World class Solar pumping system.

DCSP0124-300W-P25
DCSP0124-300W-P25 Mobile type

 วิธีการนำเอาปั๊มชัก มาสูบน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถทำใช้เอง ทำขายเป็นอาชีพ ใครๆก็ทำได้ 

AC. Solar pump 2hp.380v. 3 phase centrifugal pump

พื้นฐานการออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิย์

BLDC.Motor & Controller
พระเอกตัวจริงของการสูบน้ำแบบต่อตรง

การออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งน้ำขึ้นภูเขาสูง 40เมตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูหลวง นครราชสีมา