บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||English version||


    ผู้เขียนได้รับการติดต่อจาก พระอาจารย์ธีรภัทร ธีรภโร ทางอีเมล์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 และได้ทราบเรื่องราวและความมุ่งมั่นของ
หลวงพ่อนวม ติพทวิชโย ซึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่ ที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกวันหลวงพ่อท่านจะใช้เวลา
ประมาณวันละ 5 ชั่วโมง หิ้วกระป๋องน้ำ ตักน้ำจากบึงไปรดต้นไม้ ในพื้นที่ 10 ไร่ ของสวนป่าเฉลิมพระเกียรติที่ท่านปลูกเพื่อน้อมถวายแด่
องค์พ่อหลวงฯ หลวงพ่อท่านปฏิบัติเช่นนี้มาร่วม ๑๒ ปี แล้ว ท่านจะไม่ยอมให้ต้นไม้ที่ท่านปลูกและน้อมถวายแล้ว จะไม่ยอมให้ต้นไม้ยืนต้น 
เหี่ยวเฉาตายโดยเด็ดขาด เวลาผ่านมาสิบกว่าปี ด้วยความชราภาพขึ้นของท่าน ทำให้บรรดาศานุศิษย์ ร่วมกันคิดหาหนทางช่วยผ่อนแรงหลวงพ่อ
บรรดาศานุศิษย์จึงทำการลองผิดลองถูก ต่อชุดสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์ เพื่อจะนำมาช่วยสูบน้ำเพื่อผ่อนแรงท่าน เงินทุนบางส่วน
ได้ถูกนำไปจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์จำนวน 2 แผงแต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้
  พอท่านพระอาจารย์ได้อ่านบทความของผู้เขียนในเรื่องของการสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์แบบต่อตรง จึงได้เขียนอีเมล์มาปรึกษาและสอบถาม 
ด้วยพื้นที่ที่กว้างมากถึง10 ไร่และมีโครงการจะขยายพื้นที่ออกไปอีก ผู้เขียนพิจารณาดูแล้วเห็นว่า ถ้าเดินไปตามแนวเดิม โดยใช้แผง100วัตต์ 
สองแผงก็คงจะไม่สามารถทำงานได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดผมจึงได้อธิบายให้ท่านเข้าใจว่าผมไม่สามารถขายอุปกรณ์แยกเป็นส่วนๆได้ 
เพราะอุปกรณ์ของผู้เขียนเป็นการออกแบบและผลิตมาเป็นพิเศษเพื่องานสูบน้ำด้วยแสงแดดโดยเฉพาะผู้เขียนจึงได้กราบเรียนแนะนำให้ใช้  
เครื่องสูบน้ำสำเร็จรูปรุ่น   DCSP0124-300W-P25  และได้ทำการออกแบบและคำนวณระบบการวางท่อ และ วิธีการใช้งานอื่นๆที่สามารถทำได้
เช่น ทำท่อสลับทางส่งน้ำขึ้นไปยังกุฎิ และบริเวณที่พักสงฆ์ ห้องน้ำ ห้องส้วมต่างๆ และส่งไปยังถังเก็บน้ำ เพื่อให้เครื่องสามารถอำนวยประโยชน์
ได้มากที่สุด
   ภาพทางด้านซ้ายมือ เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจาก google ผู้เขียนได้ใช้เป็นข้อมูล
ในการหาหนทางและวิธีการที่ลงทุนน้อยที่สุดเพื่อให้หลวงพ่อนวม ท่านได้ใช้เครื่องสูบน้ำนี้ 
รดต้นไม้บนพื้นที่สีเขียวประมาณ 10ไร่
 ในตอนแรกผู้เขียนแนะนำให้วางเครื่องสูบน้ำเอาไว้ตรงตำแหน่งสี่เหลี่ยมสีแดง 
เพราะอยู่ใกล้กับกุฎิ อาคารที่พักสงฆ์สะดวกในการดูแล และปลอดภัยจากโจรขโมย
และเป็นจุดที่ไม่ต้องตัดต้นไม้ โดยจะทำเป็นสะพานยื่นลงไปในน้ำ เพื่อให้
สามารถรับแสงแดดได้ทั้งวัน ซึ่งเข้าใจว่าหลวงพ่อท่านรักและหวงแหนต้นไม้ 
ของท่านทุกต้น ตำแหน่งในภาพจึงเป็นตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะอยู่บริเวณกลาง
พื้นที่ทั้งหมด เราสามารถสลับให้ปั๊มสูบน้ำขึ้นไปทางทิศเหนือ ในเวลาช่วงเช้า 
ประมาณหนี่งร้อยกว่าเมตรและสลับเปิดประตูน้ำส่งนำมาทางทิศใต้  ซึ่งก็จะสามารถ
ส่งน้ำไปรดต้นไม้ได้คลอบคลุมพื้นที่ทั้ง10 ไร่ด้วยเครื่องสูบน้ำรุ่น   DCSP0124-300W-P25
เพียงเครื่องเดียว ในหนึ่งรอบวันที่มีแสงแดด ก็จะสามารถสูบน้ำได้อย่างพอดี
   แต่การวางท่อแบบในภาพต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร ผู้เขียนจึงทำการทดลอง
ซื้อสายยางยาว 100 เมตร มารวมกับของเดิม 50 เมตรลองสูบและดันส่งน้ำดูก็สามารถ
ทำงานได้ เมื่อได้ผลดีจึงแจ้งไปให้พระอาจารย์ทราบ โครงการนี้จึงตัดงบประมาณ
เรื่องระบบท่อ ออกไป จึงเหลือเพียงงบประมาณสำหรับเครื่องสูบน้ำเพียงอย่างเดียว 
ซึ่งผู้เขียนจึงขอร่วมสมทบทุนบางส่วน
 
 เป็นความโชคดีที่แหล่งน้ำเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ประมาณ 20 ไร่ 
ซึ่งน้ำไม่เคยแห้ง และมีระดับน้ำต่ำจากพื้นดินไม่เกินสามเมตร 
ผู้เขียนจึงได้เขียนแบบเพื่อให้ท่านนำไปให้ญาติโยมที่จะมาช่วย
กันติดตั้งได้ทำความเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ 
ที่อาจจะมาบังแสงแดดในช่วงบ่ายแก่ๆ จึงมีแนวคิดว่าจะติดตั้ง
ให้ใกล้ตลิ่งมากที่สุด หรืออาจจะทำสะพานยื่นลงไปในแหล่งน้ำ
   เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ต่อตรงจึงแบ่งทางออกของท่อส่งเป็นสี่ทาง และจัดสรร ช่วงเวลาทำงานออกเป็นช่วงๆ
1) ในช่วงเวลาเช้า นำเอาปลายสายยางไปวางหรือรดน้ำ
บริเวณใกล้กับกุฎิ แสงแดดยามเช้าประมาณ 7.30 -9.00 น. (2.5 ชม.)
 ในช่วงก่อนฉันเพล นำเอาสายยางไปรดน้ำ หรือวางไว้ทางด้าน
ทิศเหนือ (เวลา 9.00-10.30น. ) (1.5 ชม.)
2) ช่วงเวลา10.30-12.30 น. แสงแดดแรง สูบน้ำขึ้นถังเก็บ 2 ชั่วโมง
ได้น้ำประมาณ 4.2 ลบ.เมตร
(4) สูบน้ำขึ้นถังเก็บบนดาดฟ้า 12.30-13.30 (1 ชม.) 
3) ในช่วงเวลาบ่าย นำเอาปลายสายยางไปวางหรือรดน้ำ ป่าทางด้าน
ทิศใต้  13.30 -17.00 น. (3.5 ชม.)
 เป็นประมาณการเบื้องต้น และสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมครับ
การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ใช้งานได้คุ้มค่าครับ
    หลังจากที่ได้กราบเรียนกับหลวงพ่อนวมทางโทรศัพท์ ถึงกระบวนการใช้งาน 
และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอุปกรณ์ให้ หลวงพ่อนวม
ท่านสามารถใช้งานได้อย่างไม่ยุ่งยาก หรือ มีน้ำหนักสุดท้ายที่เห็นว่าเหมาะสม
และสะดวกที่สุดคือผมขอถวายสายยาง ขนาด 1 นิ้ว ยาว 100 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ปลายท่อ ที่หลวงพ่อท่านจะสามารถนำไปใช้เพื่อวางไว้ตามจุดกระจายน้ำ 
แล้วปล่อยให้ไหลไปตามร่องน้ำเล็กๆที่สามารถขุดได้ด้วยจอบไม่ต้องใช้การวางท่อ
ให้เกิดค่าใช้จ่าย
  และในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ท่านพระอาจารย์ก็เดินทางมาถึง 
และมีโยมที่ขับรถมาให้และเป็นผู้รับคำแนะนำเรื่องการติดตั้งและใช้งานเป็นที่เรียบร้อย
แล้วจึงยกเครื่องสูบน้ำขึ้นรถ และถวายชุดสายยางไปด้วย เมื่อถึงหน้างานจะได้สามารถ
ใช้งานได้โดยไม่ต้องรอระบบท่อ
    หลังจากที่พระอาจารย์กลับไปที่วัดของท่านที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว ก่อนที่จะยกเครื่องไปที่บุรีรัมย์
ด้วยความกังวลว่า ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ จะล่อตาล่อใจ พวกมิจฉาชีพ จึงหาทางป้องกันเอาไว้ก่อน
และก็มีช่างที่มีจิตศรัทธา ช่วยจัดการ สร้างผนังปิดบังสายตา และทาสีจีวรพระเอาไว้ ให้ทราบว่าเป็น
ของสงฆ์ แต่มีข้อผิดพลาดบางประการ ที่ทำให้แผงโซล่าเซลล์แผ่นหนึ่งเกิดความเสียหาย กระจกแตก
เป็นเม็ดข้าวโพดทั้งแผ่น สามเหตุมาจาก มีสะเก็ดไฟ จากการเชื่อมและสาเหตุยังไม่แน่ชัด
   ในเช้าวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ผู้เขียนได้มีโอกาสต้อนรับคณะของพระอาจารย์อีกครั้ง
พระภิกษุสามรูป นั่งบนเสื่อ ทั้งสามรูปห่มผ้าสีกรัก ฉันภัตตาหารเช้าในบาตร เป็นภาพที่ผู้เขียนรู้สึกปลาบปลื้ม
เป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันดีอยู่แล้ว วันนี้มีพระภิกษุที่ปฏิบัติเคร่งครัดในธุดงค์วัตรมาโปรด มาฉันภัตาหารเช้า
ในห้องประชุมของบริษัทฯของผม แบบนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสำหรับผู้เขียน ผู้เขียนทราบดีในปฎิปทาของท่าน
จึงไม่ถ่ายภาพนั้นไว้ เก็บเอาไว้เพียงความทรงจำ
   พนักงานของผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์ที่แตกเสียหายออก และติดตั้ง
แผงใหม่เข้าไปแทนที่ และทดสอบการทำงาน คณะของท่านจะต้องเดินทางไปบุรีรัมย์ พอทำการเปลี่ยนเสร็จ
พระอาจารย์อีกสองรูปที่มาเยือนเป็นครั้งแรก ผมจึงพาท่านเดินชม ชุดตัวอย่างเครื่องสูบน้ำ และปั๊มบาดาลที่
ติดตั้งเอาไว้ และพาท่านไปชมและศึกษาระบบแสงสว่าง เพราะทราบถึงความมุ่งมั่นของท่านที่จะนำเอาระบบ
โซล่าเซลล์ไปใช้ในวัดที่ห่างไกล รวมถึงอยากมีความรู้เพื่อนำไปสอนประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล
   พอผมจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คณะของพระอาจารย์ทั้งสามรูปก็ออกเดินทางไปยังที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเครื่องสูบน้ำไปถวายหลวงพ่อนวม
  หลังจากนั้นประมาณสองสามวันพระอาจารย์ท่านก็ส่งอีเมล์และภาพถ่ายมาให้ผมได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จ
ของโครงการนี้ร่วมกัน ผมจึงขอนำความปลื้มใจ และอานิสงค์ผลบุญต่างๆ มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ และลูกค้า
ทุกๆท่านที่ช่วยเป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุน ผู้เขียนตลอดมาครับ
      ขอนำเอาอีเมล์และพรพระมาฝากทุกๆท่านและเก็บเอาไว้ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในเรื่องการสูบน้ำของผมครับ
     เป็นความรู้สึกเหนือคำอธิบายใดๆครับ ผมขอแบ่งปันอานิสงค์และความรู้สึกดีๆไปยังทุกๆท่านที่ได้เข้ามาอ่านบทความนี้ครับ และมีภาพต่างๆ
ในการใช้งานที่ผมคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านที่มีลักษณะของแหล่งน้ำ และการใช้งานที่คล้ายๆกันครับ ผมนำอีเมล์ต้นฉบับ ที่มีทั้งคำอวยพร
และอนุโมทนา รวมถึงรายละเอียดข้อมูลต่างจากต้นฉบับมาเก็บเอาไว้ข้อมูลต่างๆจะมีประโยชน์ต่อท่านที่ได้อ่านบทความนี้ครับ
 
  เป็นการร่วมใจกันทุกๆฝ่ายจริงๆ และ ทุกท่านที่มาร่วมลงแรงลงขัน 
ก็ขอไม่ออกสื่อครับวันนั้นมีสิ่งใดที่พอจะเป็นประโยชน์ ผู้เขียนก็ถวายให้ท่าน
ได้นำไปทดลองเรียนรู้และใช้งาน
แทงค์น้ำ และท่อน้ำที่ศานุศิษย์ ทางบุรีรัมย์ ร่วมลงทุน ลงแรง 
สร้างถวาย เตรียมเอาไว้พร้อมแล้วท่านที่ได้เข้าชมสามารถนำไป
เป็นแบบอย่างสร้างใช้งาน ถ้าท่านใดอยู่ในพื้นที่ก็สามารถไปชม
ของจริงได้ถ้ามีโอกาสก็ไปช่วยหลวงพ่อท่านรดน้ำต้นไม้ครับ
  ในวันที่ได้มีโอกาส กราบเรียนกับท่านทางโทรศัพท์ น้ำเสียงของท่าน
นุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผู้เขียนไม่แปลกใจเลยที่เหตุใด
หลวงพ่อท่านมีพลังหิ้วน้ำด้วยสองแขนของท่านรดน้ำผืนป่าแห่งนี้
มายาวนานถึง 12 ปีแล้ว ผู้เขียนได้รับพลังใจบางอย่างหลังจาก
ที่ได้กราบเรียนกับหลวงพ่อนวมทางโทรศัพท์ 
     แบตเตอรี่ชุดสุดท้ายในตัวผู้เขียนกลับมีพลังมากขึ้นอีกครั้ง ด้วยทราบว่า
งานที่ตนเองได้ลงมือทดลองสร้างทำเมื่อปีที่แล้ว เป็นรูปเป็นร่าง และสามารถสร้าง
ประโยชน์และใช้งานได้จริง จึงเริ่มต้นค้นคว้าทดลองอย่างจริงจังมากขึ้นอีกหลายเท่า
ทั้งที่มีเวลาไม่มากนักเพราะงานประจำรัดตัวมาก
  ข้อมูลที่มีค่า
 ขอกราบขอบพระคุณท่านครูบา ที่กรุณาถ่ายภาพและมีตัวเลขข้อมูล
ที่สำคัญมากๆในการปรับปรุงระบบสูบน้ำให้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด
  จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่า  เมื่อส่งน้ำในแนวราบ 85 เมตร ยังสามารถ
ยกขึ้นในแนวดิ่งได้อีก 6.5 เมตรถ้าใช้ลูกลอยขนาด 1 นิ้วติดที่ปลายทาง
จะกินแรงดันที่ 2 บาร์ ถ้าถอดลูกลอยออกจะใช้แรงดันเพียง 0.5 บาร์ 
ผู้เขียนได้นำความรู้ตรงนี้ไปปรับปรุงพัฒนาไปอีกหลายอย่าง ในเครื่องสูบน้ำ
ในรุ่นต่อๆมา ถึงปัจจุบัน
  เป็นเทคนิคของการยึดชุดสูบน้ำเข้ากับพื้นคือ การเทปูนให้หุ้มกับ พุกเหล็ก
ภาพที่มีรูปของคณะสงฆ์เทปูน และต่อท่อ ผมขอเก็บเอาไว้ เพราะครูบาท่าน
ขอให้ไม่นำมาลงในสื่อภาพนี้เห็นเพียงชายผ้าเหลือง ซึ่งอยากจะบอกว่า 
การติดตั้งและใช้งานนั้นสามารถทำได้ไม่ยากเลย
  ภาพนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณสุวัฒน์ เป็นอย่างสูงที่ขอนำเอาภาพ 
วันที่มารับเครื่องไปใช้ในบทความ และหน้าปกของสมุดคู่มือครับ
     บทความนี้ถือว่าเป็นบันทึกความทรงจำที่ดีอีกบทหนึ่งในชีวิตการทำงานของผู้เขียน ทุกๆครั้งที่ลูกค้ามารับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ที่โรงงาน แล้วขับรถกลับไปที่บ้านผมรู้สึกมั่นใจว่า ผมได้ขายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพ และอายุใช้งานคุ้มค่าเงินของลูกค้า 
และจะไม่มีใครได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด จากเครื่องสูบน้ำของเราขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามผลงาน และให้การสนับสนุนสินค้าของ DENCO 
มาโดยตลอดครับ.
Hit Counter Update April 18,2016
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ || English version |


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์

 On Line Store


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎