บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

ในยุคสมัยปัจจุบัน การเจาะบ่อบาดาลและสูบน้ำขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร เริ่มเป็นที่นิยมกัน
ในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำ
เพื่อใช้สำหรับทำการเกษตร การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ต้องมีการลงทุนที่สูงในเรื่องของงบประมาณ
ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล เมื่อพบน้ำบาดาลแล้วก็ต้องใช้ปั๊มบาดาลสูบน้ำขึ้นมาใช้งานบนผิวดิน
ซึ่งก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานสำหรับการสูบน้ำ เพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ
  เมื่อหลายปีก่อน มีการเริ่มนำเอาแผงโซล่าเซลล์มาทำการ Charge Battery เพื่อนำเอากระแสไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ 
มาผ่าน Inverter เพื่อแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า Single phase AC.220 V.เพื่อขับเคลื่อนปั๊มสูบน้ำบาดาล ซึ่งในเชิงของไฟฟ้า
การแปลงกลับไปกลับมา และการนำแสงแดดมาแปลงเป็นไฟฟ้าและนำมา Charge ลงแบตเตอรี่ และดึงออกมาใช้งาน
ในเวลาที่ต้องการ มีความสูญเสียทางด้านพลังงานค่อนข้างสูง จึงได้มีการคิดค้นและสร้างปั๊มสูบน้ำบาดาลระบบไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น

DENCO Pure Direct Current Submersible Pump System

 คือเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ไม่มีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (No Battery Back up) เป็นเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
ประกอบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน  ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย และติดตั้งง่าย สามารถขนส่งด้วยรถกระบะขนาดเล็ก และลูกค้าสามารถทำการ
ติดตั้งใช้งานได้ด้วยตนเอง มีสมุดคู่มือประจำเครื่อง และมีวิศวกรฯ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการติดตั้งใช้งาน การซ่อมบำรุง ตลอดอายุการใช้งาน
มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของความต้องการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ทางบริษัทฯ ได้ผลิตและจัดจำหน่ายเป็นสินค้า
รุ่นมาตรฐาน  ดังนี้


PDCS-SP600-C2225 (ปั๊มบาดาลแบบใบพัดปริมาณน้ำมาก)
เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่สุด เท่าที่ยังสามารถทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสำหรับบ่อบาดาล
ขนาด 4 นิ้วขึ้นไป ระดับน้ำจับท่อลึกจากผิวดินไม่เกิน 25 เมตร (ลึกกว่านี้ก็สูบได้ แต่ได้น้ำน้อยมาก ควรเลือกรุ่นที่ใหญ่กว่า)
รุ่นนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 2 แผง ยึดบนกรอบและฐานที่มั่นคง มีขนาดเล็ก ขนส่งด้วยรถกระบะช่วงยาว
ไปได้ทั่วประเทศไทย รุ่นนี้จะเตรียมท่อสูบให้ 30 เมตร สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ระบบทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
แรงเคลื่อนต่ำ ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด ปั๊มบาดาลเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมเป็น
Solar Pump Inverter มีระบบ MPPT.( Maximum Power Point Tracker ) ซึ่งจะทำหน้าที่เค้นเอากระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯ
ได้มากกว่า กล่องควบคุมแบบธรรมดา ชั่วโมงการทำงานต่อวันมากขึ้น สูบน้ำได้มากขึ้น ทำงานได้ดีสม่ำเสมอทุกฤดูกาล 
   ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทางบริษัทฯให้ข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของการติดตั้ง การใช้งาน 
การดูแลและซ่อมบำรุง ซื้อไปใช้งานเอง หรือนำไปประกอบติดตั้งในระบบให้น้ำพืชไร่ มีส่วนลดราคาพิเศษ

Specification:

DENCO Compact Solar Submersible pumping system model PDCS-SP600-C2225

Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  2 pcs.x300 watts.(600 watts)
Electrical System. DENCO-PDCS (Pure Direct Current System no battery back up)
Control System. 48 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Water pump Controller DENCO Custom Solar pump inverter 600 watts (with MPPT. Function )

Water Pump

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current Submersible pump 500 watts. 3" dia.

Pump Type

Centrifugal Blade  Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบใบพัด

Out let pipe

1" (25 mm. ท่อส่งขนาด 1 นิ้ว
Maximum Flow rate

2.0 Cu.m/hr. อัตราการไหลสูงสุด 2,000 ลิตร/ชั่วโมง

Maximum TDH.

69 m. ระยะดันส่งสูงสุด 69 เมตร
Recommend working range. 25 m.TDH. ( ค่าความลึกของระดับน้ำจับท่อสูงสุดที่ยังสามารถใช้งานได้ดี)
Daily water supply  9 - 22  CU.M. / day (Vary by sunshine /season /Well water level)

Working pressure

2.0 - 4.0 bars. แรงดันใช้งานที่เหมาะสม 2.0 ถึง 4.0 บาร์
Adapting well dia.

100 mm.(4 inch) สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4 นิ้ว ขึ้นไป

Suction host.

40 mm. dia. x 40 m. Long สายสูบทนแรงดัน ขนาด 1 1/2 " ความยาว 30 เมตร

@148,000 ฿


PDCS-SP900-C2525 (ปั๊มบาดาลแบบใบพัดปริมาณน้ำมาก)
เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
ระดับน้ำจับท่อลึกจากผิวดินไม่เกิน 25 เมตร รุ่นนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 3 แผง 
ยึดบนกรอบและฐานที่มั่นคง มีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อเก็บพับแผงโซล่าฯลงสามารถ ขนส่งด้วยรถกระบะ
ช่วงยาวไปได้ทั่วประเทศไทย รุ่นนี้จะเตรียมท่อสูบให้ 30 เมตร สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ระบบทำงาน
ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด ปั๊มบาดาลเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมเป็นSolar Pump Inverter มีระบบ MPPT.( Maximum Power Point Tracker ) 
ซึ่งจะทำหน้าที่เค้นเอากระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯได้มากกว่า กล่องควบคุมแบบธรรมดา 
   ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทางบริษัทฯให้ข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของการติดตั้ง การใช้งาน 
การดูแลและซ่อมบำรุง ซื้อไปใช้งานเอง หรือนำไปประกอบติดตั้งในระบบให้น้ำพืชไร่ มีส่วนลดราคาพิเศษ

Specification:

DENCO Compact Solar Submersible pumping system model PDCS-SP900-C2525

Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  3 pcs.x300 watts.(900 watts)
Electrical System. DENCO-PDCS (Pure Direct Current System no battery back up)
Control System. 48 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Water pump Controller DENCO Custom Solar pump inverter 600 watts (with MPPT. Function )

Water Pump

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current Submersible pump 600 watts. 4" dia.

Pump Type

Centrifugal Blade  Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบใบพัด

Out let pipe

1 1/4" ( 30 mm. ท่อส่งขนาด 1 1/4 นิ้ว
Maximum Flow rate

3.0 Cu.m/hr. อัตราการไหลสูงสุด 3,000 ลิตร/ชั่วโมง

Maximum TDH.

54 m. ระยะดันส่งสูงสุด 54 เมตร
Recommend working range. 25 m.TDH. ( ค่าความลึกของระดับน้ำจับท่อสูงสุดที่ยังสามารถใช้งานได้ดี)
Daily water supply  15 - 25  CU.M. / day (Vary by sunshine /season /Well water level)

Working pressure

2.0 - 4.0 bars. แรงดันใช้งานที่เหมาะสม 2.0 ถึง 4.0 บาร์
Adapting well dia.

125 mm.(5 inch) สำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป

Suction host.

40 mm. dia. x 30 m. Long สายสูบทนแรงดัน ขนาด 1 1/2 " ความยาว 40 เมตร

@195,000 ฿


เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงได้ออกแบบและผลิตจำหน่ายรวม 8 รุ่น 
แยกตามลักษณะการใช้งาน ความลึกในการสูบ ชนิดของปั๊มแบ่งเป็นแบบ2 ประเภท
1.) Centrifugal Blade  Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบใบพัด  เหมาะสำหรับบ่อบาดาลความลึกปากลาง ปริมาณน้ำที่สูบได้ต่อวันมาก
2.)Helical Rotor Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบสกรู เหมาะสำหรับบ่อบาดาลความลึกปากลางถึงลึกมาก ปริมาณน้ำที่สูบได้ต่อวันแปรผันตามความลึก
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า วิธีการสั่งซื้อ และส่วนลดราคาพิเศษ Tel : 02-408-5800 ถึง 8
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา และส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
unit price and specification up date since March 20,2017

 

Hit Counter Update  31มีนาคม 2561
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎