บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

 

Brush Less Direct Current Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดไม่มีแปรงถ่าน 3 เฟส

      ผู้เขียนเริ่มทำการทดลองประกอบสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อย่างจริงจัง เมื่อประมาณปี 2556 ซึ่งก็ยังเป็นช่วงของการเริ่มต้นเรียนรู้ และยังไม่มีเวลามากนัก
ในการที่จะเฝ้าดูอาการ หรือทดสอบอย่างจริงจังด้วยที่มีอาชีพเป็นโรงงานผู้ผลิต ตู้สวิชบอร์ดไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม จะคุ้นเคยกับระบบไฟฟ้าและมอเตอร์
ขนาดใหญ่ๆ ที่เป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ DC.Motor ก็จะมีประสบการณ์ในการทำตู้ควบคุมให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ขนาดใหญ่ สำหรับเครื่องรีดเหล็กแผ่น หรือเหล็กเส้น ที่มีขนาดใหญ่หลายร้อยแรงม้า ซึ่งสมัยก่อนก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ขับมอเตอร์ขนาดใหญ่ หรืออินเวอร์เตอร์ที่รับไฟฟ้ากระแสสลับ
นำมาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร ตราบใดที่ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลออกมาจากโรงไฟฟ้ามาให้ใช้งาน ในตอนแรกเมื่อมองดูมอเตอร์ตัวเล็กๆแบบนี้ก็คิดว่า
ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อน  แต่พอทดลองและศึกษาอย่างจริงจัง ไม่ธรรมดาเลย เพราะงานนี้คือการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก มาป้อนให้กับมอเตอร์ขนาดเล็ก
ซึ่งก็สามารถทำได้ไม่ยากเย็นนัก ขอเพียงมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม แต่มีเพื่อนร่วมงานอีกสองสามท่าน ที่เราไม่สามารถควบคุม หรือบังคับท่านได้เลย ไม่รับข้อเสนอใดๆ
ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ  ท่านคือพระอาทิตย์ และมีเพื่อนสนิทของท่านอีกคนคือ พระพาย หรือสายลม  ในส่วนของพระอาทิตย์ ท่านก็ทำงานตรงเวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็น
ส่วนพระพาย หรือสายลม ท่านก็เคลื่อนที่และก็พัดพาเอาก้อนเมฆ ซึ่งก็มีอยู่หลายแบบ หลายระดับความสูง เมื่อเมฆมีการเคลื่อนที่ก็อาจจะมีบางจังหวะ หรือช่วงเวลา ที่จะมา
บดบังแสงแดด หรือแสงของพระอาทิตย์ ทำให้แผงโซล่าเซลล์มีอาการวูบวาบ และส่งผลให้กระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดจิ๋วๆของเราผลิตกระแสไฟฟ้า 
ไม่พอที่จะไปเลี้ยงมอเตอร์ตัวน้อย

ปั๊มชักขนาด 1 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ 24 V.DC. ตัวครูต้นแบบ

 MY1016Z2 มอเตอร์ 24 V.DC. พร้อมเฟืองทดรอบ
   การนำเอามอเตอร์ DC. มาขับปัีมชักเพื่อสูบน้ำในบ้านเรา มีทำกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้เขียนเองก็ไม่ทราบ ความรู้หลายๆเรื่อง ผู้เขียนเองก็พบเห็นมาจากในอินเตอร์เนต 
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความรู้ ที่ได้จากคนไทย หรือว่าเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งในช่วงนั้นก็เข้าไปศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เนต ในเรื่องของพลังงานทดแทน ซึ่งพวกฝรั่งบ้านนอก 
หรือชาวยุโรป ที่มีบ้านที่อยู่อาศัยอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง และห่างไกลผู้คน อยู่กันแบบ Stand Alone ซึ่งฝรั่งต่างชาติเขาก็จะนิยม นำเอาสิ่งของเหลือใช้มาดัดแปลง หรือสร้าง
เครื่องปั่นไฟฟ้าด้วยกังหันลม กังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในบ้านเรือนของตนเอง และก็ชอบอวดผลงานหรือเผยแผ่ความรู้ไปยังผู้อื่นโดยการเขียนเอาไว้อย่างละเอียดเป็น
 Website ซึ่งก็เป็นอีกแหล่งข้อมูล ที่ได้พบเห็นสิ่งละอัน พันละน้อย นำมารวมๆกัน ทดลอง พิสูจน์ทราบ ตามหลักวิชาการ ซึ่งผู้เขียนเองก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของความรู้
ทุกๆท่านมา ณ.โอกาสนี้ครับ
   ในตอนแรก ผู้เขียนได้ซื้อมอเตอร์สำหรับจักยานไฟฟ้าจากเมืองจีน รุ่น MY1016Z3
ขนาด 300 วัตต์มาใช้ทดลองสูบน้ำ ในตอนนั้นก็มีความรู้ในเรื่องของการสูบน้ำน้อยมาก
และเมื่อนำเอามอเตอร์รุ่นดังกล่าวมาทดลองใช้งาน ก็ทำงานได้ดี มีแสงแดดเพียงพอก็วิ่ง
สูบน้ำ แสงแดดอ่อนก็วิ่งเบาลง เริ่มต้นออกตัวได้ดี และมีราคาถูก และไม่ต้องใช้กล่องควบคุม
คือเอาสายของแผงโซล่าเซลล์ ต่อเข้ากับสายไฟฟ้าของมอเตอร์ได้เลย เพราะมีอยู่เพียง สองสาย
 ถึงต่อผิดขั้ว ก็ไม่เป็นไร เพียงแต่หมุนกลับทางเท่านั้น ถือว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนทั่วไป
เหมือนกับตอนเด็กๆ ที่เราเอาถ่านไฟฉายมาต่อเข้ากับมอเตอร์ตัวเล็กๆของรถแข่ง "ทามิยะ"
และไฟฟ้าไม่ดูดเพราะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ
  เมื่อมีข้อดี ก็ย่อมมีข้อด้อยเป็นของแถมที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะเรานำมาใช้งาน
ผิดประเภท เพราะมอเตอร์ตระกูล MY1016Z  เป็นมอเตอร์ราคาถูกที่ใช้สำหรับจักรยานไฟฟ้า
สำหรับเมืองหนาว จึงมีข้อเสียเมื่อนำมาใช้ขับเคลื่อนปั๊มชัก เพื่อสูบน้ำ
1) ความร้อนสะสมที่ตัวมอเตอร์สูงมากระดับ " ร้อนระยับ "(เป็นศัพย์เทคนิคขยายความว่าร้อนมากๆ)
มีเหตุผลหลักๆก็คือลักษณะกายภาพที่ขดลวดเป็นแกนหมุนอยู่ตรงกลาง ที่เปลือกมอเตอร์จะมีแม่เหล็ก
และเปลือกของมอเตอร์เป็นเหล็ก เวลาที่มอเตอร์ทำงาน ความร้อนจึงสะสมอยู่ในตัวมอเตอร์สูงมาก
2) มอเตอร์เป็นแบบกันน้ำเข้า หุ้มมิดเพราะใช้ในจักรยาน ต้องกันน้ำกันฝน
3) เสียงดังมากกว่า 120db. เพราะมีชุดเฟืองทดเป็นเหล็ก (วัดด้วยเครื่องวัดเสียง ด้วยตนเอง)
4) อายุใช้งานเพียง 2 ปีเศษๆ ซึ่งเป็นผลที่ลูกค้าแจ้งมาด้วยเหตุผลคือไหม้เพราะ ฝุ่นของแปรงถ่าน
ทำให้เกิดการลัดวงจรในทุ่นของมอเตอร์
5) ขนาดของแกนเพลาขับของมอเตอร์ขนาด 10 มิลลิเมตร ซึ่งค่อนข้างเล็ก จุดสัมผัสน้อย ลิ่มเล็ก
เมื่อนำมาใช้ติดตั้งและส่งกำลังด้วย มูเล่ สายพานจะมีความแกว่งและอายุใช้งานสั้น
 
     ในช่วงเริ่มต้นที่ผลิต เครื่องสูบน้ำDCSP0124-300W-P25 ออกจำหน่ายรุ่นแรกผู้เขียน
ได้ใช้มอเตอร์เปลือกดำรุ่น MY1016Z3 จำหน่ายให้กับลูกค้าไปจำนวนไม่เกิน 6 เครื่อง และ
เก็บสำรอง อาหลั่ยเอาไว้ให้ ติดตามสอบถามดูแลตลอดพบว่า มอเตอร์ MY1016Z3 ตัวแรก
ที่ชำรุด หรือเสียหายหลังจากการทำงานมาแล้ว 2 ปีครึ่งหรือประมาณ 30 เดือน 
ก็นับว่าสามารถใช้งานได้ดีระดับหนึ่ง
  หลังจากนั้นเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 ได้ถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนมอเตอร์
ให้เป็นชนิดไร้แปรงถ่าน และเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์เป็น DENCO Super Black Hi Power
รุ่น DCPV-M300W และสามารถทำงานได้ดีแบบเต็มกำลังความสามารถเท่าที่เครื่องจะสามารถ
ทำได้อย่างเป็นรูปธรรม
  ในช่วงเวลานั้นมีประชาชนจำนวนมาก พากันไปซื้อแผงโซล่าเซลล์มือสองที่มีขายในท้องตลาด
หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ประชาชนสามารถเข้าถึงแผงโซล่าเซลล์
ได้ในราคา 50%ของราคาท้องตลาดในขณะนั้น และมีประชาชนมากมายที่ซื้อแผงโซล่าเซลล์ ซื้อ
ปั๊มชักแล้วนำมาต่อวงจรเพื่อใช้ในการสูบน้ำ ซึ่งบางท่านก็มีปัญหาเรื่องการหามอเตอร์ไม่ได้ หรือ
มอเตอร์ตระกูล MY1016Z3 มีอาการ " ร้อนระยับ " รวมถึงมอเตอร์ไหม้เพราะทำงานหนักเกินกำลัง
เพราะความเร็วรอบสูง และอีกหลายสาเหตุ ผู้เขียนได้เขียนบทความแนะนำให้ทำการทดรอบ และ
ต่อวงจรใช้งานเอาไว้อย่างละเอียด เป็นรูปธรรมสำหรับท่านที่ไม่สามารถประกอบใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ ที่ http://www.dencosolar.com/khunwera%20korat.htm
   การประกอบตามบทความนี้จากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมก็คงสามารถมีน้ำสำหรับการเพาะปลูก
ไปได้ประมาณสองปี ซึ่งพอมีเวลาให้ขยับขยาย ไปยังตัวเลือกอื่นๆที่ดีกว่า
     หลังจากที่ผู้เขียนเริ่มเข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะของ BLDC.Motor แล้วและมองเห็นช่องทาง
การปรับแต่งผู้เขียนจึงทำการเปลี่ยนมอเตอร์ขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ DC.2 phase ตระกูล 
MY1016Zมาใช้มอเตอร์ชนิดไร้แปรงถ่านแทน จากภาพซ้ายมือ ความแตกต่างในเบื้องต้น
ทางกายภาพ คือมีขนาดเปลือกนอกที่ใหญ่กว่า ในกำลังวัตต์ที่เท่ากัน เปลือกเป็นอลูมิเนียม 
มีครีบระบายความร้อน เฟืองทดใหญ่กว่าเป็นแบบ Sun Gear  วัสดุเฟืองเป็นยูรีเทน
  เมื่อเปลี่ยนเป็น BLDC.Motor ในเบื้องต้นก็แก้ปัญหาไปได้หลายประการ เช่นเรื่องความร้อนสะสม
การระบายความร้อน และ เสียงดังของระบบเฟืองทด มองย้อนกลับไป เจ้าเปลือกดำ คงจะเป็น
มอเตอร์ยุคแรกๆ ที่ยังคงผลิตขายอยู่ ส่วนเจ้า BLDC.Motor คงเป็นวิวัฒนาการใหม่ของรถจักรยาน
ไฟฟ้าที่ได้พัฒนาขึ้นอีกลำดับหนึ่ง 
    โครงสร้างสำคัญภายในของมอเตอร์ ประเภท BLDC.ก็คือ แกนหมุน (Roter ) จะมีลักษณะ
เป็นทุ่นแม่เหล็กถาวรอยู่ตรงแกนกลาง ส่วนขดลวดเหนี่ยวนำ จะอยู่ภายในรอบๆของเปลือก
มอเตอร์ ในเรื่องของความร้อนสะสมก็มีแต่ไม่มาก และไม่มีแปรงถ่านในการทำงาน อายุใช้งาน
จึงยาวนานเพราะไม่มีแปรงถ่าน และมีการระบายความร้อนที่ดีเพราะโครงสร้างทางกายภาพ
และมีพัดลมระบายความร้อน
     สุภาษิตของวัยรุ่นกลางซอย ที่ว่า " เหนือฟ้า ยังมีฟ้า เหนือกระดาษยังมีซาลาเปา " 
ก็ยังมีความเป็นอมตะนิรันด์กาล ถึงแม้นว่าจะเปลี่ยนมอเตอร์จากแบบมีแปรงถ่านที่เสียงดัง
เกินกว่า120 db.และมีความร้อนสะสมในระดับ " ร้อนระยับ " ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงขั้น
เกืดไฟไหม้ได้ ถ้าเดินเครื่องติดต่อกันไปนานๆ
   ภาพทางซ้ายมือ เป็นการทดสอบมอเตอร์ของผม ที่นำเข้ามาทั้งรุ่น 250วัตต์เพื่อให้ใช้ได้กับ
แผงโซล่า 300 วัตต์ และมีรุ่น 350 วัตต์ ภาพส่วนบน ผมยิงลำแสงเลเซอร์ไปที่เปลือกของมอเตอร์
ขนาด 250 วัตต์ อุณหภูมิความร้อนเท่ากับ 80 องศาเซลเซียส ส่วนภาพด้านล่างเป็นมอเตอร์ขนาด
350 วัตต์ ซึ่งวัดค่าอุณหภูมิความร้อนได้เท่ากับ 35 องศาเซลเซียส
   อุณหภูมิหรือความร้อนที่สะสมในตัวมอเตอร์ ตัวบน ซึ่งมีขนาดกำลังวัตต์น้อยกว่า แต่มีความร้อน
สูงถึง 80 องศาเซลเซียส เพราะไม่มีพัดลมระบายความร้อน ส่วนมอเตอร์ตัวล่างขนาด 350 วัตต์
กำลังวัตต์สูงกว่า แต่มีพัดลมระบายความร้อน จึงไม่มีความร้อนสะสมที่ตัวมอเตอร์ และที่เปลือก
ของมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศวันนั้นเพียง 3 องศาเซลเซียส
    มอเตอร์ทั้งสองลูก ผลิตจากโรงงานเดียวกัน เป็นBrush Less DC.Motor เหมือนกัน เพียงไม่มี
พัดลมระบายความร้อนเป่าก้นมอเตอร์ ก็ยังมีอุณหภูมิสูงกว่ากันถึงสองเท่ากว่าๆ เป็นเหตุผลที่
ผู้เขียนจึงต้องเปลี่ยนมาใช้ BLDC.Motor ขนาด 350 วัตต์ แทนมอเตอร์เปลือกเหล็กหุ้มมิด ตัวดำๆ
ในตระกูล MY1016Z 
จากบทเรียนตั้งแต่วัยหนุ่ม ซึ่งพอจะจับใจความสัจธรรมของชีวิตได้ว่า " ถ้าต้องการจะเชี่ยวชาญในสิ่งใด
ก็ควรจะต้องลงมือทำ เรียนรู้ และทำความเข้าใจด้วยตนเอง " 
ซึ่งงานในหน้าที่ของผู้เขียนก็คือ หาช่องทางใหม่ๆสำหรับธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่ การผลิตเครื่องสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดที่เข้ามาในแผนงานในอนาคต การจะลงมือทำอะไรโดย 
ที่ไม่รู้จริง หรือไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ย่อมทำให้เรา
หลงทางและเสียเวลา
  เมื่อหันมาเริ่มทำเรื่องเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จึงตัดสินใจสั่งซื้อแผงโซล่าเซลล์จากต่างประเทศ
และสั่งซื้อเครื่องสูบน้ำมาหลายแบบ เพื่อทำการทดสอบและเรียนรู้ด้วยตนเอง
    การที่ลงมือทำและทดลอง ทดสอบ วัดค่า อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถตอบคำถามที่ค้างคาใจ
ตนเองในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ และอีกแหล่งความรู้หนึ่งที่ได้รับและได้เรียนรู้คือ " ความต้องการ
ของลูกค้า " ผู้เขียนจึงทำหน้าที่เป็นผู้ขาย วิทยากร และกรรมกร ต้อนรับลูกค้าที่มารับเครื่องสูบน้ำ
ด้วยตนเอง เมื่อได้สัมผัสกับลูกค้าแบบตรงๆ ไม่ต้องอ่านรายงาน ทำให้ตนเองได้เข้าใจถึงความต้องการ
ว่าลูกค้า หรือตลาดของเราต้องการอะไร
      การที่ผู้บริหารจะนั่งทำหน้าหล่อ รอเซ็นเอกสารสองสามแผ่น แล้วออกไปทานมื้อกลางวันกับ
นางเอกแบบในละครหลังข่าว ก็คงจะมีเพียงในโทรทัศน์เท่านั้น ครับ เมื่อผู้เขียนตัดสินใจแล้วว่าชอบ
งานทางด้านเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และคิดว่าสามารถทำงานแบบนี้ได้โดยไม่เบื่อ และเริ่ม
ถูกมนต์ขลังของการออกแบบที่มีแสงแดด ก้อนเมฆ สายลม ซึ่งเป็นตัวแปรธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถ
ควบคุมได้ แต่เมื่อได้ลงมือทำและศึกษาทดลองไปเรื่อยๆ เก็บสั่งสมผลการทดลองทีละเล็กละน้อย
จนมีความมั่นใจ และหาค่าเผื่อ หรือ Safety Power Factor สำหรับงานนี้ได้แล้ว ผลงานที่ออกมาใน
แต่ละโครงการจึงได้ผลใกล้เคียงหรือเป็นค่าเดียวกันกับการคำนวน ในขั้นตอนการออกแบบ
  ผู้เขียนเองแต่เดิมก็ไม่ได้เลือก หรือชอบปั๊มชักเท่าใดนัก จะดูว่าเป็นปั๊มสูบน้ำโบราณ ซึ่งออกจะดูเชยๆ
ก็ได้พยายามหาปั๊มบาดาลราคาถูก ด้วยความคิดที่ว่า อย่างน้อยปั๊มบาดาลก็แช่อยู่ใต้น้ำ 
คงจะช่วยระบายความร้อนได้ดีและพยายามที่จะลด หรือตัดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกไป 
เช่นแบตเตอรี่ เครื่องเติมประจุแบตเตอรี่ กล่องควบคุม ฯลฯ
  เป็นครั้งหนึ่งที่ตัดสินใจผิด ไปเลือกปั๊มบาดาลกระแสตรงแบบสองสาย มีวงจรควบคุมในตัว
อยู่กับปั๊มน้ำ เพียงต่อสายไฟฟ้าจากแผงเข้าตรงๆ ปั๊มก็ทำงาน แต่จะด้วยความด้อยคุณภาพ
หรือกระบวนการผลิตที่ล้าสมัย ทดลองสูบน้ำวิ่งติดๆดับๆอยู่สองสามชั่วโมง น้ำมันที่หล่อเลี้ยง
มอเตอร์ก็รั่ว คราบน้ำมันลอยเต็มบ่อทดสอบ ซึ่งก็มีปั๊มบาดาลหลายยี่ห้อมาจมหายลงไปในบ่อนี้
ก็ขอเก็บเอาความรู้ที่ได้ไว้เป็นบทเรียน และก็ต้องบอกจำไม่ได้แล้วว่าเป็นยี่ห้ออะไรบ้าง เพราะ
ก็ยังเห็นมีการนำเข้ามาขายกันอยู่ บางทีอาจจะเป็นเพราะผมต่อผิดก็เป็นไปได้ ปั๊มบาดาลเหล่านั้น
ก็เลยร้อนจนน้ำมันเดือดไหลออกมาเป็นคราบน้ำมัน ลอยเต็มบ่อ

     เดินปั๊มไม่นาน พวกซีลเชือกก็ออกมาจากแกนปั๊ม สินค้าในบางประเทศ ยี่ห้อเดียวกัน

ก็อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ผลิต วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือบางครั้ง
ก็อาจจะเป็นสินค้ารุ่นโบราณ หรือของปลอม เลียนแบบ ที่ถูกนำออกมาเลหลังขาย
    ในการทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์เป็นเรื่องที่บีบคั้นจิตใจ
ของคนที่ทำงานออกแบบมากพอสมควร  สิ่งใดที่ไม่จำเป็นที่สามารถตัดออกได้
หรืออุปกรณ์ใดที่ลดความยุ่งยากในการใช้งาน การเดินสายลงไปได้ก็จะถูกพิจารณา
นำมาเป็นส่วนประกอบ  แต่ไม่ว่าเพดานของราคาจะต่ำเพียงใด แต่ก็ต้องคงมาตรฐาน
ของคุณภาพ และอายุการใช้งานเอาไว้
   ในภาพซ้ายก็เป็นอีกตัวอย่างที่ตัดสินใจผิดพลาด เมื่อตัดสินใจเลือกซื้อปั๊มสูบน้ำบาดาล
กระแสตรงแบบสองสาย (มีแปรงถ่าน) และมีวงจรควบคุมติดตั้งอยู่กับตัวมอเตอร์ ซึ่งก็มี
รอยรั่วและเกิดปัญหาเมื่อใช้งานจริง
  ตัดสินใจเลือกเพราะต้องการลดต้นทุนเรื่อง Controller แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง แกะ
เปลือกออกแล้ว ไม่อยากให้เห็นว่าเป็นยี่ห้ออะไร แต่ทดลองพังไปประมาณ 8 ตัวทั้งใหญ่และเล็ก
ที่เหลือก็ไม่ได้ขายใครเป็นจรรยาบรรณ ขนาดจะถวายวัดยังกลัวเป็นบาปเลยครับ 
   หลังจากที่สับสนอยู่ระยะหนึ่งก็กลับมาทบทวนระบบการทำงานของปั๊มชัก และทดลองปรับแต่ง
บางอย่าง หรือเกือบทุกอย่างของปั๊มชัก  ในประเทศไทยปั๊มชักมีราคาไม่แพงมากนัก และประชาชน
หรือเกษตรกร มีความคุ้นเคยดี และก็เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ผู้เขียนจึงทำการลงมือปรับแต่ง
กลับทาง และตรวจสอบรอยรั่วต่างๆ เปลี่ยนตลับลูกปืน ฯลฯ 
   เมื่อหันกลับมามองปั๊มชัก และปั๊มประเภทสูบน้ำบนผิวดิน (Surface Pump)จึงได้ทำการสั่งซื้อ
ปั๊มแบบต่างๆเพื่อนำมาทดลองว่าเครื่องสูบน้ำประเภทใด จะทำงานได้ดี และเหมาะสมที่สุด
- ปั๊มชักขนาด 1 นิ้ว และ 2นิ้ว
-ปั๊มเจ๊ท ท่อคู่
- ปั๊มอลูมิเนียม เพลาลอย
  ซึ่งเมื่อทดลองปั๊มแต่ละชนิด แต่ละแบบ ก็ได้ผลของประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละแบบ
ออกมาเป็น ข้ออ้างอิง และสนับสนุนข้อมูลในด้านต่างๆ
    
  เมื่อเราต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนาและลดข้อจำกัดต่างๆของมอเตอร์เปลือกดำมาเป็นมอเตอร์
BLDC.Motor  เราต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเพิ่มเติมขึ้นมาในวงจร เพื่อให้มอเตอร์สามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 1) BLDC. Motor Controller
 เป็นวงจรอิเลคโทรนิค ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้หมุนอย่างต่อเนื่องและ
ราบเรียบด้วนสันยาน การนำเอามอเตอร์ของรถไฟฟ้ามาใช้เพื่อการสูบน้ำนั้นมีความแตกต่าง
กันมากพอสมควร  เพราะรถไฟฟ้าจะทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าที่คงที่ จากแบตเตอรี่
2) Sun Scanner
 หน้าที่การทำงานจะคล้ายกับคันเร่งของรถไฟฟ้าแต่สำหรับการนำมาใช้ควบคุมมอเตอร์สำหรับ
เครื่องสูบน้ำ จะทำหน้าที่ปรับหาความเร็วรอบที่เหมาะสมและคงความเร็วรอบของมอเตอร์ขับ
ให้อยู่ในย่านที่เหมาะสมกับสภาพของระบบท่อและสภาพการติดตั้งใช้งานจริง ทำหน้าที่คล้ายกับ
เกียร์อัตโนมัติ ที่ปรับเปลี่ยนอัตราทดให้สัมพันธ์กับความเข้มของแสงแดดในช่วงเวลาที่ทำงาน
 3) DC. Circuit Breaker
 ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตัดต่อ เพื่อจ่าย หรือปลด กระแสไฟฟ้าออกจากวงจรควบคุม และปลดวงจร
เมื่อมีกระแสเกิน ซึ่งต้องเป็น DC.Breaker โดยเฉพาะ
4) Terminal block
 เป็นชุดพักสายหรือต่อสายวงจรไฟฟ้าที่จำเป็นทั้งในส่วนของ ต้นกำลัง และ สันยานควบคุมต่างๆ
ในวงจรควบคุมของ BLDC Motor ถ้าขาดไปเพียงสายใดสายหนึ่ง หรือหลวม มอเตอร์จะหยุดทำงาน
 BLDC. Motor & BLDC Motor Controller 
 มอเตอร์และกล่องควบคุมที่นำมาใช้งานในการขับเครื่องสูบน้ำแบบต่อตรงนั้นถูกออกแบบและ
สร้างขึ้นมาสำหรับขับเคลื่อนรถไฟฟ้า ซึ่งต้องการแรงบิดในการออกตัว( Starting Torque) ที่สูง
จึงเป็นจุดเด่นที่ต้องการและนำเอามาใช้งาน
  แต่ก่อนที่จะนำเอา มอเตอร์และกล่องควบคุมมาใช้งานสูบน้ำแบบต่อตรง โดยใช้ต้นกำลังจาก
แผงโซล่าเซลล์ จะต้องมีการปรับแต่งวงจรภายในกล่องควบคุม ซึ่งจะทำให้มอเตอร์สามารถ
ทำงานปรับความเร็วรอบไปตามความเข้มของแสงได้
    การนำเอากล่องคอนโทรลของรถไฟฟ้ามาดัดแปลงใช้งานเพื่อต้องการลดต้นทุนและราคา
จำหน่ายที่ไม่สูงมากเกินกำลังซื้อ ซึ่งวิธีการต่างๆผู้เขียนก็ไม่ได้แจ้งให้ทางผู้ผลิตทราบเพราะเป็น
เทคโนโลยี่ส่วนตัว และการปรับแต่งก็ยังลงมือทำด้วยตนเอง  และลงชื่อกำกับเอาไว้ด้านข้างทุกชิ้น
    ท่านผู้ชมลองนึกภาพหนุ่มน้อยอายุ50ต้นๆ สายตาฝ้าฟาง ต้องมานั่งแกะกล่องคอนโทรลเลอร์ 
ออกมา แล้วค่อยๆเอาหัวแร้งบัดกรีชิ้นส่วนบางอย่างออก แล้วเติมอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆบางอย่างเข้าไป
ถ้าไม่มีเป้าหมายที่แน่วแน่ หรือมีความรักในงานนี้สุดๆ และเข้าใจว่า เงินแต่ละบาทของลูกค้าที่ไว้ใจ
เชื่อมั่น นำมาจ่ายซื้อเครื่องสูบน้ำของเรา แต่ละบาทนั้นมีค่ามากมายมหาศาลสำหรับผม ผมทำเองกับมือ
ทุกชิ้นเพราะ ไม่กล้าปล่อยให้เด็กทำกลัวพลาดครับ ถ้าซื้อไปแล้วไม่ไปรื้อหรือพ่วงอุปกรณ์อื่นๆใช้ได้
นานหลายปีครับ มั่นใจทุกกล่อง ลงลายมือกำกับเอาไว้ทุกกล่องครับ
    Controller หรือ Solar Pump Inverter ที่เกรดสูงกว่าก็มีครับแต่ราคาต่างกันมาก คือสูงกว่า
ประมาณ 4 เท่าของกล่องควบคุมของรถไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้า ถ้าใช้กล่องควบคุมรถจักยาน 
ไฟฟ้า จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับตัวกล่องควบคุมวัตต์ละ 15 บาท ถ้าใช้Solar Pump Inverter จะมีค่า
ใช้จ่ายในเรื่องของ Solar Pump Inverter วัตต์ละ 55 บาท
  สรุปง่ายๆก็คือถ้าผมใช้กล่องควบคุมของรถไฟฟ้ากับเครื่อง DCSP0124-300W-P25 จะมีค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนประมาณ 4500 บาท แต่ถ้าใช้ Solar pump inverter จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 16000 บาท
ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมยังต้องใช้กล่องคอนโทรลรถไฟฟ้าแบบเดิมๆ แต่ต้องนั่งประกอบ ดัดแปลง
หรือ" แต่งซิ่ง " เองทุกกล่อง อย่าลืมครับ คอนโทรลเลอร์แท้ ที่ออกจากโรงงานผม ต้องมีลายเซ็นนายห้าง
อยู่ข้างกล่องครับ อย่าว่าแต่ Controller เลยครับ ผมแต่งหมดแม้กระทั่งปั๊มน้ำและสายยาง เอาไว้วันหลัง
จะเล่าให้ฟังครับว่าเป็นอย่างไร
  วันนี้ขอเขียนถึงการนำเอา BLDC Motor มาขับปั๊มชัก ซึ่งเป็นการพัฒนาขยับชั้นมาจากมอเตอร์
เปลือกดำ MY1016Z3 ซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็น Version " Beargrill " หรือใช้ในงานที่จำเป็น
เฉพาะหน้า หรือเป็นการผจญภัย เอาตัวรอด เมื่อติดเกาะร้างของ Beargrill ซะมากกว่า คือใช้แก้ขัด
อายุใช้งาน ประมาณ 2 ปีกว่าๆ ก็หมดสภาพ
      เมื่อผู้เขียนค้นคว้าพัฒนาทดลองข้ามไปอีกขั้น ก็จะปล่อยให้ Version BLDC Motor เป็นความรู้
สำหรับประชาชนต่อไป ผู้เขียนทำงานทางด้านเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นผู้ประกอบการ
ธรรมดาๆ ที่ต้องมีกำไรเพื่อจะได้มีทุนพัฒนาต่อ และก็เข้าใจและมองเห็นว่า การลอกเลียนแบบเป็นเรื่อง
ธรรมดา และในฐานะของผู้นำในวิทยาการแขนงนี้ของประเทศไทย มองเห็นว่า การเลียนแบบจะมีอยู่
สองกลุ่มก็คือ
1) กลุ่มที่ดู ศึกษา หาข้อมูล เพื่อนำไปทำใช้งานเอง เพราะงบน้อย หรือมีการซื้ออุปกรณ์เอาไว้บ้างแล้ว
กลุ่มนี้ผู้เขียนยินดีครับ เขียนเอาไว้ให้อ่านอย่างละเอียด ทุกอย่าง สูตรต่างๆระดับวิศวกรใช้ ก็แปลง
เป็นสูตรชาวบ้านให้เรียบร้อยแล้วครับ อ่านหลายๆรอบ ทำความเข้าใจ กดเครื่องคิดเลขตาม แล้วก็
ทำให้สำเร็จ อย่าให้เสียของ หาซื้ออะไรไม่ได้ เมล์มาถามผม จะตอบช่วงดึกๆครับ ไม่สะดวกรับสาย
เพราะเดินแบบอยู่ในโรงงานทั้งวัน e-mail : prapon@denco.co.th
 2) กลุ่มที่ต้องการนำไปผลิตขาย หรือต่อยอดธุรกิจ
   ซึ่งสำหรับผู้เขียนแล้ว " การค้าคือมิตรภาพ " ผู้เขียนมีหน้าที่ค้นคว้า ทดลอง ออกแบบและผลิต
สินค้าให้มีคุณภาพ จัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม และมีบริการหลังการขายและ Customer Support
แบบครบวงจร และไม่ผลิตสินค้าในแบบ OEM. หรือการรับจ้างผลิตในตราสินค้าของผู้อื่น เพราะผู้เขียน
กำลังอยู่ในช่วง บุกเบิกตลาด และสร้างแบรนด์ ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของผู้เขียน สำหรับสินค้าในกลุ่ม
พลังงานทดแทน
      สำหรับท่านที่เข้ามาหาข้อมูลเพื่อเอาไปทำขาย หรือต่อยอด ก็มีคำแนะนำบางประการคือ 
 " อย่าไปมองประเด็นลดต้นทุน หรือตัดราคาอย่างเดียว " และการมองดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
แล้วไปซื้อมาประกอบตาม ขอแนะนำว่า ซื้อมาลองดูก่อนครับ สินค้าอาจจะมาจากแหล่งเดียวกัน 
แต่ของผู้เขียน จะต้องนำมาปรับแต่งอีกหลายอย่าง ตามที่เขียนเอาไว้ข้างต้นครับ
   อย่านำเอาตัวเลขของฉลากต่างๆมาใช้คำนวนตรงๆ " จะพลาด " ต้องเอาตัวเลขหรือค่าต่างๆ
ที่ได้จากการทดลอง ในสภาพจริงของแสงแดดในประเทศไทย เพราะเราไม่สามารถเชื่อถือฉลาก
ได้แบบเต็มร้อย ฉลากจริงก็มี ฉลากมั่วๆก็มี ฉลากปลอมก็มี เป็นเรื่องแปลกที่สินค้าของบางประเทศ
มีตรารับรองให้ส่งไปขายได้ถึงดาวพลูโต แต่ในบ้านเราไม่ค่อยจะมีตรามาตรฐานการรับรอง อะไรกับเขา 
มีแต่สติกเกอร์ยันต์มหาลาภ
    
   การลอกเลียนแบบ เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งบางอย่างอาจจะทำได้คล้ายหรือใกล้เคียง ถ้าเป็นพวก
เสือผ้าอาภร กระเป๋าหนังแบรนด์เนมต่างๆ ซึ่งกระเป๋าหนังตะกวดใบละเป็นล้านบาทก็มี  แต่การ
เลียนแบบทางด้านวิศวกรรมฯนั้นค่อนข้างที่จะทำได้ยากขึ้น และยิ่งมีอุปกรณ์อิเลคโทรนิค เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ก็จะสามารถทำได้แค่เพียงคล้ายๆ
  ในเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงของผู้เขียน จะใช้ปั๊มแบบลูกสูบชักเป็นตัวทำงาน
เพราะคุณสมบัติของปั๊มชัก มีข้อเด่นก็คือ สามารถสร้างแรงดันส่งน้ำได้สูงสุดถึง 40 เมตร(แต่เป็นน้ำ
หยดสุดท้ายนะครับ)  ซึ่งเป็นเรื่องของการอ่านฉลากปั๊มน้ำ ซึ่งปั๊มชักจะสามารถดันส่งน้ำไปได้ไกล สูง
หรือคิดเป็นปริมาณน้ำที่ดันส่งได้ ต่อนาที ต่อชั่วโมง มีผลแปรผันไปตามกำลังวัตต์ของมอเตอร์ และ
ความเร็วรอบ 
   ถ้าเป็นกรณีที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าบ้าน AC.220 V.ขับเคลื่อนปั๊มชักเราก็สามารถดูจากกราฟหรือตาราง
ที่ทางผู้ผลิตมีไว้ให้อ่าน หรือใช้ค่าตามฉลากได้เลย แต่เมื่อนำเอามาสูบน้ำด้วยต้นกำลังจากแสงอาทิตย์
แบบต่อตรง ต้องมาทำการทดสอบและวัดค่าเป็นกรณีไป จะไปทึกทัก เอาค่าตัวเลขในฉลากปั๊มชักมาใช้
หรือบอกลูกค้าว่าสูบน้ำได้ เท่านั้นเท่านี้ ลิตร/ชั่วโมง จึงเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงต่อลูกค้า
     ในการทำงานออกแบบและผลิตสินค้า ลำดับแรกผู้เขียนจะมองหารอบๆตัวว่าในประเทศไทย
หรือในบ้านเรา มีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดที่พอจะใช้งานได้ ก็จะอุดหนุน หรือสั่งซื้อจากสินค้าของ
คนไทยก่อน อย่างน้อยก็ไม่มีค่าขนส่ง และไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า เรื่องของราคาก็ต่อรองกันไป
ตามจำนวน และจะพิจารณาในเรื่อง ศักยภาพของผู้จำหน่าย ความพร้อมในเรื่องของบริการหลัง
การขาย อะหลั่ย
    ยกตัวอย่างเช่นปั๊มชัก ซึ่งแน่นอนผู้เขียนซื้อมาจากหลายที่ เรื่องของคุณภาพ เป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งปั๊มชักจะเป็นปั๊มที่ผลิตโดยการหล่อแบบโบราณด้วยแบบทราย เรื่องรอยรั่วของปั๊ม บางครั้งเราก็
จะพบรอยรั่ว ในขั้นตอนการทดสอบ ก็จะทำการเชื่อมอุด และตกแต่งสี และแจ้งให้ลูกค้าทราบ 
คุณภาพของปั๊มชักในประเทศไทย ถ้าจะซื้อมาประกอบขาย ขอแนะนำว่าให้ตรวจสอบคุณภาพ
ด้วยตนเองอีกครั้งทั้งด้านในและด้านนอก แบบ 100% เพราะบางครั้งจะมีปัญหาเรื่องการประกอบ 
และการตรวจสอบคุณภาพ และคุณภาพของตลับลูกปืน หรือใส่ตลับลูกปืนไม่ครบ เป็นต้น
  ผู้เขียนก็ต้องทำงานหาเงินเข้าบ้านเหมือนกับทุกๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นเถ้าแก่น้อย หรือเถ้าแก่ใหญ่
การตัดสินใจที่ผิดพลาด ก็สร้างปัญหาให้กับเราทุกครั้ง ทั้งเสียเวลา และเงินทองในการซื้อของผิด
ซึ่งผู้เขียนเองอยู่ในกลุ่มที่ต้องทดลองและพัฒนา บางครั้งซื้อของผิดก็เสียดายเงินเหมือนกัน
จะเสียอะไรก็เสีย แต่อย่าเสียกำลังใจครับ
  การเขียนบทความแบบเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้เขียนนั้นมีประโยชน์ เพราะจะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้เขียนไปใช้งาน เพราะอ่านแล้วเข้าใจว่าผู้เขียนผลิตอะไรขาย 
และเมื่อซื้อไปแล้ว จะนำเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง? เหมือนคำของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะสอนศิษย์
เสมอๆว่า " คนที่รู้เรื่องนั้นจริงๆ จะลงมือทำได้ เล่าให้ฟังได้ อธิบายให้คนเข้าใจได้ และเขียนออกมาได้ "
ซึ่งลูกค้าของผม 100% มาจากท่านที่เข้ามาอ่านบทความแล้วตัดสินใจซื้อเพราะเข้าใจ และก็มีหลายๆ
ท่านที่เข้ามาอ่าน และสามารถนำเอาไปต่อยอดได้ในเรื่องของพลังงานทดแทน และก็มาอุดหนุนตู้ไฟฟ้า
และสินค้าประเภทรางเดินสายไฟฟ้า ฯลฯ ใน www.denco.co.th
  สำหรับการทำคล้าย หรือทำตาม ก็ขอรณรงค์สักนิดหน่อยครับ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน
การประกอบใช้งาน  โดยการใช้สายพานขับ ควรจะต้องมี " ตัวครอบสายพาน " หรือ " Belt Guard "
เพราะเมื่อนำไปติดตั้งใช้งานจริง ในบริเวณนั้นอาจจะมีเด็กเล็ก หรือเด็กในวัยที่ยังไม่เข้าโรงเรียน 
อาจจะวิ่งเล่นซุกซน อยู่ใกล้ๆเครื่องสูบน้ำ ด้วยความซุกซน หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์เด็กอาจจะได้รับอันตราย
จากการถูกสายพานหนีบนิ้วมือซึ่งอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น
  ผู้เขียนเข้าใจว่า ปั๊มชักจะมีแท่นสำหรับวางมอเตอร์มาแล้ว มีมูเล่ติดมาด้วย ก็เลยใช้สายพานทด
จะสะดวกที่สุด เพียงกลึงมูเล่ ราคาก็จะตกอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยบาท ถ้าไม่ใส่มูเล่ ก็ลดความเร็วรอบ
ลงไม่ได้ เครื่องโขก มอเตอร์ไหม้ บางทีก็กลึงมูเล่มาไม่เที่ยง หรือซื้อมูเล่ที่มีขายอยู่ตามตลาด เพราะเป็น
ร่องA.ต้องเอามาคว้านรู เพราะเพลามอเตอร์เล็ก ถ้าไม่ได้ศูนย์ก็แกว่งเป็นเจ้าเข้า หรือสั่นเป็นประทับทรง
  เพื่อความปลอดภัยและลดเสียงหนวกหูของมอเตอร์เปลือกดำ เมื่อผ่านช่วง Beargrill หรือพ้นจาก
สภาพวิกฤติไปแล้ว มอเตอร์เปลือกดำหมดอายุแล้ว ก็ควรจะเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เป็น BLDC.Motor 
ด้วยเหตุผลที่มีข้อดีหลายประการคือ
1) เสียงเงียบลงกว่าเดิมมาก
2)การระบายความร้อนดีกว่าเดิมมากเพราะมีพัดลม และโครงสร้างกายภาพที่ต่างกัน
3)กำลังขับดีกว่าเดิมเพราะไม่ต้องเอากระแสไฟฟ้าไปผลิตความร้อน ท่านผู้ชมต้องเข้าใจ
ครับว่า ความร้อนคือพลังงานรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการเกิดความร้อนก็จะต้องใช้พลังงาน มอเตอร์
ร้อนๆที่ไม่สามารถระบายความร้อน ย่อมกินไฟฟ้ามากกว่ามอเตอรที่มีการระบายความร้อนที่ดี
4) อายุใช้งานที่ยาวนานขึ้น
  ซึ่งไหนๆก็ถึงวาระที่จะเปลี่ยนมอเตอร์แล้วก็ควรจะเปลี่ยนเป็น BLDC.Motor เลยจะดีกว่า ซึ่ง 
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่สามารถนำเอามอเตอร์ไปติดตั้งบนแท่นกระดกของมอเตอร์ตัวเดิม
ระยะไม่เหมาะ จังหวะไม่ได้ และควรเลิกใช้วิธีการทดสายพานซึ่งมีความสูญเสียจากการลื่น หย่อนยาน
และแรงเบียด ถ้าตั้งไม่ได้แนวศูนย์ 
  การใช้คุปปิ้ง หรือคับปิ้ง หรือ ยอย  ( Coulping Joint ) จะเป็นภาษาตลาด ภาษาช่าง ก็หมายถึง
อุปกรณ์ส่งกำลังระหว่าเพลาของมอเตอร์ กับเพลาของปั๊มน้ำ คือการจับหรือเชื่อมเพลาของปั๊มชัก
และมอเตอร์ให้หมุนไปพร้อมๆกัน หรือว่าทำให้เป็นเพลาเดียวกัน เรียกกันว่า " ขับตรง " หรือ 
Direct Drive ซึ่งจะไม่สูญเสียพลังงานไปกับความลื่น ความหย่อนยาน ของสายพาน ไม่ต้องมาตั้งปรับ
ให้ตึงกันบ่อยๆ ซึ่งมีหลักสำคัญๆที่เราจะต้องระมัดระวังดังนี้
1) แกนของเพลามอเตอร์ และแกนของปั๊มชักจะต้องอยู่ในระนาบ หรือแนวเดียวกัน
2) ต้องล็อคตรึงชิ้นส่วนของคัปปิ้งแต่ละด้านให้มั่นคงแน่นหนาด้วย ลิ่ม หรือการจี้กดล็อคเพลา
  ก็เป็นพื้นฐานโดยธรรมชาติของ " ของหมุน " ถ้าได้ศูนย์ ก็จะไม่สบัด ไม่เกิดความสูญเสีย
โดยปรกติ คับปลิ้งจะมาเป็นก้อนตัน ช่างจะนำมาเจาะและคว้านบนเครื่องกลึง เจาะและขยาย
รูเพลาให้มีขนาดพอดีกับขนาดของเพลาปั๊มน้ำและเพลามอเตอร์  ถ้าช่างฝีมือดี หรือเครื่องกลึง
ไม่มีปัญหา ก็จะไม่เกิดอาการสบัด เมื่อใช้งาน ปรกติเพลาของปั๊มชักจะมีขนาด 19 มม. ซึ่งเราอาจ
จะใช้คัปปิ้งขนาดเล็ก ประมาณ k40 ก็แข็งแรงพอสำหรับการส่งกำลัง แต่ผู้เขียนจะใช้คัปปิ้งเบอร์
ใหญ่กว่าปรกติ เพื่อช่วยให้เกิดแรงเฉื่อยหรือ โมเมนตั่มที่เพลา
       
    ในการทำงานของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง เราจะต้องลดแรงเสียดทาน
หรือกำจัดความฝืด ความสูญเสีย และต้องหาจุดที่ทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกล มาใช้ให้มากที่สุด
เอามารวมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
   " Fly Wheel " หรือล้อบิน ล้อติดปีกที่เรามักจะพบเห็นในเครื่องกลการเกษตร เครื่องยนต์
เล็ก หรือเพลาของโรงสี จะมีลักษณะเป็นก้อนเหล็กตัน กลมและหมุนไปพร้อมๆกับเพลาของ 
เครื่องยนต์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังฉุดให้เครื่องยนต์ เป็นความได้เปรียบเชิงกลโบราณ ทำหน้าที่
สะสมพลังงาน ในรูปแบบของแรงเฉื่อย หรือ " โมเมนตั้ม "
  แรงเฉื่อย หรือ โมเมนตั้ม เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในมวลที่มีการเคลื่อนที่ พอเพลาหมุน ก้อนของ
Fly Wheel ก็หมุนตามก็จะเกิดแรงเฉื่อย ขึ้นจากการหมุนของล้อ ในกรณีที่นำเอาคัปปิ้งขนาดใหญ่
ขึ้นมาสะสมแรงเฉื่อย ด้วยขนาดเส้นผ่าศูย์กลางไม่ใหญ่โตนัก ก็สามารถช่วยได้ในจังหวะการออกตัว
เมื่อแสงแดดเกิดอาการวูบวาบ ก็เป็นอีกข้อได้เปรียบหนึ่ง ถ้าเลิกใช้สายพานขับมูเล่
  การเดินสายควบคุมมอเตอร์ BLDC Motor
   การเดินสายวงจรควบคุมมอเตอร์ไร้แปรงถ่านแบบ3 เฟส ก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก ผู้ขาย
ก็จะมีวงจรแถมมาให้ หรือพิมพ์ไว้ที่กล่องคอนโทรล ถ้าเป็นมอเตอร์ที่รับมรดกมาหรือ
เอกสารข้อมูลหายหมด ก็ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ
 1)กระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯ 
  ควรมีเบรคเกอร์ตัดตอน หรือบางท่านอาจจะใช้สวิชแบบ cut-out  ซึ่งดูโบราณ เปลืองพื้นที่
2)ควรใช้ เทอมินอลเข้าสาย
  ลำดับแรกเป็นการนำสายไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เข้าสู่วงจรควบคุมในวงจรขนาดเล็ก ผมจะต่อกัน
ในกล่องรวมสายด้านนอกก่อน แล้วจะต่ออนุกรมหรือต่อแบบขนานก็ได้ ให้รวมสายเหลือ2 เส้นคิอ
สีแดงเป็นขั้ว บวก และสีดำ เป็นขั้วลบ (รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ครับ การรวมแผงโซล่าเซลล์ )
  เมื่อเราจะทำการประกอบวงจร เราต้องมีตู้ควบคุมที่มีคุณภาพ สามารถป้องกันน้ำเข้า ฝุ่นเข้า
แมลง จิ้งจก แมลงสาบ มด หรืองูเขียว ซึ่งจะเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ต่างๆ ตู้คุณภาพดีให้ใช้เป็น
ตู้กันนั้ำ IP.45 (รายละเอียดตู้กันน้ำ DS./DSG.IP.45)
 
  ผู้เขียนได้เริ่มนำเอามอเตอร์ BLDC.Motor มาใช้ขับปั๊มชักของเครื่องDCSP0124-300W-P25
 ตั้งแต่ปี 2556 และในตอนแรกๆก็มีปัญหาในเรื่องของการออกตัวหรือสตาร์ทยากในมอเตอร์
ขนาดใหญ่ขึ้นและก็ได้ทำการปรับปรุงในหลายๆองค์ประกอบ ขอย้ำว่ามีความซับซ้อนมากพอสมควร
ทั้งในด้านของการส่งกำลังกล /วงจรไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเลคโทรนิค ถ้าจะทำการเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์
BLDC.Motor ขอให้ทำการเดินสายวงจรควบคุมอย่างถูกต้องและปรานีต
ภาพด้านซ้ายมือ
R+ = สายไฟฟ้าขั้วบวก(+)จากแผงโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับสายสีแดงขนาดใหญ่และขนาดกลางของกล่อง
คอนโทรล คือการส่งกระแสไฟฟ้าขั้วบวกเข้าไปที่กล่องคอนโทรล
B- = สายไฟฟ้าขั้วลบ จากแผงโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับสายสีดำขนาดใหญ่ของกล่องคอนโทรล 
คือการส่งกระแสไฟฟ้าขั้วลบ (-)เข้าไปที่กล่องคอนโทรล
เมื่อขั้วบวกขั้วลบ ป้อนเข้ากล่องควบคุมแล้ว กล่องควบคุมก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าออกมา
เพื่อส่งไปยังทั้งสาย Power/Controller 
 Power สามสาย ต่อไปยังมอเตอร์ตามสี ฟ้า/เขียว/เหลือง
Controller ห้าเส้นเล็ก 5 สี ก็ต่อไปยังมอเตอร์ตามสี
    กลับมาทำงานต่อหลังจากที่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู้เขียนในฐานะของหัวหน้าครอบครัว ก็มีภาระกิจหนึ่งที่สำคัญเหมือนกับ
ทุกๆท่านก็คือ ต้องมีอาชีพที่มีรายได้สามารถหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งหลายๆท่านที่ได้เข้ามาอ่านบทความนี้ก็อันเนื่องมาจากภาระกิจหน้าที่ ที่ต้องหาเครื่องสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์เอาไปใช้เพื่อสูบน้ำเพื่อประกอบอาชีพการเกษตร หรือบางท่านก็อาจจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านช่าง ก็ประกอบเครื่องสูบน้ำขาย คล้ายๆกับที่ผู้เขียน
ผลิตขาย เพื่อเป็นอาชีพ หรือเป็นรายได้เสริมในช่วงที่พืชผลยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวหรือยังไม่มีรายได้จากการทำอาชีพเกษตรกรรม ฯลฯ อีกมากมายหลายเหตุผล 
ซึ่งผู้เขียนขอชื่นชมทุกๆท่านที่มีหัวใจนักสู้เหมือนๆกัน และแผ่นดินนี้กว้างใหญ่นัก ทุกพื้นที่ของประเทศเราต้องการน้ำเพื่อทำการเกษตร การที่ท่านมองมาในทิศทาง
ของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตรนั้น " ถูกต้องแล้วครับ " อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ กรุงโรม หรือนครวัด  ปิรามิดที่อียิปต์ ก็ไม่ได้สร้างเสร็จ
ภายในวันเดียว หรือปีเดียวเช่นกัน 
   ผู้เขียนเริ่มต้นทำงานทางด้านการค้นคว้าและทดลองออกแบบผลิตและจำหน่ายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ด้วยการเริ่มต้นใช้มอเตอร์
กระแสตรงตระกูล MY1016Z2 /Z3 ด้วยเหตุผลทางด้านงบประมาณ ราคาขาย และความปลอดภัย และได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ BLDC.Motor ด้วยเหตุผลในเรื่อง
ของคุณภาพ และอายุการใช้งาน ซึ่ง BLDC.Motor เองก็มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุการใช้งานของกล่องควบคุม และเมื่อทำงานกับมอเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้น กำลังวัตต์
สูงขึ้น กล่องควบคุมจะมีอายุใช้งานที่สั้นลง และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงตามมา 
 
  จากการที่ทำงานนี้มาสามปีเศษ ใช้งบประมาณในการค้นคว้าทดลองไปเป็นจำนวนมากและด้วยการที่ได้ลงมือค้นคว้าทดลองด้วยตนเองแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงการ
ออกไปทำการติดตั้ง และแก้ไขปัญหาหน้างาน จึงทำให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเหตุใด ผู้ประกอบการทางด้านผลิตและจำหน่ายหรือรับติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศไทย จึงนับวันที่จะมีแต่ลดน้อยถอยลงและเลิกจากอาชีพนี้ทั้งที่ใจรัก หันไปประกอบอาชีพอื่นกันเป็นจำนวนมาก จะมีแต่ผู้ขายปลีกหรือจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ
แบบ เอาไปประกอบเอง ไม่รับประกัน หรือ DIY. ที่ยังนำสินคาราคาถูกเข้ามาจำหน่าย ตอนนี้ก็จะเป็นการแข่งขันกันในรูปแบบของการ หั่นราคากันอย่างรุนแรง
 
    เมื่อมองโดยองค์รวมแล้วเป็นช่วงเวลาที่ " ลูกค้า / ผู้ซื้อ/ หรือเกษตรกร / ช่างผู้ประกอบการรายย่อย " น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากช่วงนี้มากที่สุด
ผู้เขียนขอเรียกว่า " เทศกาล ลาซันย่า " ตั้งชื่อล้อเลียนเทศกาลเอลนินโย่ ที่แล้งอย่างแสนสาหัสเมื่อปีก่อนๆ แต่ปีนี้ ช่วงเมษายน ฝนยังตก ผู้เขียนจึงขอนำเอาผลงาน
ของการทดลอง และวิจัยค้นคว้ามาตลอดระยะเวลา 5 ปี ของผู้เขียน นำมาเขียนเอาไว้ให้เป็น " วิทยาการสำหรับประชาชน " เพื่อนำไปประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อ
อุปกรณ์ราคาถูกที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน นำเอามาประกอบเป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานกัน ถึงปีนี้จะไม่แล้งก็ไม่เป็นไร ถ้ามีงบ มีเวลา ก็จัดเตรียม
เอาไว้ ถ้าประกอบหรือทำตามที่ผู้เขียนแนะนำ รับรองว่าไม่เป็นรองใครในเรื่องของคุณภาพ และอายุการใช้งานครับ ผู้เขียนมีตัวเลือกให้เลือกดังนี้
    เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ใช้มอเตอร์กระแสตรง มีแปรงถ่าน MY1016Z3
 เหมาะสำหรับท่านที่มีแผงโซล่าเซลล์ของเดิม ของเก่า คุณลุงให้ หรือแผงอะมอฟัส ของหลวงแจกมีปั๊มชักอยู่แล้ว
สามารถซื้อมอเตอร์มาตัวเดียว กลึงมูเล่ ทดรอบสายพาน ก็สามารถสูบน้ำใช้ได้แล้วครับ จะเชื่อมโครงวางแผง หรือจะใช้ไม้
เป็นการชั่วคราว ถ้าแถวบ้านปลวกไม่ดุมาก ก็สามารถใช้ไปได้สองสามปี หรือมากกว่าครับ อยู่ที่ฝีมือการประกอบและการดูแล
รักษาของเรา
  http://www.dencosolar.com/khunwera%20korat.htm
  ตามรายละเอียดนี้ครับ สามารถใช้งานได้สองสามปี มีงบประมาณ ข้าวปลาราคาดีแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ หรืออาจจะเรียกว่า
รุ่นบุกเบิก หรือ BearGrill Series.
  
    สำหรับท่านที่มีความรู้ทางด้านช่างบ้างพอสมควร ก็อาจจะใช้มอเตอร์ BLDC. เป็นตัวขับเคลื่อน ถ้าซื้อในท้องตลาด
ก็อาจจะพบกับปัญหาเรื่องการออกตัว หรือมี Starting Torque ที่สูง หรือพูดง่ายๆว่าออกตัวด้วยตนเองไม่ได้ ซึ่งแต่ละ
ยี่ห้อก็จะมีความแตกต่างกัน ที่เมืองจีนก็เริ่มมีการทำขายโดยลอกเลียนแบบจากผู้ผลิตในเมืองไทย(ผมเอง) ซึ่งทำได้ดี
เพียงไหนก็ลองซื้อมาใช้ดู ก่อนซื้อถามผู้ขายก่อนว่า " พอแดดหุบแล้ว เดินออกตัวได้เองหรือไม่ " ซึ่งผู้เขียนก็ไม่แน่ใจ
ที่เมืองจีนเข้ามาดูๆก็เอาไปทำขาย คนในเมืองไทยก็เห็นรูปก็สั่งเข้ามาขาย แต่ไม่รู้ว่า ผู้เขียนเอามาปรับแต่งอีกหลายอย่าง
ถ้าออกตัวได้ ก็ซื้อมาใช้ได้ครับ ถ้าหาไม่ได้หรือไม่รีบ ก็ต้องรอของผู้เขียน กำลังทดสอบชุดขับของปั๊มชัก 1 นิ้ว
   เป็นชุดสำเร็จ ไปหาแผงโซล่าฯมาต่อไฟเข้าก็สูบน้ำได้เลยครับ  Power Unit Solar pumping
    เรื่องของการนำเอาแผงโซล่าเซลล์หรือนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตรเป็นเรื่องที่ดี และมีประโยชน์มหาศาลในการทำอาชีพเกษตรกรรม ถึงผู้เขียนจะผลิต
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขายเป็นสินค้าก็ตาม แต่ในความเป็นจริง มีประชาชนคนไทยอีกมากมายที่ยังไม่มีงบประมาณ หรือความพร้อมที่จะซื้อไปใช้งาน ซึ่งผู้เขียนเองก็ได้
รับรู้เรื่องราวต่างๆมาในช่วงศึกษา ค้นคว้าทดลอง และออกไปสัมผัสด้วยตนเองที่หน้างาน จึงขอเขียนบทความและคำแนะนำข้างต้น และในบทอื่นๆเอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้
ประชาชน เกษตรกร หรือช่างผู้ประกอบการรายย่อย ได้สามารถนำเอาข้อมูลและความรู้ต่างๆ นำไปใช้ในการประกอบเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้งานด้วยตนเอง  หรือแก้ปัญหาหน้างานต่างๆ 
ดูว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และคนหมู่มาก มากกว่าที่จะเก็บความรู้และข้อมูลต่างๆเอาไว้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ในเชิงการค้าแต่เพียงอย่างเดียว ตั้งใจเขียนไว้ให้แล้ว
ครับ อ่านหลายๆรอบ ทำความเข้าใจ เอาไปใช้งานกันครับ
 up date August 16,2017
     ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ได้ศึกษาค้นคว้า ทดลองด้วยตนเองทั้งในด้านทฤษฎี และ การออกแบบและผลิตเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ออกมา
จำหน่ายและติดตั้งใช้งานในประเทศไทย ติดตั้งใช้งานไปมากกว่าร้อยชุด ทั้งขนาดเล็กแผงเดียว ไปถึงขนาดใหญ่ แปดแผง หรือมากกว่า 
นับรวมเป็นร้อยสถานีสูบน้ำ ซึ่งการติดตั้งกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในแนวเส้นอิเคเตอร์เดียวกัน
กับประเทศไทย อย่างที่ได้เคยกล่าวเอาไว้อย่างเข้าใจว่า มีประชาชนมากมายที่ต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรแต่มีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ
หรือขาดความรู้ความเข้าใจอย่างจริงจัง ผู้เขียนได้พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆและนำเอาเผยแผ่เอาไว้ในบทความต่างๆ
ส่งผลให้การขยายตัวของการนำเอา แผงโซล่าเซลล์มาสูบน้ำเพื่อการเกษตรมีการขยายตัวมากขึ้นหลายๆเท่าตัว และผู้ผลิต Brush Less Direct Current Motor
ได้เดินทางมาพบผู้เขียน และแจ้งให้ทราบว่า มียอดสั่งซื้อจากประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งทุกวันนี้การค้าขายก็ไร้พรหมแดน และสามารถติดต่อ
กันสะดวกและง่ายขึ้น สำหรับผู้เขียนเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ก็มีข้อกังวลบ้างเล็กน้อยในเรื่องของผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มือใหม่
ที่มักจะประสบกับปัญหาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ และบางครั้งทำให้ดูเหมือนว่า โฆษณา หรือ บอกเล่าสรรพคุณหรือประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำอย่างเกิน
ความจริง และยังขาดผลการทดลองที่เป็นทางการ
    การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงนั้น " ถ้าเรามองเพียงว่าต่อแผงเข้ากับมอเตอร์แล้วมอเตอร์หมุนสูบน้ำจากอ่างน้ำหรือกะละมัง 
แล้วพ่นออกท่อปากปั๊มนั้น ยังถือว่าไม่สมบูรณ์ " ซึ่งเป็นเพียงความหมายที่บ่งบอกว่า " ต่อวงจร หรือสายไฟไม่ผิดเท่านั้น " เพราะการสูบน้ำด้วยปั๊มน้ำ
ประเภทปั๊มผิวดิน (Surface Pump ) ไม่ว่าจะเป็นปั๊มชัก (Piston Pump ) หรือปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal Pump) จะมีข้อจำกัดดังนี้
1) ความลึกในการสูบไม่เกิน 8 เมตร หรือมากกว่า/ต่ำกว่า เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับคุณภาพของปั๊ม และความถูกต้องของท่อทางด้านสูบ
2) เมื่อติดตั้งเครื่องสูบและท่อสูบแล้ว ต้องทำการวัดอัตราการไหลของน้ำ ณ.จุดที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียก่อนเพื่อ
- 2.1) ตรวจสอบดูว่าเครื่องสามารถสูบน้ำขึ้นมาได้หรือไม่ ถ้าสูบไม่ขึ้นต้องทำการแก้ไข ปรับแต่งเสียก่อน
-2.2) ทำการวัดอัตราการไหลเพื่อทราบปริมาณน้ำที่สูบได้ต้นทางก่อน ว่ามีอัตราการไหลที่ จำนวนกี่ลิตร/นาที
*********** เมื่อผ่านกระบวนการสองข้อหลักๆนี้แล้ว เราจะพบว่า ระดับความลึกในการสูบไม่เกินจุดวิกฤติ และระบบท่อสูบที่ทำการติดตั้งถูกต้อง *********
   การวัดอัตราการไหลที่ต้นทางจะทำให้เราได้ทราบว่า เรามีน้ำที่ต้นทางจำนวนเท่าไหร่ต่อนาที และเมื่อเราจะดันส่งไปยังปลายทางที่มีความยาวท่อมากขึ้น
ขนาดของท่อ และความสูงชัน(ในแนวดิ่ง) ที่ปลายทางก็จะส่งผลตรงกับปริมาณน้ำที่สามารถดันส่งถึงปลายทางได้ ซึ่งจะต้องลดลงไปจากปริมาณที่ต้นทาง
ดังนั้น ต้องมีการทำความเข้าใจกันก่อนทั้งผู้ผลิตเครื่องขายและผู้ซื้อหรือลูกค้าว่าจะนำเอาค่าตัวเลข หรือปริมาณน้ำเท่าไหร่มาเป็นเครื่องชึ้วัด เป็นต้น
ก็จะสามารถ จบงานหรือปิดงานได้อย่างเป็นที่พอใจของทุกๆฝ่าย
 
    ซึ่งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ จะต้องมีความสมบูรณ์หรือถูกต้องทั้งระบบต้นทาง คือระบบท่อสูบ
แผงโซล่าเซลล์ที่มีกำลังเพียงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงมอเตอร์ และต้องมีระบบท่อส่งน้ำ ที่มีขนาดเหมาะสมกับอัตราการไหลของน้ำ รวมถึงอุปกรณ์
การป้องกันแรงปะทะของมวลน้ำไหลกลับ ( Water Hammer) ซึ่งก็สามารถหาอ่านได้จากบทความต่างๆที่ได้เขียนเอาไว้อย่างละเอียดแล้ว ก็คาดหวังว่า 
รายละเอียดต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ต้องการประกอบระบบเอง รวมไปถึงท่านที่ต้องการนำไปต่อยอดเป็นรายได้เสริม หรือเป็นอาชีพ เพื่อการค้า
ก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆท่านมีข้อสงสัยประการใดก็ขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้
 
    ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามผลงานครับ
            นายประพนธ์ ประทุมถิ่น
 
Hit Counter Update 16 สิงหาคม 2560
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎