บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||English version||


ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น PDCS-SP600H.
   เป็นระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ยังสามารถทำงานสูบน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ใช้แผงโซล่าเซลล์ DENCO Super black Hi Power
 จำนวน 2 แผงกำลัง 600 วัตต์ เพื่อขับเคลื่อนปั๊มสูบน้ำบาดาลกระแสตรง BLDC. Submersible pump ขนาด500 วัตต์ เหมาะกับการทำงานสูบน้ำลึก 30 เมตร และยกขึ้นถัง 10 เมตร
 เหมาะกับงานที่ใช้ TDH.40เมตรระบบสูบน้ำบาดาลรุ่นนี้ ผู้เขียนจัดทำเอาไว้สำหรับใช้กับบ่อบาดาลรุ่นเก่า ขนาด 4 นิ้วซึ่งมีตัวเลือกน้อยในการเลือกใช้ปั๊มบาดาล ผู้เขียนขอนำ
ภาพถ่ายต่างๆมาประกอบ เพื่อความเข้าใจของท่านที่สนใจ
   แต่เดิมพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ท่านเจ้าของไร่ใช้ปั๊มสูบน้ำบาดาลระบบAC. ใช้ในการสูบน้ำขึ้นถัง
และจ่ายน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆในไร่ ซึ่งในแต่ละเดือนจะเสียค่ากระแสไฟฟ้าเดือนละ 4000 บาท
พอทำการขุดบ่อบาดาลใหม่ที่ท้ายไร่ และใช้ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
รุุ่น PDCS-SP900H.ก็สามารถช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าลงไปได้เดือนละ 1200 บาท
 ทางท่านเจ้าของไร่ จึงทำการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขึ้นอีกบ่อ เพื่อที่จะใช้ปัมพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้าลง และต้องการน้ำเพื่อจ่ายไปยังสวนส้มโอ ที่ขยายพื้นที่ปลูกใหม่
    เมื่อการเจาะบ่อบาดาล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯก็ได้จัดส่งแบบรายละเอียดของแท่นคอนกรีต
สำหรับการติดตั้ง เพื่อให้ทางหน้างานเตรียมแท่นคอนกรีตเอาไว้รอการติดตั้ง รายละเอียดต่างๆทางบริษัทฯ
ได้จัดเตรียมให้ทุกส่วนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
 วันที่ 4 ธันวาคม 2558
 ทีมติดตั้งของบริษัทฯไปถึงที่ไร่ เวลา 10.30 น. 
  เครื่องสูบน้ำบาดาลรุ่น PDCS-SP600H เป็นเครื่องขนาดเล็ก ใช้แผงโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แผ่น
เมื่อหุบแผงลงแล้วก็สามารถขนส่งได้ด้วยรถกระบะธรรมดา และสามารถเคลื่อนลงจากท้ายรถสู่แท่น
คอนกรีตได้ด้วยช่างสามคน
  หลังจากที่ทำการตรวจสภาพบ่อบาดาล วัดระดับน้ำจับท่อแล้ว ทางช่างติดตั้งจะทำการหย่อนปั๊มบาดาล
ลงไปในบ่อบาดาลก่อน เพื่อทำการทดสอบกับแสงแดด ในการสูบน้ำขึ้นสู่ยอดถังเก็บ และจะทำการสูบน้ำทิ้ง
ที่ระดับผิวดิน เพื่อเป็นการล้างบ่อ และ ทดสอบประสิทธิภาพการป้อนเติม ของน้ำใต้ดิน
  เราใช้ปั๊มขนาดความโต 3 นิ้วลงผนังบ่อขนาด 4 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการป้อนเติมน้ำ
  ปั๊มบาดาล /สายสูบ/สายไฟฟ้า/ สายสัญญาณ /สวิชลูกลอยบ่อ /จะถูกหย่อนลงไปในบ่อบาดาล
ด้วยระยะที่เหมาะสมของบ่อแต่ละบ่อ ระดับความลึกในการหย่อยจะถูกกำหนดโดยฝ่ายออกแบบ
ของบริษัทฯ และจะเตรียมสายไฟฟ้า ลวดสลิง ตามความยาวที่กำหนด
  ทำการสูบน้ำปล่อยทิ้งที่ผิวดิน เพื่อเป็นการล้างบ่อ และสูบน้ำที่ขุ่นทิ้งไป
  ช่างผู้ติดตั้งจะแยกกันทำงานเก็บความเรียบร้อย 
ผู้ตรวจสอบจะทำการทดสอบแรงดันสูงสุด และแรงดันใช้งาน
ตามมาตรฐานการติดตั้ง
  ตรวจสอบระบบควบคุม ตรวจสอบความแน่นและมั่นคงของจุดต่อต่างๆ
 ติดตั้งเครื่องควบคุมระดับน้ำถังเก็บ สวิชลูกลอย ทดสอบการใช้งาน
 โดยปรกติ ทางลูกค้าจะเตรียมท่อส่งขึ้นถังมารอที่แท่นเครื่อง ซึ่งจะเป็นท่อแข็ง ท่อพีวีซี หรือท่อ พีอี
แต่สำหรับลูกค้าที่ไร่นี้ เป็นลูกค้าประจำ ที่เคยซื้อระบบสูบน้ำบาดาลรุ่น PDCS-SP900H ติดตั้งไปในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งในคราวก่อนติดตั้งท่อขดลวดแบบนี้ แล้วลูกค้าท่านชอบเพราะมองเห็นน้ำไหลในท่อ
บ่อนี้เป็นบ่อที่สอง ในรอบปีนี้ ทางบริษัทฯ จึงเดินท่อทนแรงดันขึ้นถังให้เหมือนบ่อแรก 
 และได้เตรียมประตูน้ำพิเศษที่ระดับผิวดิน เพื่อให้เป็นทางเลือกในการที่จะส่งน้ำไปยังระบบน้ำหยดของสวนส้มโอ
ที่ขยายพื้นที่ใหม่ ทางลูกค้าท่านศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี และเข้าใจกระบวนการทั้งหมดของระบบปั๊มบาดาลของ
ทางบริษัทฯเป็นอย่างดี เครื่องที่สองจะเล็กกว่าเครื่องแรก ชุดนี้สวยและเรียบร้อยดี 
  ตามมาตรฐานกระบวนการติดตั้งของบริษัทฯ
1) ทำการหย่อนปั๊มบาดาล และทดสอบการส่งน้ำขึ้นสู่ถังเก็บ ในเวลาแสงแดดมาตรฐาน 9.00-15.00 น.
2) เมื่อน้ำถูกสูบจากก้นบ่อ ขึ้นถึงยอดถังแล้ว จะตรวจสอบแรงเสียดทานของระบบท่อ
- บ่อนี้ ใช้แผงโซล่าเซลล์ 300 วัตต์ 2 แผง กำลังรวม 600 วัตต์
- ขับเคลื่อนปั๊มบาดาลขนาด 500 วัตต์
- อัตราการไหลของปั๊มบาดาลที่ 3000 ลิตร/ชั่วโมง
- ปริมาณน้ำที่สูบได้ต่ำสุด คิดจากเวลา 6 ชม.แสงแดดมาตรฐาน = 18 ลบ.เมตร/วัน
- จากสภาพหน้างาน จะได้ปริมาณน้ำมากกว่าปรกติ ประมาณ 20-28 ลบ.เมตร/วัน
- ผู้เขียนได้ตั้งให้เครื่องสามารถทำงานได้ในช่วงแสงแดดอ่อนตอนเช้า และตอนเย็น
ชุดนี้วิ่งนุ่มๆ ได้น้ำมากด้วยหลายปัจจัยที่ถือว่าเป็นโชคดีของท่านเจ้าของไร่ครับ 
การป้อนเติมน้ำใต้ดินดีมาก สูบไม่แห้ง
 ค่าแรงดันสูงสุดที่ระบบสามารถทำได้
การทดสอบเพื่อหาแรงดันสูงสุดของระบบ
1) ปิดประตูน้ำหลักเพื่อให้เกิดการสะสมแรงดัน
2) รอให้เข็มวัดแรงดันนิ่ง ( ระบบนี้ทำได้สูงสุด 5.6 บาร์ ) เวลา 12.10 น.
อธิบายความหมายของค่าแรงดัน
ค่าแรงดัน 1 บาร์ สามารถยกน้ำขึ้นถังได้สูง 10 เมตร ในแนวดิ่ง
ค่าแรงดัน 1 บาร์ สามารถดันส่งน้ำในแนวราบได้ ระยะทาง100 เมตร 
ดังนั้นค่าแรงดันที่ระดับพื้นดิน 5.6 บาร์ เราสามารถ
- ต่อท่อไปยังถังเก็บน้ำอื่นส่งได้ระยะทาง ประมาณ 200 เมตร และยกขึ้นถังได้อีก 12 เมตร
(เป็นการประมาณการ ต้องทดสอบกับสภาพจริงหน้างาน และต้องใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม)
- สามารถใช้ขับเคลื่อนระบบสปริงเกอร์ และระบบน้ำหยดได้
 ข้อมูลสำคัญของแต่ละระบบจะถูกเก็บไว้ที่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการแนะนำหรือเลือกอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ทางลูกค้าต้องการนำมาใช้กับระบบในอนาคต
  ทดสอบการทำงานของระบบรวม ครั้งสุดท้าย
 หลังจากทำการทดสอบเก็บข้อมูลและค่าต่างๆของระบบแล้ว
ช่างเทคนิคจะทำการทดสอบ
- ระบบควบคุมเมื่อน้ำในบ่อแห้ง
-ระบบควบคุมเมื่อน้ำเต็มถังเก็บ
 เก็บเครื่องมือ ทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้ง
- ส่งมอบงาน 
-เดินทางกลับ
ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเป็นชุดที่สองครับ

รุ่น PDCS-SP900H ติดตั้งที่ท้ายไร่ เมื่อเดือน กรกฎาคม 2558

Hit Counter Update December 6,2015
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ || English version |


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์

 On Line Store


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎