บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||


 องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
  จากองค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรในภาพด้านบน
ระบบจะเริ่มจากองค์ประกอบสำคัญหลักๆคือ
1) แหล่งน้ำต้นทาง
2) เครื่องสูบน้ำ (ส่วนรับผิดชอบของผู้เขียน)
3) ถังเก็บน้ำต้นทาง
4)ระบบท่อส่งน้ำหลัก
5) ระบบให้น้ำพืช
   ในห้าองค์ประกอบหลักมีเพียงส่วนที่ 2 ที่เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ในส่วนประกอบอื่นๆ
เป็นการให้คำแนะนำ เทคนิค ความรู้ต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าที่ซื้อเครื่องไปทำการติดตั้งใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เรียกว่ารับค่าตัวแบบตัวประกอบแต่รับบทตัวแสดงนำ เพราะในช่วงแรกๆที่
ผลิตเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จำหน่าย ได้พบกับปัญหามากมายจากสภาพการติดตั้ง และสภาพ
ของแสงแดดในแต่ละพื้นที่ รวมถึงลูกค้าไม่ได้ทำการติดตั้งตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง เมื่อได้ทราบข้อมูล
ต่างๆจากหลายหน้างาน จึงนำมารวบรวมเอาไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ สาธารณะชนชาวไทย
   งานออกแบบและผลิตเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อมูลความต้องการของลูกค้า การทดลอง ผลการทดลอง การควบคุมคุณภาพ เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ในช่วงเริ่มต้นผู้เขียนเองก็มีอาการ " สับสนและสงสัย " กับปัญหาต่างๆคล้ายๆกับลูกค้าเหมือนกัน เพราะเราสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ไม่มีแบตเตอรี่
ระบบจึงไม่มีกระแสไฟฟ้ามาป้อนเติมได้อย่างต่อเนื่องและเสถียร เหมือนกับการสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  ในช่วงแรกก็อาศัยศึกษาหาข้อมูล
จากในโลก internet  แต่ก็ได้คำตอบไม่ครบถ้วน พอได้ทำการลงมือทดลองด้วยของจริง สภาพจริงก็พบปัญหาต่างๆ ที่ต้องทำการสืบค้นและปรับปรุงในเชิงวิศวกรรมฯ
ก็ได้พบคำตอบที่อยากจะทราบมากมาย การใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นต้นกำลังก็คือการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดย่อมๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอ
สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำ
    ต้นทุนการผลิต ราคาขาย เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ต้องบีบ ต้องเค้น หาความได้เปรียบเชิงกล ทุกรูปแบบ เพื่อให้ระบบที่ออกแบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์
เทคนิคต่างๆที่ได้ยินได้ฟัง จากการบอกเล่าต้องถูกนำมาประมวลหาความจริง ในที่สุดสามารถออกแบบและผลิตขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างในหลาย Model ในช่วงเริ่มต้นก็ต้อง
ออกไปตามหาความจริงวัดผลประสิทธิภาพที่หน้างานด้วยตนเอง

เครื่อง DCSP0124-300W-P25 ของคุณแป้ง  จังหวัดนครปฐม เดินท่อสูบลากน้ำยาวเกือบ100 เมตร 

  เครื่องDCSP0124-300W-P25 ของ Mr.Bjorn Winther Jensen สูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำปราจีนบุรี
   จึงรวบรวมนำเอาเทคนิคและประสบการณ์ในการติดตั้งใช้งานในสภาพต่างๆ ทั้งงานหนัก งานเบา สามารถพิสูจน์ทราบแล้วว่า ในแต่ละส่วนจะต้องมีองค์ประกอบ
อะไรบ้างเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงนำมาเขียนเป็นบทความนี้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อ่านแล้วสามารถทำความ
เข้าใจและมีความมั่นใจว่า การซื้อเครื่องไปติดตั้งใช้งานด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ไม่ยาก และช่วยให้งบประมาณการลงทุนในระบบสูบน้ำถูกลง และที่สำคัญเมื่อลูกค้า
มีความเข้าใจในการใช้งานก็จะสามารถดูแล สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ เครื่องก็จะสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่านับสิบปี ราคาของเครื่องที่ประกาศไว้เป็นราคาตั้ง
มีส่วนลดพิเศษ ท่านสามารถซื้อได้โดยตรงจากโรงงาน จะซื้อไปใช้เอง หรือจะซื้อไปขายต่อและรับติดตั้งระบบท่อ ระบบให้น้ำพืชไร่ ผู้เขียนยินดีให้การสนับสนุนทางด้าน
ข้อมูลการติดตั้ง และข้อมูลการดูแลตลอดอายุการใช้งาน 
     มีลูกค้าหลายท่านที่เริ่มต้นจากการซื้อไปติดตั้งใช้งานเอง พอทำการติดตั้งเรียบร้อยใช้งานได้ดังใจ ก็มีเพื่อนบ้านและคนในท้องถิ่นอยากมีไว้ใช้งาน ก็มาซื้อไปขายต่อ
และรับติดตั้งระบบท่อ ระบบน้ำหยด สร้างถังเก็บน้ำ กลายเป็นธุรกิจส่วนตัวที่สามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากและไม่ต้องลงทุนสูง สนใจก็ลองปรึกษาหารือกันครับ ยินดีให้การ
สนับสนุน เพราะผู้เขียนอยากให้มีการนำเอาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้งานกันอย่างกว้างขวาง

1) แหล่งน้ำต้นทาง
  ผู้เขียนมักจะให้คำแนะนำให้พัฒนา หรือปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้งานได้ดี ลงทุนน้อยที่สุด ใช้ช่างในท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการติดต่อ และเป็นการสร้างงานในพื้นที่ และคนพื้นที่จะทราบข้อมูลแหล่งน้ำในเชิงลึกมากกว่า ทราบว่าตรงไหนน้ำท่วม 
ตรงไหนแล้ง ซึ่งโดยส่วนมากจะแนะนำให้ทำการขุดลอก หรือบูรณาการแหล่งน้ำ ที่มีอยู่เดิมมากกว่า บางครั้งก็ช่วยเสนอแนะ ออกความคิดเห็น
เป็นทางเลือก ในเชิงปรึกษา สุดท้ายลูกค้าก็จะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง ว่าทางเลือกไหนเหมาะสมกับตนเองที่สุด ทั้งในด้านงบประมาณ
และความเป็นไปได้ การสร้างแหล่งสะสมน้ำ ขุดสระน้ำเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด อย่างที่ผู้เขียน
เรียกว่า " ระบบซลประทานส่วนตัว "

DCSP0124-300W-P25 (Fix type) 

DCSP0124-300W-P25 (Mobile type)

DCSP0272-900W-P50 (Full option)

2) เครื่องสูบน้ำ (ส่วนรับผิดชอบของผู้เขียน)
 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่นยอดนิยม ที่ผลิตจำหน่ายโดยผู้เขียนจะมีหน้าตาตามภาพด้านบท อาจจะมีการทำเหมือน 
ทำคล้าย จำหน่ายกันบ้างในท้องตลาดก็พิจารณากันตามความพอใจของท่าน ถ้าเป็นรุ่นที่ผู้เขียนผลิตจำหน่ายสำหรับแหล่งน้ำบนผิวดิน 
หรือ Surface Pump ก็จะมีประสิทธิภาพดังนี้ 
Model /รุ่น DCSP0124-300W-P25 (Fix type)   
Flow rate 1 /อัตราการไหล 1 (ลิตร/ชั่วโมง)2,300 ลิตร/ ชั่วโมง ( Pressure 0.0 bars) 
Flow rate 2 /อัตราการไหล 2 (ลิตร/ชั่วโมง)1,320ลิตร / ชั่วโมง ( Pressure 2.0 bars)
  จากตัวอย่างรุ่น DCSP0124-300W-P25 (Fix type) เมื่อติดตั้งประจำที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วตามคำแนะนำ เครื่องของเราจะสามารถสูบน้ำขึ้นมาจาก
แหล่งน้ำ 2300 ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งในสภาพแสงแดดเดียวกันถ้าเราส่งไประยะทางไกล และขึ้นที่สูงชันประมาณ 20 เมตร (TDH=20m. 2.0 bars.) เราก็จะ
สามารถได้น้ำที่ปลายทาง 1,320 ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งทางผู้เขียนจะให้คำแนะนำต่างๆให้กับลูกค้า ในส่วนที่จำเป็นในส่วนของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดังนี้
1) ตำแหน่งจุดที่ตั้งเครื่อง/ขนาดของแท่นเครื่อง/ ทิศทางการหันหน้าเครื่อง
2) ขนาดของท่อสูบน้ำ/ ขนาด Foot valve / ระยะลากน้ำที่สามารถทำได้
3) การปรับแต่งสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่นตัดกิ่งไม้ กิ่งไผ่ ที่มาบดบังแสงอาทิตย์ ฯลฯ
4) ทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับขีดความสามารถในการทำงานของเครื่อง 
 กล่าวคือ เราสามารถนำแผงโซล่าฯมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ แต่จะต้องดูขีดจำกัดของแผงโซล่าเซลล์ จำนวนหนึ่งแผง ยกตัวอย่าง
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบเช่น
      เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่องานสูบน้ำเป็นหน้าที่หลัก ถ้าต้องการเพิ่มเติม Option ต่างๆ
สามารถผลิตเป็นพิเศษให้ได้ ต้องระบุความต้องการให้ชัดเจน สามารถออกแบบและผลิตได้ทุกขนาด ทุกรูปแบบ

3) ถังเก็บน้ำต้นทาง
 ถังเก็บน้ำต้นทางเป็นตัวเลือกสำคัญอีกอย่างของระบบสูบส่งน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ซึ่งจะทำงานเฉพาะในช่วงเวลาที่มีแสงแดด แต่พืชบางชนิดเช่น
ผักกาด หรือพืชบางชนิดที่ไม่สามารถให้น้ำได้ในช่วงเวลาที่แสงแดด จัดๆต้องให้น้ำเวลาเย็นหรือบ่ายแก่ๆ เราจำเป็นจะต้องเก็บน้ำเอาไว้ในถังเก็บน้ำ เป็นถังคอนกรีตสูง หรือถังน้ำ
ตั้งอยู่บนหอคอย เพื่อสะสมน้ำเอาไว้รดต้นไม้ พืชผักในช่วงพลบค่ำ หรือยามเย็น ถ้าเราสามารถสร้างหอคอยหรือหอเก็บน้ำให้สูง 10 เมตร เราก็จะได้แรงดันน้ำที่ 1.0 บาร์ เรื่องของ
ถังเก็บน้ำต้นทาง ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการสร้าง หรือแนะนำผู้ผลิตให้ รายละเอียดจะแนะนำเป็นรายละเอียดเฉพาะกิจ ซึ่งเราสามารถ จัดการระบบท่อให้สามารถสูบส่งน้ำขึ้นถังต้นทาง
และมีประตูน้ำเพื่อสลับ ให้ปั๊มน้ำ ดันน้ำเข้าระบบจ่ายน้ำ ระบบน้ำหยดได้เลย ถ้าเป็นพืชยืนต้น เช่นยางพารา หรือต้นไม้ใหญ่
 
    ในบางกรณีสามารถให้น้ำได้ตลอดวันก็สามารถสูบดันส่งเข้าระบบน้ำหยด ระบบสปริงเกอร์ ได้ตลอดเวลา และในบางกรณีก็ต้องอาศัยวิธีการสูบดันส่งน้ำขึ้นไปเก็บสะสมไว้
บนเนิน หรือบนหอคอยสูง เพื่อใช้แรงดันของน้ำจากบนเนิน หรือบนหอเก็บน้ำ เป็นแรงผลักดัน ในการกระจายน้ำ หรือหมุนสปริงเกอร์ เราต้องเข้าใจว่าถ้าเราสามารถยกน้ำ
ขึ้นไปขังไว้ในที่สูง 10 เมตร เมื่อปล่อยมวลน้ำลงมาตามท่อลงมายังระดับพื้นดิน เราจะได้น้ำแรงดัน 1 บาร์ ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ขับหัวสปริงเกอร์ขนาดเล็ก ได้โดยไม่ต้องใช้
ปั๊มน้ำ แต่น้ำ 1 ลิตร ก็มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ดังนั้นโครงสร้างหรือฐานรากของหอน้ำก็จะมีขนาดและงบประมาณแปรผันไปตามปริมาณน้ำที่ต้องการเก็บกัก หรือสามารถ
ใช้ระบบแปลงไฟฟ้า จากไฟฟ้าบ้าน มาเพื่อขับเดินเครื่องสูบน้ำในเวลากลางคืน ก็สามารถทำได้ ฯลฯ

4) ระบบท่อส่งน้ำหลัก
  ขนาดที่เหมาะสมของท่อเมนที่ใช้ในการส่งน้ำ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาในเชิงวิศวกรรมอย่างละเอียด ถูกต้อง และรอบครอบ เพราะใช้งบประมาณมากในการซื้อท่อ
บางงานเหมาะที่จะใช้ท่อ พีอี บางงานก็เหมาะที่จะใช้ท่อ PVC. หรือสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดของช่างหรือเจ้าของงาน สำคัญที่สุดคือขนาดของท่อที่เหมาะสม
ลักษณะของการวาง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ระบบ Ring main จะดีที่สุด ท่อขนาดเล็กเกินไป จะทำให้เกิดแรงเสียดทานมาก ไม่ค่อยได้น้ำ ถ้าเป็นเครื่องระบบพลังงานแสงอาทิตย์
และจะสิ้นเปลืองน้ำมัน หรือกินไฟฟ้ามาก ถ้าเป็นการสูบด้วยเครื่องยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้า เรื่องของขนาดท่อ และแรงเสียดทานรวม ที่จะบอกเราได้ว่า ระบบสูบส่งน้ำของเรา
จะทำงานได้ดีหรือไม่ต้องมาจากการคำณวน ที่ถูกต้อง จะไปเสี่ยงเชื่อคำเล่าลือ หรือคำบอกเล่าโดยไม่มีการคำนวณ ผู้ผลิตท่อก็ได้ทำกราฟมาให้ใช้ประกอบการคำนวณแล้ว 
ควรเรียนรู้และฝีกฝนให้ใช้งานได้จริง จะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงลองผิดลองถูก สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ
 
   โดยปรกติแล้ว ลูกค้าที่ติดต่อสอบถามมามักจะไม่เข้าใจ เพราะผมถามข้อมูลมาก เพราะอยากให้ลูกค้าซื้อไปแล้วใช้งานได้จริง คุ้มค่าเงินที่ลงทุน และไม่ผิดหวัง 
ถ้าข้อมูลครบถ้วน โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการใช้งานนั้นน้อยมาก เพราะเราสามารถทำการคำนวน และสอบทานผลการทำงานหลังจากที่ติดตั้งใช้งาน
เราสามารถปรับแต่งได้จนได้ค่าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ต้องปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ไม่อย่างนั้นจะเกิดความเสียหายกับเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์
และระบบควบคุม ขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะทำการคำนวนและสอบทานให้โดยละเอียด ขอให้ท่านทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของการออกแบบ
และคำนวน ทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หรือไสยเวทย์แบบการแห่นางแมว
 
  การติดตั้งระบบท่อจะสามารถเดินท่อครั้งเดียวเสร็จ ถ้ามีงบประมาณมากพอ แต่เราก็สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ก็สามารถทำได้ เพื่อเป็นการ
เตรียมความสอดคล้องในอนาคต ซึ่งการเดินหรือวางระบบท่อ นอกจากขนาดความโตของท่อที่เหมาะสม และถูกต้องแล้ว ในระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
จะต้องมีการติดตั้ง อุปกรณ์พื้นฐาน เพื่อป้องกัน Water hanmmer หรือแรงปะทะจากมวลน้ำไหลย้อนกลับ ฯลฯ และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆในระบบท่อเมนด้วย ถ้าไม่มี
อุปกรณ์เหล่านี้ จะสูบน้ำได้น้อย และปั๊มน้ำ มอเตอร์ ระบบไฟฟ้าควบคุม จะเกิดความเสียหาย และชำรุดบ่อยๆ

5) ระบบให้น้ำพืช
 ในส่วนสำคัญสุดท้ายคือระบบให้น้ำพืช ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ เป็นต้นข้อมูลเพื่อการคำนวนระบบ เพราะระบบสูบน้ำจะเริ่มต้นมาจากว่าเราจะเอาน้ำไปรดต้นอะไร?
เราเพาะปลูกอะไร? จำนวนมากน้อยเพียงใด เลือกใช้ระบบให้น้ำแบบไหน? อัตราการใช้น้ำต่อวันจำนวนเท่าไหร่ ? ข้อมูลเหล่านี้ที่ได้จากปลายทาง ก็สามารถนำมา
ใช้เพื่อการคำนวนหาระบบท่อ ความยาวท่อ และขนาดของเครื่องสูบน้ำในที่สุด
 
  จากประสบการณ์ที่ผ่านมาความผิดพลาดของระบบมาจากขั้นตอนนี้ก็มาก เพราะไม่มีรายละเอียดของอุปกรณ์เช่นหัวน้ำหยด สปริงเกอร์ หรืออุปกรณ์คุณภาพ
ต่ำกว่า สเปกที่ระบุ เป็นของเลียนแบบ คุณภาพต่ำ มีครีบ มีคมมาก ไม่หมุน หรือน้ำไม่บานอย่างที่คาดหวัง ซึ่งในสมัยปัจจุบันมีให้เลือกหลายราคา ส่วนคุณภาพ
ควรจะซื้อมาทดลองใช้ดูก่อนว่า ตรงตามที่อยากได้หรือไม่? บางทีหน้าตาเหมือนกัน แต่ข้าในมีครีบคมมากมาย การใช้งานไม่เป็นไปตามที่หวัง

  จากองค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรในภาพด้านบน องค์ประกอบสำคัญหลักๆทั้ง ห้าประการมีความสัมพันธ์
และสอดคล้องกัน อย่างเหมาะสม และลงตัว ทุกอย่างมาจากการออกแบบ และการคำนวนอย่างเป็นระบบ
1) แหล่งน้ำต้นทาง
2) เครื่องสูบน้ำ (ส่วนรับผิดชอบของผู้เขียน)
3) ถังเก็บน้ำต้นทาง
4)ระบบท่อส่งน้ำหลัก
5) ระบบให้น้ำพืช
   ที่เขียนบทความนี้ขึ้นมาก็เพื่อทำความเข้าใจกับทุกๆท่านว่า เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อการสูบน้ำ
โดยเฉพาะ ตัดอุปกรณ์จุกๆจิกๆ บอบบาง เสียบ่อยๆ และหมดอายุเสื่อมสภาพเร็วออกไปเช่น Solar Gharger controller ,Battery ,Inverter เหลือไว้แต่
อุปกรณ์จำเป็นที่ใช้เพื่อการสูบน้ำโดยเฉพาะ เพื่อให้มีอายุใช้งานที่ยาวนาน สูบน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุดในแต่ละวัน ถ้าอยากได้ Function หรือ Options
อื่นๆสามารถผลิตเป็นพิเศษให้ได้ทุกรูปแบบ
 
      ขอกล่าวโดยสรุปถึงองค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง5 องค์ประกอบ จะต้องมีความสัมพันธ์ ถูกต้อง และสอดคล้องกันในเชิง
วิศวกรรมฯ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับเงินลงทุนของลูกค้า ทุกองค์ประกอบมีที่มาที่ไป มีเหตุมีผล จากการทดสอบ
การทดลอง สามารถพิสูจน์ทราบได้อย่างชัดเจน
Hit Counter Update April 16,2018
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||  


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎