บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||


รวมตัวอย่างงานติดตั้งใช้งาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์.

        เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ที่ผลิตจำหน่ายของบริษัทฯ จะมีความแตกต่างไปจากเครื่องสูบน้ำทั่วไปที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ
หรือใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ การออกแบบ อุปกรณ์ที่นำมาประกอบใช้งาน จะต้องมีคุณภาพ มีการตอบสนองที่รวดเร็ว และมีการตรวจสอบคุณภาพ
และการทดสอบวัดผลในเชิงวิศวกรรมฯอย่างครบถ้วน เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น PDCS-SP2400C3650
ติดตั้งที่ วังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว
Submersible Solar Pumping Station # 76
( ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐)
เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น DCSP-SP900H  สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านเขาพระ ตำบลไพรนกยูง อ.หันคา ชัยนาท
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 สำหรับระบบน้ำหยดพื้นที่ 6 ไร่
 ติดตั้งใช้งานเพื่อสูบน้ำจากบ่อน้ำส่งเข้าระบบน้ำหยดสวนผลไม้และอินทผาลัม บ้านตระกรุดแรด 
อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ของคุณขจร คุปติปัญญา ชมรายละเอียดการออกแบบระบบท่อและ
การติดตั้งอย่างละเอียด (ติดตั้งวันที่ 16 สิงหาคม 2559)
ระบบสูบน้ำจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน DCSP0460-1800W-P50
บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
( 8 กรกฎาคม 2559 )


ระบบสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น PDCS-SP900H 
ติดตั้งที่ อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี  (ชุดท้ายไร่)
เป็นระบบสูบน้ำบาดาลขนาดกลาง สูบน้ำลึก 30 เมตร ยกขึ้นถังเก็บ 6 เมตร
ปริมาณการสูบน้ำ 15-20 ลบ.เมตร/วัน
เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 100% (Pure Direct Current System)
มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยการขับเคลื่อนและควบคุมด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
ปั๊มบาดาลแบบ Brush Less DC.Submersible Pump ขนาด 600 วัตต์
รายละเอียด Click here **************


 

ระบบสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น PDCS-SP600H.
ติดตั้งที่ อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี (ชุดหน้าไร่)
เป็นระบบสูบน้ำบาดาลขนาดเล็ก สูบน้ำลึก 30 เมตร ยกขึ้นถังเก็บ 8 เมตร 
ปริมาณการสูบน้ำ 15-25 ลบ.เมตร/วัน
เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 100% (Pure Direct Current System)


 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
ติดตั้งที่ วัดห้วยข่า ตำบลห้วยข่า อำเภอ บุญฑริก อุบลราชธานี
   เป็นความประทับใจในการร่วมมือของผู้คนจากเมืองหลวง ชาวบ้านห้วยข่า ที่นำเอาเครื่องสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์ วางสูบน้ำขึ้นจากลำห้วยลึก ไต่ขึ้นเนินระดับความชัน 6 เมตร ลากน้ำขึ้นมา
หาเครื่องสูบน้ำ ระยะทาง 35 เมตร เพื่อใช้ป้อนเติมโรงกรองน้ำ สำหรับผลิตน้ำดื่มของประชาชนในท้องถิ่น
รายละเอียด Click here ************** Under Construction.


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
    ลูกค้ามีบ่อบาดาลชุมชน ขนาดท่อ 3 นิ้ว ที่ใช้กับปั๊มมือโยกแบบชนบท อยู่ในพื้นที่ ที่มีระบบไฟฟ้าพื้นฐานแล้ว
แต่ลูกค้าต้องการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบต่อตรง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ซึ่งท่านเป็นผู้สูงวัย และชอบปลูกต้นไม้
ของเดิมใช้ปั๊มโยกน้ำขึ้นมาใส่ถังพัก แล้วใช้ปั๊มหอยโข่งสูบไปรดต้นไม้ในสวน
 
 ชมรายละเอียดการติดตั้งหน้างาน


 งานติดตั้ง ที่โรงงาน CPF.สระบุรี เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
  ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 6 เมตร
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 4 เมตร
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
      เป็นงานที่ผู้เขียนปลื้มใจ ที่ได้มีโอกาสได้พบกับพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระวินัย ถือธุดงค์วัตรหลายรูป ที่ได้เดินทาง
มาเยี่ยมเยือนถึงที่บริษัทฯ ท่านเป็นพระที่ศึกษาและมีความรอบรู้ในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี เพราะความ
ที่ท่านต้องการที่จะนำเอาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไปสูบน้ำให้กับวัดที่กันดาร และยังมีน้ำเหลือให้ชาวบ้านใกล้วัด
ได้ใช้ด้วย เป็นกุศล ติดตั้งที่ ที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร ตำบลมะขาม อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์
  รายละเอียดที่น่าสนใจ


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
     อีกสองชุดเป็นผลงานการติดตั้งของพระสงฆ์และญาติโยมช่วยกันติดตั้ง และมีท่านครูบาฯ เป็นผู้ให้การแนะนำ
และท่านก็ได้ส่งข้อมูลอันมีค่ามากกลับมายังบริษัทฯ หน้างานแรกคือสำนักสงฆ์เขาไผ่ สูบจากคลองลึกประมาณ6 เมตร
ดันขึ้นเนินความลาดชันรวม 6 เมตร ระยะทาง 120 เมตร งานนี้พบความชัดเจนว่า การใช้ท่อสูบและส่งในขนาดที่เหมาะสม
ระบบจะใช้แรงดัน หรือสูญเสียแรงดันน้อยมาก ทำงานได้ผลดีมาก ลบล้างความเชื่อว่า ท่อขนาดเล็กจะสามารถส่งดันน้ำ
ได้แรงกว่าท่อน้ำขนาดใหญ่
รายละเอียดที่น่าสนใจแบบเจาะลึก


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
  เป็นอีกงานหนึ่งในตำบลเดียวกัน เป็นที่พักสงฆ์เขาไผ่ ตำบลตะปง งานนี้ระยะทาง 80 เมตร แล้วค่อยๆไต่เนินขึ้นไปบนเนินเขา
ซึ่งมีความลาดชันทั้งหมดรวม 17 เมตร ใช้งานกันเต็มเปี่ยมเกือบ 2 บาร์ แต่สามารถทำงานได้ดีที่แรงดันเพียง 1.6 บาร์
เพราะใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม 
รายละเอียดที่น่าสนใจแบบเจาะลึก


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
 เป็นโครงการที่น่าประทับใจ ในโครงการ สถานีส่งความสุข ของบริษัทบีทีเอสกรุ๊ป ที่นำเอาสิ่งของจำเป็นในการศึกษาของเยาวชน
นำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร๙ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น เป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงเรียนอีกชิ้นหนึ่ง ที่ได้จัดส่งไปยังโรงเรียน ตอนนี้ได้ภาพ
มาเบื้องต้น ยังรอส่วนที่ติดตั้งของคุณครูตำรวจตระเวนชายแดน ที่จะส่งตามมาให้อีก


   ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ DCSP0124-300W-P25 ระยะลากน้ำไกลมากกว่า 100 เมตร 
   เป็นการติดตั้งโดยลากท่อสูบจากบ่อน้ำไกลจากเครื่องสูบมากกว่า 100 เมตร ที่ดอนตูม นครปฐม 
เพื่อต้องการตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ข้างบ้าน ไม่ต้องกลัวถูกลักขโมยเครื่องครับ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่
กรุณาส่งข้อมูลและภาพถ่ายอันทรงคุณค่า ต่อวงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาให้ครับ
 ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


 DCSP0124-300W-P25 Fix Type 
ติดตั้งใช้งานที่จังหวัดปราจีนบุรี 
สูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำ ตลิ่งสูงประมาณ 6 เมตร 
ลูกค้าเดินทางมารับเครื่องและ ติดตั้งด้วยตนเอง
๙ มกราคม ๒๕๕๙


เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น PDCS-SP600H
ติดตั้งใช้งาน อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
( ๕ เมษายน ๒๕๕๙)
Hit Counter Update 15เมษายน2559
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎