บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

 
การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
1.) อาการปั๊มสูบน้ำไม่ขึ้น หรือมีลมในท่อสูบปนมากับน้ำมาก ได้ปริมาณน้ำน้อยกว่าเดิมหรือ ไม่มี น้ำขึ้นมาตามสายสูบเลย
   อาการที่สูบน้ำไม่ขึ้นในขณะที่มีแสงแดด มอเตอร์ก็หมุน แกนของปั๊มชักก็เคลื่อนที่ แต่ไม่มีน้ำขึ้นมา หรือว่ามีน้ำขึ้นมาตามท่อสูบ แต่มีฟองอากาศหรือลมขึ้นปนมา
กับน้ำแบบครึ่งๆท่อซึ่งเกิดขึ้นได้กับปั๊มสูบน้ำที่ใช้งานหนัก เช่นสูบน้ำที่ระดับความลึกมากๆ 6ถึง 8 เมตร หรืองานสูบน้ำอัดสปริงเกอร์ หรือดันน้ำขึ้นเนินสูงๆ 
ใช้แรงดันมากกว่า 2 บาร์ เป็นระยะเวลานาน และก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับปั๊มน้ำที่เดินเครื่องไม่กี่เดือน หรือใช้งานมาแล้วประมาณหนึ่งปีเศษๆก็เคยพบ เมื่อสูบน้ำ
ที่มีตะกอนทราย หรือเศษวัชพืช ปนเข้ามาในน้ำมาก ซึ่งสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก และอีกสาเหตุหนึ่งที่พบก็คือ " ระดับน้ำใต้ดินลดลง ความลึกมากกว่า 8 เมตร "
ถ้ามีอาการดังกล่าว เราสามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้ดังนี้


  อาการนี้เกิดขึ้นกับเครื่องต้นแบบที่ผู้เขียนติดตั้งเอาไว้ที่สนามหญ้า โดยทุกเช้าเครื่องจะเริ่มทำงาน
ตั้งแต่เวลาก่อนเคารพธงชาติเล็กน้อย ทางเจ้าหน้าที่ดูแลสวน จะทำการใช้เครื่องDCSP0124-300W-P25
สูบดันน้ำเข้าสายยางขนาด 1 นิ้ว ยาว 50 เมตร แล้วดันสปริงเกอร์ขนาด 1 นิ้ว รดน้ำสนามหญ้า ใช้แรงเสียดทาน
1.0 บาร์ ฉีดน้ำได้รัศมี 8-10 เมตร และทำวงน้ำได้ 16-20 เมตร พอรดสนามหญ้าเสร็จ ก็จะปล่อยให้เครื่องเดิน
สูบน้ำหมุนเวียน จนหมดแสงแดดในเวลาเย็น และเริ่มต้นทำงานใหม่ในเช้าวันต่อไป
    พอใช้งานแบบนี้มา 18 เดือน เช้าวันหนึ่งผู้เขียนมาถึงที่ทำงาน เวลาประมาณ 9.00 น. นึกแปลกใจที่ได้ยินเสียง
มอเตอร์เดิน แกนปั๊มน้ำขยับ แต่ไม่มีน้ำไหลเวียนกลับมาลงบ่อ หรือไม่มีน้ำไปขับเคลื่อนสปริงเกอร์ เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ
ทางด้านสายสูบไม่มีน้ำไหลเข้ามา แต่มอเตอร์หมุน ปั๊มน้ำขยับ แสงแดดก็แรงจัดดีเป็นปรกติ


  อาการแบบนี้จะมีสาเหตุมาจากสองประเด็นหลักๆคือ
1.) ระดับน้ำอยู่ลึกเกิน 8 เมตร
  เกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูแล้ง เป็นบ่อประเภทบ่อบาดาลตื้น ซึ่งปรกติเคยสูบน้ำขึ้น แต่บางฤดูไม่ขึ้น
2) ลิ้นบ่าวาวล์กันกลับของปั๊มน้ำรั่ว หรือลูกสูบปั๊มมีอาการสึกหรือหลวม
เหมือนกับอาการของลิ้นหัวใจรั่ว คือแรงสูบ และแรงดันส่ง รั่วถึงกัน 
  ถ้าเป็นอาการแรกคือระดับน้ำใต้ดินลดลง แบบนี้แก้ยาก อาจจะบรรเทาปัญหาด้วยการหยุดเครื่อง
รอให้ระดับน้ำซึมเข้ามาเติมในบ่อ ให้ระดับน้ำสูงขึ้น ส่วนถ้าเป็นกรณีบ่าวาวล์ของปั๊มชำรุดนั้นแก้ไม่ยาก
เพียงเปลี่ยนอาหลั่ยก็เรียบร้อย ทำงานได้เหมือนปั๊มใหม่
วิธีการทดสอบหาสาเหตุ
1) ตักน้ำใส่ถังหรือกะลามังมาเตรียมไว้
2) ถ้าเป็นชุดสายสูบบ่อบาดาล ก็ดึงขึ้นมา แล้วเอาหัวกะโหลกจุ่มลงในกาละมัง เปิดเครื่องสูบน้ำ
ถ้าเป็นรุ่นธรรมดา ก็ให้ถอดสายสูบออกมาจุ่มในถังน้ำที่เตรียมไว้
A.) ถ้าเครื่องสามารถสูบน้ำจากถังน้ำที่เตรียมไว้ได้ตามปรกติ แสดงว่า มีสาเหตุมาจากระดับน้ำอยู่ลึกเกิน 8 เมตร
 ไม่ต้องรื้อปั๊มน้ำ อาจจะใช้วิธี รอให้ระดับน้ำซึมเข้าบ่อบาดาล จนถึงระดับที่สูบได้ จึงเปิดเครื่อง
B) ถ้าเครื่องสูบน้ำได้น้อย หรือไม่ค่อยมีแรงดันเหมือนก่อน ลูกสูบอาจจะหลวมหรือสึกหรอมาก
C.) ถ้าเครื่องไม่สามารถสูบน้ำจากถังน้ำที่เตรียมมาได้ แสดงว่า " ลิ้นสปริงบ่าวาวล์ของปั๊มชำรุด"
 ต้องทำการซ่อมหรือเปลี่ยน ชุดลิ้นสปริงบ่าวาวล์ปั๊ม


ขั้นตอนการถอดหัวเครื่องสูบน้ำ


  1) ปลดสายยางสูบออกจากหัวปั๊มน้ำ 
  ใช้ไขควง ขันเข็มขัดรัดท่อให้คลายตัว แล้วดึงสายสูบออกจากหัวปั๊มน้ำ


 2)  ปลดท่อดันส่งออกจากหัวปั๊ม
 ใช้ไขควง ขันเข็มขัดรัดท่อให้คลายตัว แล้วดึงสายส่ง ออกจากหัวปั๊มน้ำ


 3) คลายสกรู ยึด หัวปั๊มออกทั้ง 4 มุม
  ใช้ประแจแหวน #14 คลายสกรูที่ยึดหัวปั๊มน้ำออกทั้ง สี่มุม


  4) ตรวจสภาพภายในหัวปั๊มว่ามีส่วนใดชำรุดเสียหาย
   เมื่อเราเปิดหัวปั๊มออกมาสิ่งที่เราจะได้พบก็มีหลายอย่าง อย่างในปัี๊มเครื่องต้นแบบ
ซีลบ่ายางของชุดสปริงลิ้นด้านดันส่ง เกิดการชำรุดฉีกขาดทั้งสองชุด เมื่อบ่าลิ้นฉีกหรือรั่ว 
ปั๊มจึงไม่สามารถสูบหรือดูดน้ำขึ้นมาได้ 
  ส่วนชุดสปริงบ่าลิ้นยางทางด้านสูบยังมีสภาพปรกติ ดี แต่เกิดความสูญเสียแรงดัน คล้ายๆกับ
อาการของคนป่วย ลิ้นหัวใจรั่ว ก่อนจะทำการถอดรื้อขั้นต่อไป ควรถ่ายภาพตำแหน่งของการวาง 
แผ่นลิ้นบ่าวาวล์เก็บเอาไว้กันพลาด หรือกันลืม เวลาประกอบกลับ เพราะตำแหน่งของบ่าลิ้น ของปั๊มน้ำ
ที่ผู้เขียนผลิตจะแตกต่างไปจากปั๊มทั่วๆไปตามท้องตลาด จะกลับด้านกัน
  ในบางกรณี บ่าลิ้นอาจจะไม่ชำรุดหรือขาด แต่เราอาจจะพบว่า สปริงหัก หรือสกรูแกนลิ้น หลุดออกจาก
ตำแหน่ง ในกรณีที่ปั๊มเพิ่งใช้งานไม่นาน เราอาจจะพบว่า มีเศษวัสดุ วัชพืช หรือเชือก ถุงพลาสติก เศษเทป
พันเกลียวไหลเข้ามาขัด หรือค้างตามช่องหรือผิวของแผ่นทองเหลือง ทำให้บ่าวาวล์ปิดไม่สนิท เกิดการรั่ว 
ทำงานได้ไม่ปรกติหรือแรงสูบและแรงดันตก

  สำหรับบ่อบาดาลขุดใหม่ หรือบ่อน้ำ สระน้ำหลังฝนตก อาจจะมีทราย โคลน หรือเลน ไหลเข้าหัวปั๊ม 
ทำให้การทำงานของระบบลิ้นบ่าเกิดอาการขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติ  หรืออาจจะเป็นกรณี
ที่หัวกะโหลก (Foot Valve) จมเลนหรือโคลนก้นบ่อ เครื่องสูบโคลนหรือเลนเข้ามาจนเต็มท่อสูบ หรือเข้า
เข้ามาอุดตันในตัวห้องสูบของเครื่องสูบน้ำก็เคยเกิดขึ้น เครื่องจะดูดโคลนเข้ามาจนเต็มแล้วหยุด ถ้ามีโคลน
ดิน หรือทรายเข้าใสในระบบท่อสูบ ให้ไปตรวจที่หัวกะโหลก หรือ Foot Valve ก่อนว่าอยู่ในสภาพปรกติ
หรือไม่ การแก้ไข สามารถทำได้โดยการล้างทำความสะอาด นำสิ่งแปลกปลอมออกไปจากตัวเรือนของหัวปั๊ม
   แต่ถ้าเป็นกรณีของบ่าวาวล์หรือชิ้นส่วนชำรุด ก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ ตัวอย่างเช่นในภาพ บ่ายางของ
ชุดสปริงลิ้นบ่าวาวล์ ฉีกขาด ขั้นตอนนี้ควรถ่ายภาพเก็บไว้ เพราะปั๊มชัก ที่ทางบริษัทฯนำมาประกอบใช้งาน
จะกลับด้านสูบและด้านส่ง แตกต่างไปจากปั๊มทั่วไปในท้องตลาด เพราะปั๊มทุกตัว ช่างทางบริษัทฯจะทำการ
ถอดส่วนต่างๆของปั๊มน้ำออก เพื่อทำการตรวจสอบการประกอบชิ้นส่วนภายใน และกลับด้านสูบ เมื่อทำการ
เปลี่ยนชุดบ่าสปริงลิ้นวาวล์แล้วให้สังเกต
1) ท่อทางด้านสูบของปั๊มชักจะอยู่ทางเดียวกับมอเตอร์ และ สปริงจะชี้แทงลงพื้น
2) ท่อทางส่งออก จะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง สปริงจะชี้ขึ้นฟ้า ตามในภาพ
 ควรถ่ายภาพเอาไว้ด้วยโทรศัพท์จะเป็นการดีที่สุด


5)ถอดแผ่นทองเหลืองที่ยึดชุดบ่าลิ้นกันกลับออก
  การจะเปลี่ยนชุดสปริงบ่าลิ้นกันกลับ เราจะต้องใช้ไขควง ทำการแกะแผ่นทองเหลืองออกจากหัวปั๊ม
ค่อยๆแซะ อย่างระมัดระวัง ไม่ควรใช้ค้อน ใช้แรงงัดเบาๆ พยายามอย่าให้แผ่นปะเก็น หรือซีลขาด
หรือเสียหายซึ่งจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ 


  ในกระบวนการผลิตปั๊มสูบน้ำ แต่ละผู้ผลิต ต่างก็มีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป
ตามกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพ และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิต คุณภาพก็แตกต่างกันไปในราคาที่ใกล้เคียงกัน กว่าจะใช้ปั๊มรุ่นนี้แบบนี้
ผู้เขียนทดสอบมาหมดทุกยี่ห้อแล้ว สุดท้ายจึงใช้อยู่เพียงยี่ห้อเดียว
  ปั๊มชักอาจจะดูเชย หรือโบราณ แต่ในความเรียบง่ายของปั๊มชัก มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
ในการทำงานสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงมากกว่าปั๊มสูบน้ำชนิดอื่น แบบชนิด
ที่เรียกได้ว่า " Put Right Man In The Right Job "  ปั๊มชักสามารถดันส่งน้ำไปได้แม้แต่ในสภาวะ
ที่หมุนช้า หรือหมุนไม่ครบรอบ เพราะการทำงานเป็นแบบลูกสูบ แบบเดียวกับเข็มฉีดยา
  ซึ่งในต้นกำลังหรือจำนวนแผงที่เท่ากัน มอเตอร์ขนาดเดียวกัน ปั๊มชักจะมีความเหนือกว่า
ปั๊มหอยโข่งในด้านของความลึกสูงสุดในการดูดลึกถึง 8 เมตร ในแนวดิ่ง(เกินกว่านี้ สูบไม่ขึ้น)
และสามารถสร้างแรงดันได้สูงมากกว่าปั๊มแบบหอยโข่ง 
  แต่จะเป็นรองปั๊มบาดาล (Submersible Pump) ในเรื่องความลึกของน้ำที่สามารถสูบได้แต่ก็
มีประสิทธิภาพสูงกว่าปั๊มบาดาลในเรื่องของอัตราการไหล หรือปริมาณของน้ำที่สูบได้จะมากกว่า
ในกำลังวัตต์ของมอเตอร์หรือจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่มีกำลังเท่ากัน


  การหาอะไหล่
  ตามที่เคยได้กล่าวถึงจุดเด่นของปั๊มชักอีกประการก็คือ หาซื้ออะไหล่ง่าย เพราะมีขายทั่วประเทศไทย
ถ้าในกรณีจำเป็น  เราอาจจะตัดยางแผ่นด้วยกรรไกร มาใส่แทนยางเดิมที่ฉีกขาด เพื่อให้ใช้งานได้ก่อน
หรือหิ้วแผ่น ไปเทียบกับร้านขายปั๊มน้ำในตลาดก็สามารถหาได้ไม่ยาก
  หรือจะสั่งซื้อมาที่บริษัทฯ (ขอสงวนสิทธิ์ ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ซื้อเครื่องเท่านั้น)
ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ เพราะได้รับส่วนลดพิเศษจากผู้ผลิตปัีมชัก
จึงขอสงวนสิทธิ ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ซื้อเครื่องสูบน้ำไปจากทางบริษัทฯเท่านั้น
การจัดส่ง
ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ทางพัสดุไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ลูกค้าลงทะเบียนเอาไว้กับบริษัทฯ
วันสองวันก็ไปถึง ถ้าปั๊มเริ่มมีอาการก็ควรสั่งอาหลั่ยไปเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์


 6) ทำการถอดเปลี่ยนชุดสปริงลิ้นบ่าวาวล์
 โดยการขันถอดเปลี่ยนชุดเก่าออกแล้วเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปแทนที่
   ถ้าทำการเปลี่ยน บ่าลิ้นกันกลับ ควรเปลี่ยนทั้ง 4 ชิ้น เพราะเมื่อใช้งานไป ความหนาของยางบ่าลิ้น
จะบางลง ควรเปลี่ยนพร้อมๆกัน ส่วนชิ้นส่วนเดิม บ่าเดิมที่ไม่ชำรุด สปริง แกน สกรูต่างๆ ก็ควรเก็บ
เอาไว้ เพราะสามารถนำมายำรวมกันใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉิน
  จากบันทึกข้อมูล บ่าสปริงจะชำรุดเมื่อเครื่องใช้งานหนักทุกวัน เช่นการสูบอัดเข้าระบบสปริงเกอร์
หรือเดินเครื่องด้วยความเร็วรอบสูงเกินกว่าที่แนะนำ ( ความเร็วเกินพิกัดขีดขาวที่กำหนดไว้ที่ Scanner)
  ถ้าใช้งานปรกติแนะนำให้เปลี่ยนบ่าวาวล์ ลูกสูบ ยางปาดน้ำ ประเก็น เมื่อใช้งานไปแล้วประมาณ ปีครึ่ง
หรือครบ 2ป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่อง


  เมื่อประกอบชุดลิ้นเข้าหัวปั๊ม
  สำหรับรุ่น DCSP0124-300W-P25 จะต้องวางแผ่นบ่าลิ้นวาวล์ตามลักษณะในภาพ
ให้สังเกตด้านที่มีรู ( ในวงสีชมพู)  รูนี้ถ้าวางผิดตำแหน่ง แรงดันจะยันกันเอง ระบบจะทำงาน
ไม่ถูกต้อง หรือแปรปรวน
    เคยมีลูกค้าสั่งอะหลั่ยแล้วไปจ้างช่างในตลาดถอดเปลี่ยนให้ ปรากฎว่าพอนำกลับมาติดตั้ง
ใช้งานปั๊มสูบน้ำไม่ขึ้น เพราะช่างไปกลับทางบ่าวาวล์ ควรเรียนรู้และฝึกฝนในการถอดซ่อมและ
ประกอบด้วยตนเองจะเป็นการดีที่สุด สนุก ได้ออกกำลังกาย และภูมิใจกับผลงานของตนเอง
ผิดพลาดหรือทำไม่ถูกก็ขอคำแนะนำได้ตลอดครับ


  7) ประกอบหัวปั๊มเข้าตำแหน่ง
   ใช้มือซ้ายกำที่ Check Valve ขาออกของปั๊ม แล้ววางลงไปในตำแหน่งเดิม
ท่อสูบอยู่ขวามือ
ท่อดันส่งออกอยู่ซ้ายมือ (ด้านที่มี Check Valve)


8) ขันสกรูยึดหัวปั๊มน้ำทั้งสี่มุม
ขันเข็มขัดรัดท่อสูบ และท่อส่ง เข้าตำแหน่งเดิม
  


9) ทดสอบรอยรั่ว
 9.1 ) เปิดประตู ของเกจวัดแรงดัน (ซึ่งปรกติควรปิดประตูเกจวัดแรงดันเอาไว้ เปิดเฉพาะเวลาซ่อมเท่านั้น)
9.2) เปิด สวิชเดินเครื่องสูบน้ำ 
9.3)หรี่ ปิดประตูน้ำขาออกเพื่อให้เกิดแรงดันสะสมในระบบ ประมาณ 3.0 บาร์
9.4)สังเกตหารอยรั่วซึม ส่วนไหนขันไม่แน่น ก็จะมีรอยรั่ว หยด หรือซึมให้ทำการขัน กวดให้แน่น
เก็บรอยรั่วให้หมด เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
  หมายเหตุ 
  ประตูน้ำทางด้านดันส่งออกของน้ำ ห้ามปิดโดยเด็ดขาด จะทำให้มอเตอร์ไหม้ เสียหายได้ 
การปิดประตูน้ำใช้ในกรณีตรวจหารอยรั่วเท่านั้น เมื่อตรวจซ่อมเสร็จต้องเปิดไว้ตลอดเวลา


     เมื่อเราทำการตรวจสภาพ และทำการซ่อม เปลี่ยน อะไหล่ เรียบร้อยแล้ว  เราก็จะต่อเครื่องสูบน้ำเข้าสู่ตำแหน่งเดิม  
และทำการใช้งานเหมือนเดิม ตามสภาพเดิม เราจะสามารถสังเกตได้ว่า เครื่องสูบน้ำ จะเดินเครื่องได้เหมือนกับตอนที่เรา
เพิ่งซื้อเครื่องมาใหม่ๆ แรงดันดีเหมือนเดิม ปริมาณน้ำก็ได้มากเหมือนเดิม การตวจสภาพและการซ่อมแซม ก็สามารถ
ทำไปตามขั้นตอนที่ได้จัดทำเอาไว้ให้ตามคำแนะนำด้านบน  สงสัยประการใดสอบถามที่ support@denco.co.th
Hit Counter Update December 17,2015
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎