บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||


รวมงานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 

    ในบทนี้ผู้เขียนได้รวบรวมภาพถ่ายและข้อมูล ผลการติดตั้งใช้งาน นำมาเรียบเรียงเอาไว้ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ของประเทศไทย เพื่อประชาชนที่สนใจ สามารถนำไปปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำของทุกๆท่าน เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และผู้เขียน
จะทยอยนำเอาข้อมูล วิธีการเดินท่อและ การใช้งานในรูปแบบต่างๆ มาเรียบเรียงเอาไว้เพื่อเป็นอีกแหล่งข้อมูลสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน ขอขอบพระคุณเจ้าของภาพ
และเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านครับ

การใช้เครื่องDCSP0124-300W-P25 ในระบบน้ำหยด

 4 สิงหาคม 2559

  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
ติดตั้งที่ วัดห้วยข่า ตำบลห้วยข่า อำเภอ บุญฑริก อุบลราชธานี
   เป็นความประทับใจในการร่วมมือของผู้คนจากเมืองหลวง ชาวบ้านห้วยข่า ที่นำเอาเครื่องสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์ วางสูบน้ำขึ้นจากลำห้วยลึก ไต่ขึ้นเนินระดับความชัน 6 เมตร ลากน้ำขึ้นมา
หาเครื่องสูบน้ำ ระยะทาง 35 เมตร เพื่อใช้ป้อนเติมโรงกรองน้ำ สำหรับผลิตน้ำดื่มของประชาชนในท้องถิ่น
รายละเอียด Click here ************** Under Construction.


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
อำเภอกำแพงแสน นครปฐม  ติดตั้งใช้งานวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
    ลูกค้ามีบ่อบาดาลชุมชน ขนาดท่อ 3 นิ้ว ที่ใช้กับปั๊มมือโยกแบบชนบท อยู่ในพื้นที่ ที่มีระบบไฟฟ้าพื้นฐานแล้ว
แต่ลูกค้าต้องการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบต่อตรง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ซึ่งท่านเป็นผู้สูงวัย และชอบปลูกต้นไม้
ของเดิมใช้ปั๊มโยกน้ำขึ้นมาใส่ถังพัก แล้วใช้ปั๊มหอยโข่งสูบไปรดต้นไม้ในสวน
ติดตั้งใช้งานวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
 ชมรายละเอียดการติดตั้งหน้างาน 


 งานติดตั้ง ที่โรงงาน CPF.สระบุรี 

  เป็นโครงการประหยัดพลังงานของโรงงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ สระบุรี


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง 
รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 6 เมตร
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง 
รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 4 เมตร
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
 รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
  เป็นงานที่ผู้เขียนปลื้มใจ ที่ได้มีโอกาสได้พบกับพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระวินัย
 ถือธุดงค์วัตรหลายรูป ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนถึงที่บริษัทฯ ท่านเป็นพระที่ศึกษาและ
มีความรอบรู้ในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี เพราะความ
ที่ท่านต้องการที่จะนำเอาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไปสูบน้ำให้กับวัดที่กันดาร 
และยังมีน้ำเหลือให้ชาวบ้านใกล้วัดได้ใช้ด้วย เป็นกุศล ติดตั้งที่ ที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร
ตำบลมะขาม อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์
  รายละเอียดที่น่าสนใจ


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง 
รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
   อีกสองชุดเป็นผลงานการติดตั้งของพระสงฆ์และญาติโยมช่วยกันติดตั้ง 
และมีท่านครูบาฯ เป็นผู้ให้การแนะนำและท่านก็ได้ส่งข้อมูลอันมีค่ามากกลับมายังบริษัทฯ
หน้างานแรกคือสำนักสงฆ์เขาไผ่ สูบจากคลองลึกประมาณ6 เมตรดันขึ้นเนินความลาดชันรวม
 6 เมตร ระยะทาง 120 เมตร งานนี้พบความชัดเจนว่า การใช้ท่อสูบและส่งในขนาดที่เหมาะสม
ระบบจะใช้แรงดัน หรือสูญเสียแรงดันน้อยมาก ทำงานได้ผลดีมาก ลบล้างความเชื่อว่า 
ท่อขนาดเล็กจะสามารถส่งดันน้ำได้แรงกว่าท่อน้ำขนาดใหญ่
รายละเอียดที่น่าสนใจแบบเจาะลึก


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง 
รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
เป็นอีกงานหนึ่งในตำบลเดียวกัน เป็นที่พักสงฆ์เขาไผ่ ตำบลตะปง 
งานนี้ระยะทาง 80 เมตร แล้วค่อยๆไต่เนินขึ้นไปบนเนินเขา
ซึ่งมีความลาดชันทั้งหมดรวม 17 เมตร ใช้งานกันเต็มเปี่ยมเกือบ 2 บาร์ 
แต่สามารถทำงานได้ดีที่แรงดันเพียง 1.6 บาร์เพราะใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม 
รายละเอียดที่น่าสนใจแบบเจาะลึก


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
 เป็นโครงการที่น่าประทับใจ ในโครงการ สถานีส่งความสุข ของบริษัทบีทีเอสกรุ๊ป 
ที่นำเอาสิ่งของจำเป็นในการศึกษาของเยาวชนนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ไลออนส์มหาจักร๙ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น เป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงเรียนอีกชิ้นหนึ่ง 
ที่ได้จัดส่งไปยังโรงเรียน ตอนนี้ได้ภาพมาเบื้องต้น ยังรอส่วนที่ติดตั้งของคุณครูตำรวจ
ตระเวนชายแดน ที่จะส่งตามมาให้อีก


   ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ DCSP0124-300W-P25 ระยะลากน้ำไกลมากกว่า 100 เมตร 
  เป็นการติดตั้งโดยลากท่อสูบจากบ่อน้ำไกลจากเครื่องสูบมากกว่า 100 เมตร ที่ดอนตูม นครปฐม 
เพื่อต้องการตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ข้างบ้าน ไม่ต้องกลัวถูกลักขโมยเครื่องครับ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่
กรุณาส่งข้อมูลและภาพถ่ายอันทรงคุณค่า ต่อวงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาให้ครับ
 ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


 DCSP0124-300W-P25 Fix Type 
ติดตั้งใช้งานที่จังหวัดปราจีนบุรี 
สูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำ ตลิ่งสูงประมาณ 6 เมตร 
ลูกค้าเดินทางมารับเครื่องและ ติดตั้งด้วยตนเอง
๙ มกราคม ๒๕๕๙

Hit Counter Update 15เมษายน2559
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎