บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

รวมสาระและบทความเรื่องการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
   เพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาศาสตร์แห่งการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(สำหรับประเทศไทย) ในการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่มีอะไรซับซ้อนมากนัก
มีแผงโซล่าฯ มีแสงแดด มีปั๊มน้ำ มีมอเตอร์ การต่อวงจรถูกต้อง ก็จะสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ แต่ถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของการสูบน้ำอย่างถ่องแท้
ก็จะสามารถช่วยให้ท่านสามารถเลือกชนิดของเครื่องสูบน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน และคุ้มค่ากับการลงทุน
 
 ผู้เขียน เชื่อมั่นว่าถ้าทุกท่านได้อ่านอย่างจริงจังและอ่านอย่างทบทวน และกดเครื่องคิดเลขตามก็จะสามารถเข้าใจ และเลือกระบบการจัดการน้ำที่เหมาะสมได้
ด้วยตนเอง และยังสามารถช่วยให้การแนะนำกับญาติสนิทมิตรสหายในเรื่องของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และช่วยแนะนำในเรื่องการจัดการน้ำได้เป็น
อย่างดี อ่านเรียงไปตามลำดับทั้งหมดแล้วจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ ครับเพื่อประโยชน์สูงสุด ของตัวท่านเอง ถ้ามีบทความหรือความรู้ใหม่ๆ ผู้เขียนจะนำเอามาไว้ใน
ส่วนนี้ เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลาครับ เข้ามาอ่านกันบ่อยๆครับ นำไปใช้งานได้ผลอย่างไร ส่งรูปมาให้ชมกันบ้างครับ
e-mail:       prapon@denco.co.th
Line: prapondenco
Facebook: dencosolar
กลุ่มความรู้ขั้นพื้นฐานด้านพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์  Solar Energy

  เป็นบทความที่กล่าวถึงวิวัฒนาการของการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน
กระบวนการในการผลิตแผงโซล่าเซลล์ และจุดเริ่มต้น และเป้าหมายของการนำเอา
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน ของแต่ละท่านอาจจะมีที่มาที่ไป ไม่เหมือนกัน
( A1)


ทดลองสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซล ภาค1

( A4)


 วิธีการประกอบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยตนเอง
   เป็นบทความแนะนำวิธีการประกอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยตนเอง จากวัสดุอุปกรณ์
ที่ซื้อมาแล้ว หรือมีอยู่แล้ว วิธีการสร้างประกอบอย่างละเอียด ทุกขั้นตอน
Hit Counter Update May 8,2015
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎