บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

โครงการอนุรักษ์พลังงานของบริษัท ซีพีเอฟ โรงงานสระบุรี
    เมื่อผมได้รับการติดต่อจากคุณวัชระชัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลังงานของบริษัท ซีพีเอฟ โรงงานสระบุรี ถึงโครงการประหยัดพลังงาน
ของโรงงานที่จังหวัดสระบุรี ในบริเวณโรงงานจะมีทะเลสาบขนาดใหญ่ ซึ่งสำรองน้ำเอาไว้สำหรับการดับเพลิงซึ่งอยู่ในส่วนของ
หอประชุมใหญ่ ซึ่งมีบริเวณสวนโดยรอบประมาณสี่ไร่ ทางฝ่ายพลังงาน ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
จึงต้องการใช้ระบบสูบน้ำสำเร็จรูปรุ่น DCSP0124-300W-P25  
ในการติดตั้งครั้งนี้ข้อมูลที่ทางลูกค้ามีรายละเอียดให้มากเพียงพอที่จะเลือกใช้ระบบสูบน้ำสำเร็จรูปรุ่น DCSP0124-300W-P25  
เพราะเพียงต้องการน้ำไปรดต้นไม้ในสวนรอบๆอาคารหอประชุม ซึ่งลูกค้าก็มีแหล่งน้ำสะอาดที่สามารถนำมาใช้รดต้นไม้ได้
เป็นอย่างดี และเป็นการประหยัดค่าน้ำซึ่งเป็นค่าน้ำในอัตราก้าวหน้า คือใช้มากก็ยิ่งแพงมาก เท่าที่ทราบคือหน่วยละ35 บาท
ซึ่งค่าน้ำต่อเดือนก็ค่อนข้างสูง ระบบสูบน้ำของเราจึงสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งลดค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า
    ซึ่งจากการทดลองที่สถานีสูบน้ำต้นแบบของ DENCO  ระบบสูบน้ำสำเร็จรูป รุ่นDCSP0124-300W-P25  สามารถสูบน้ำ
ได้วันละ 8 ถึง 14 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในสภาพอากาศปรกติคือฟ้าไม่ปิด ถ้าคิดที่อัตราต่ำสุด วันละ 8 ลูกบาศก์เมตรจะสามารถ
ลดค่าน้ำได้ = 8 x 35 บาท ต่อหน่วย คิดเป็นเงิน 280 บาทต่อวัน
   ถ้าคิดเฉพาะค่าน้ำที่ประหยัดได้ มาหาระยะเวลาคืนทุน 
ค่าระบบสูบน้ำราคา 33,000 บาท/280บาทต่อวัน จะคุ้มค่าระบบที่ = 117.8 วัน
ใช้เวลาคืนทุนในเวลาเพียง 4 เดือน
เห็นตัวเลขแล้วชื่นใจครับที่โรงงานขนาดใหญ่มองเห็นและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ถ้าทุกๆหน่วยงานในประเทศของเราหันมาร่วมกันทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง เราจะได้เอาน้ำประปาไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นจริงๆ น้ำที่ใช้
รดต้นไม้เป็นน้ำสำรอง ก็ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับที่ระบบสูบน้ำของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการที่ดีแบบนี้ ผมจึงขออนุญาตินำบางส่วนมาลงเอาไว้เพื่อเป็นความรู้ต่อประชาชนที่สนใจ
  เมื่อประกอบระบบสูบน้ำสำเร็จรูปที่โรงงานของผม และทดสอบด้วยแสงแดดที่โรงงานเรียบร้อยแล้ว
ก็ยกระบบขึ้นรถกระบะ ไปถึงโรงงานเวลา ๑๑.๓๐ น.และรถนำรถเข้าไปไกล้ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
เพราะพื้นที่เป็นสวน ปลูกต้นไม้เอาไว้โดยรอบ เราจึงต้องใช้แรงชายหนุ่ม4คน ช่วยกันยกระบบสูบน้ำ
ไปยังที่หมายประมาณ 50เมตร เนื่องจากยังไม่ได้ทำฐานคอนกรีต จึงใช้อิฐรองที่ขาของแท่นเอาไว้
    ด้วยข้อมูลที่ชัดเจนที่ทางเจ้าหน้าที่มีให้ พิกัดดาวเทียม ทำให้ทางเราสามารถเลือกจุดวางระบบได้โดยไม่ต้อง
ไปดูหน้างานให้เสียเวลาและเกิดค่าใช้จ่าย จากภาพถ่ายทางดาวเทียมทำให้ทราบว่าทิศทางทุกอย่างลงตัว
ซึ่งแผงหันหน้าลงไปทางทิศใต้ และทางเราสามารถเตรียมท่อทางทั้ง Suction line และ Supply line เรียบร้อย
ซึ่งระบบสูบน้ำของเราจะออกแบบเอาไว้ให้สามารถปรับทิศทางของแหล่งน้ำและจุดปลายทางของน้ำเอาไว้
เรียบร้อยแล้ว
   ถ้าแหล่งน้ำเป็นบ่อเปิด ทางเราจะเตรียมท่อ Suction line เป็นแบบ Flexible host เอาไว้ให้ในฤดูแล้งระดับน้ำ
ลดลงก็จะไม่มีปัญหาใดๆ จะสามารถปรับระดับเองได้ ตามระดับของผิวน้ำในบ่อ สายยางหรือ Flexible host นี้
ไม่ใช่สายยางธรรมดา เป็นสายยางที่ผิวภายในเรียบ และมีเส้นลวดสเตนเลสฝังอยู่ เวลาปั๊มเดินสูบน้ำจะไม่ยุบตัว
และสามารถทนแรงดันได้สูงอายุใช้งานพอๆกับแผงโซล่าเซลล์ 
 ข้อได้เปรียบเมื่อข้อมูลครบ ชัดเจน ทำให้งานติดตั้งเตรียมวัสดุมาเท่าที่จำเป็นไม่ต้องขนมาเผื่อมากมาย
วิศวกรของเราทำการตรวจทิศทางของ Foot valve เรื่องนี้ต้องดูดีๆนะครับ ให้ลูกศรชี้ขึ้นด้านบน เพราะบางครั้ง
และบ่อยครั้งที่ประกอบผิดด้านมาจากโรงงานผลิตวาวล์ ซึ่งหัวกระโหลก หรือ Foot Valve ตัวนี้ผมจะจัดให้สำหรับ
ลูกค้าที่สั่งซื้อระบบ เพราะคัดสรรมาแล้วว่าต้องเป็นรุ่นนี้ จะไปใช้ Foot vale ไก่กา จะเพิ่มงานในภายหลังครับ
  ผมขออนุญาติเจ้าของงานนำมาเขียนบทความเป็นความรู้กับประชาชน เพราะลักษณะแหล่งน้ำแบบเปิดแบบนี้
เป็นแหล่งน้ำที่นิยมใช้กันในประเทศไทย จะเป็นอ่างเก็บน้ำ บ่อขุดด้วยรถแมคโคร หรือลำคลองซึ่งมีการขึ้นลงของ
ระดับน้ำในแต่ละวัน หรือแต่ละฤดู
   ชุดท่อดูดหรือ Suction line ควรส่งให้เข้าไปในบ่อให้ห่างจากฝั่งประมาณ3ถึง4เมตร คือส่งออกไปประมาณหนึ่งท่อน
แล้วมีลูกลอยสำหรับยึดชุดFoot Valve ในภาพผมใช้ลูกลอยสเตนเลสขนาด dia.240 mm.จำนวนสองลูกรับน้ำหนักได้
ประมาณ 20 Kgs. ถ้าจะต้องลงไปในบ่อลึกกว่านี้ แนะนำให้ทำ fix support ไปใกล้ที่หมายแล้วใช้ Flexible host อีกช่วงหนึ่ง
  ตัวแคลมป์และตัวจับยึดที่เป็นโลหะ ควรใช้ Stainless steel ตามในภาพครับ
เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็ปล่อยลงน้ำไปแบบในภาพ
ประมาณหนึ่งท่อนหรือ4เมตรจากฝั่ง แล้วใส่งอฉากหนึ่งตัว ทากาวให้แน่น
พอลงมาจะเป็นต่อตรงเกลียวนอก พันเทปพันเกลียวขันเข้ากับข้อต่อตรงเกลียวในของชุดFoot Valve 
ที่แทงดิ่งลงไปในน้ำ
  เวลาจะตรวจสอบหรือใช้ไปหลายปีแล้วจะเปลี่ยน Foot Valve ก็ดึงท่อเข้ามา แล้วขันออกเพราะใช้เกลียวข้อต่อ
พันเทปเอาไว้
  จากนั้นก็เติมน้ำเข้าไปในหัวปั๊มซึ่งจำเป็นต้องทำในการเดินปั๊มครั้งแรก ถ้าเดินปั๊มแห้งๆสักสิบนาที น้ำก็จะขึ้นมา
แต่ไม่แนะนำ เพราะการเดินปั๊มแห้งๆ จะทำให้ลูกสูบของปั๊มสึก เป็นรอย
จากนั้นเราก็จะเปิดสวิช เดินปั๊มสูบน้ำขึ้นมา คลายสกรูที่หน้าเรือนปั๊มเพื่อไล่ลม หรือไล่ฟองอากาศออกจากระบบ
จากนั้นก็ปล่อยเอาไว้ตามนั้น เวลาแสงแดดมาปั๊มก็จะเดินสูบน้ำขึ้นมาให้เรานำไปใช้ต่อไป

  เราใช้เวลาตั้งแต่ยกลงจากรถ ยกมาระยะทาง50เมตร นำมาวางตรงที่หมาย
ประกอบท่อทางดูด และลูกลอย เติมน้ำ ไล่ลม ใช้เวลาประมาณ หนึ่งชั่วโมง
เท่านั้นในการติดตั้งระบบชุดนี้
เวลาใกล้บ่ายโมง ค่าพลังงานแสงแดด 789 วัตต์ต่อตารางเมตร
  ปล่อยให้ระบบเดินไปเรื่อยๆ รอดูสักระยะ
ทางลูกค้าจะต่อท่อไปจ่ายระบบรดน้ำ Mini Sprinker ยาวออกไปประมาณ 100 เมตร
ซึ่งเมื่อลดขนาดท่อลงไปตามระยะทางและปิดปลายท่อ แรงดันจะค่อยๆเพิ่มขึ้น
ต้องรอดูเมื่อระบบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกครั้ง
  
ในระหว่างที่ปล่อยให้ระบบสูบน้ำขึ้นมาและเฝ้ารอดูการทำงานของเครื่องสักระยะนั้นก็อาศัยช่วงเวลานี้
อธิบายเพิ่มเติมถึงองค์ประกอบต่างๆและการดูแลรักษา ในภาพลองเอาผ้ามาบังแสงแดด ปัีมก็จะเดินเบาลง
ซึ่งเป็นการอธิบายเหตุผลที่ติดตั้งแผงเอาไว้ในระดับที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพราะถ้าติดตั้งไว้บนหลังคา
โอกาสที่กระจกจะมีฝุ่นและสิ่งสกปรกปลิวมาจับ ทำให้แสงแดดไม่สามารถเข้าไปถึงแผ่นเซลล์ได้เต็มที่ จะมีผลต่อ
ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า การได้เห็นและได้อธิบายในสภาพการทำงานจริงช่วยให้เกิดความเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
การออกแบบหรือสร้างระบบโซล่าเซลล์ ถ้าเป็นระบบใหญ่ๆที่มีงบประมาณมากๆนั้น ไม่ยากครับ
แต่การที่จะรีดกำลัง เอามือกอบแสงแดดมาปั้นเป็นไฟฟ้า แล้วให้นำมาใช้งานได้โดยมีข้อจำกัดเรื่อง
งบประมาณนั้น เป็นงานที่ท้าทายและต้องอาศัยข้อมูลจากการทดลอง นำมายืนยันรายการการคำนวณ
และต้องปรับให้เข้ากับภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศของแต่ละสถานที่ และต้องมีค่ามากเพียงพอที่จะทำงาน
ได้ทุกฤดูกาลนั้น ต้องอาศัยความปรานีต และความตั้งใจ
 แผงโซล่าเซลล์ก็จะต้องมีความสมดุลย์ในเรื่องของพลังงานและแรงเคลื่อนที่จะส่งออกมาเลี้ยงหรือเดินอุปกรณ์
สายไฟฟ้าหรือท่อลำเลียงพลังงาน ต้องเป็นชนิดพิเศษเฉพาะงาน จุดต่อที่สะอาด และน้อยที่สุดเพื่อลดความสูญเสีย
ต้องเอาทุกสภาพการทำงาน ต้องเอาทุกฤดูกาล มาเรียงกัน แล้วสับไปที่ตรงกลาง ดึงเอาตัวเลขตัวนี้ออกมาใช้
เป็นระบบโซล่าเซลล์ของบ้านเรา
  อุปกรณ์ทุกอย่างถ้าสามารถหาได้จากผู้ผลิตในเมืองไทยเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย ผมจะเลือกนำมาใช้ก่อน
จำเป็นจริงๆถึงจะสั่งของนอกเข้ามา ถ้าตนไทยไม่รักกันแล้วใครเขาจะมารักเราครับ
 ระบบได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกลางแดดกลางฝนถ้าเทียบดัชนีการป้องกันในส่วนที่น้อยสุดคือ IP.45
กันน้ำ กันฝุ่น ไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนครับ ทำเอาไว้ให้อย่างครบถ้วนแล้ว เช็ดทำความสะอาดกระจกเมื่อมีโอกาส 
เติมน้ำมันให้ตัวปั๊มน้ำ เดือนละครั้ง นอกนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับ

    ต้องขอขอบพระคุณคุณวัชระชัยและบริษัท ซีพีเอฟ ที่ให้ DENCO ได้มีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้
และขออนุญาตินำเอาลักษณะการติดตั้งมาลงไว้ในบทความนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สนใจนำเอาไป
สร้างทำเพื่องานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศเราต่อไป 
Hit Counter Update JULY29,2014
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎