบน้ำหยด|

ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 ||Webmaster Prapondenco|| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก| องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||

|| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ ||

     ราคาชุดละ @ 185,000 บาท
       เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0272-900W-P50 คือเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาดกลาง
ที่ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาจาก เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 ซึ่งเครื่องรุ่นนี้จะมีความสามารถ
ในการทำงานสูบดันส่งน้ำได้ปริมาณน้ำเป็นสองเท่าของเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 และมีการพัฒนาเพิ่มอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพ
ของการทำงานหลายประการ ซึ่งทำให้มีความสามารถทำงานได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และทุกฤดูกาล
    เมื่อใช้ปั๊มชักขนาด 2 นิ้ว มวลของน้ำซึ่งมากกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมากกว่าเป็นสองเท่าของรุ่น DCSP0124-300W-P25 
ก็ย่อมจะต้องมีภาระการทำงานที่หนักกว่าเป็นสองเท่าตัว และยังคงต้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่แรงดัน 2.0 บาร์ (Working 
pressure = 2.0 bars) มอเตอร์ที่ใช้เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนจึงต้องมีแรงบิดสูง จึงต้องใช้มอเตอร์พิเศษรุ่นDENCO HI-Torque Brush 
Less Direct Current Motor 500w. เป็นตัวขับเคลื่อน ด้วยต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์ DENCO Super Black Hi-power DCPV-M300W
MONO TYPE จำนวน 3 แผ่น รวม 900 วัตต์
    ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการสูบส่งดันน้ำขึ้นเนินเขา ควรใช้สำหรับงานสูบส่งน้ำระดับความชันไม่เกิน 20 เมตร ถ้าสูงกว่านี้
ปริมาณของน้ำที่สูบส่งได้จะลดลงไปตามสัดส่วนของ Total Dynamic Head.
แรงดันใช้งานไม่ควรเกิน 2.0 บาร์ (Working pressure 2.0 bars.)
แรงดันสูงสุดที่สามารถทำได้ 4.0 บาร์ (Maximum pressure 4.0 bars.)
สามารถสูบน้ำได้ลึกไม่เกิน 8 เมตร (Maximum suction dept 8.0 m.)
Hit Counter Update March 23,2018
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||การออกแบบระบบน้ำหยด|

| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |Webmaster Prapondenco|| Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 || |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |||  องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||

|| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎