บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น PDCS-SP600H.
   เป็นระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ยังสามารถทำงานสูบน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ใช้แผงโซล่าเซลล์ DENCO Super black Hi Power
 จำนวน 2 แผงกำลัง 600 วัตต์ เพื่อขับเคลื่อนปั๊มสูบน้ำบาดาลกระแสตรง BLDC. Submersible pump ขนาด500 วัตต์ เหมาะกับการทำงานสูบน้ำลึก 30 เมตร และยกขึ้นถัง 10 เมตร
 เหมาะกับงานที่ใช้ TDH.40เมตรระบบสูบน้ำบาดาลรุ่นนี้ ผู้เขียนจัดทำเอาไว้สำหรับใช้กับบ่อบาดาลรุ่นเก่า ขนาด 4 นิ้วซึ่งมีตัวเลือกน้อยในการเลือกใช้ปั๊มบาดาล ผู้เขียนขอนำ
ภาพถ่ายต่างๆมาประกอบ เพื่อความเข้าใจของท่านที่สนใจ
   แต่เดิมพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ท่านเจ้าของไร่ใช้ปั๊มสูบน้ำบาดาลระบบAC. ใช้ในการสูบน้ำขึ้นถัง
และจ่ายน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆในไร่ ซึ่งในแต่ละเดือนจะเสียค่ากระแสไฟฟ้าเดือนละ 4000 บาท
พอทำการขุดบ่อบาดาลใหม่ที่ท้ายไร่ และใช้ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
รุุ่น PDCS-SP900H.ก็สามารถช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าลงไปได้เดือนละ 1200 บาท
 ทางท่านเจ้าของไร่ จึงทำการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขึ้นอีกบ่อ เพื่อที่จะใช้ปัมพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้าลง และต้องการน้ำเพื่อจ่ายไปยังสวนส้มโอ ที่ขยายพื้นที่ปลูกใหม่
    เมื่อการเจาะบ่อบาดาล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯก็ได้จัดส่งแบบรายละเอียดของแท่นคอนกรีต
สำหรับการติดตั้ง เพื่อให้ทางหน้างานเตรียมแท่นคอนกรีตเอาไว้รอการติดตั้ง รายละเอียดต่างๆทางบริษัทฯ
ได้จัดเตรียมให้ทุกส่วนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
 วันที่ 4 ธันวาคม 2558
 ทีมติดตั้งของบริษัทฯไปถึงที่ไร่ เวลา 10.30 น. 
  เครื่องสูบน้ำบาดาลรุ่น PDCS-SP600H เป็นเครื่องขนาดเล็ก ใช้แผงโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แผ่น
เมื่อหุบแผงลงแล้วก็สามารถขนส่งได้ด้วยรถกระบะธรรมดา และสามารถเคลื่อนลงจากท้ายรถสู่แท่น
คอนกรีตได้ด้วยช่างสามคน
  หลังจากที่ทำการตรวจสภาพบ่อบาดาล วัดระดับน้ำจับท่อแล้ว ทางช่างติดตั้งจะทำการหย่อนปั๊มบาดาล
ลงไปในบ่อบาดาลก่อน เพื่อทำการทดสอบกับแสงแดด ในการสูบน้ำขึ้นสู่ยอดถังเก็บ และจะทำการสูบน้ำทิ้ง
ที่ระดับผิวดิน เพื่อเป็นการล้างบ่อ และ ทดสอบประสิทธิภาพการป้อนเติม ของน้ำใต้ดิน
  เราใช้ปั๊มขนาดความโต 3 นิ้วลงผนังบ่อขนาด 4 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการป้อนเติมน้ำ
  ปั๊มบาดาล /สายสูบ/สายไฟฟ้า/ สายสัญญาณ /สวิชลูกลอยบ่อ /จะถูกหย่อนลงไปในบ่อบาดาล
ด้วยระยะที่เหมาะสมของบ่อแต่ละบ่อ ระดับความลึกในการหย่อยจะถูกกำหนดโดยฝ่ายออกแบบ
ของบริษัทฯ และจะเตรียมสายไฟฟ้า ลวดสลิง ตามความยาวที่กำหนด
  ทำการสูบน้ำปล่อยทิ้งที่ผิวดิน เพื่อเป็นการล้างบ่อ และสูบน้ำที่ขุ่นทิ้งไป
  ช่างผู้ติดตั้งจะแยกกันทำงานเก็บความเรียบร้อย 
ผู้ตรวจสอบจะทำการทดสอบแรงดันสูงสุด และแรงดันใช้งาน
ตามมาตรฐานการติดตั้ง
  ตรวจสอบระบบควบคุม ตรวจสอบความแน่นและมั่นคงของจุดต่อต่างๆ
 ติดตั้งเครื่องควบคุมระดับน้ำถังเก็บ สวิชลูกลอย ทดสอบการใช้งาน
 โดยปรกติ ทางลูกค้าจะเตรียมท่อส่งขึ้นถังมารอที่แท่นเครื่อง ซึ่งจะเป็นท่อแข็ง ท่อพีวีซี หรือท่อ พีอี
แต่สำหรับลูกค้าที่ไร่นี้ เป็นลูกค้าประจำ ที่เคยซื้อระบบสูบน้ำบาดาลรุ่น PDCS-SP900H ติดตั้งไปในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งในคราวก่อนติดตั้งท่อขดลวดแบบนี้ แล้วลูกค้าท่านชอบเพราะมองเห็นน้ำไหลในท่อ
บ่อนี้เป็นบ่อที่สอง ในรอบปีนี้ ทางบริษัทฯ จึงเดินท่อทนแรงดันขึ้นถังให้เหมือนบ่อแรก 
 และได้เตรียมประตูน้ำพิเศษที่ระดับผิวดิน เพื่อให้เป็นทางเลือกในการที่จะส่งน้ำไปยังระบบน้ำหยดของสวนส้มโอ
ที่ขยายพื้นที่ใหม่ ทางลูกค้าท่านศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี และเข้าใจกระบวนการทั้งหมดของระบบปั๊มบาดาลของ
ทางบริษัทฯเป็นอย่างดี เครื่องที่สองจะเล็กกว่าเครื่องแรก ชุดนี้สวยและเรียบร้อยดี 
  ตามมาตรฐานกระบวนการติดตั้งของบริษัทฯ
1) ทำการหย่อนปั๊มบาดาล และทดสอบการส่งน้ำขึ้นสู่ถังเก็บ ในเวลาแสงแดดมาตรฐาน 9.00-15.00 น.
2) เมื่อน้ำถูกสูบจากก้นบ่อ ขึ้นถึงยอดถังแล้ว จะตรวจสอบแรงเสียดทานของระบบท่อ
- บ่อนี้ ใช้แผงโซล่าเซลล์ 300 วัตต์ 2 แผง กำลังรวม 600 วัตต์
- ขับเคลื่อนปั๊มบาดาลขนาด 500 วัตต์
- อัตราการไหลของปั๊มบาดาลที่ 3000 ลิตร/ชั่วโมง
- ปริมาณน้ำที่สูบได้ต่ำสุด คิดจากเวลา 6 ชม.แสงแดดมาตรฐาน = 18 ลบ.เมตร/วัน
- จากสภาพหน้างาน จะได้ปริมาณน้ำมากกว่าปรกติ ประมาณ 20-28 ลบ.เมตร/วัน
- ผู้เขียนได้ตั้งให้เครื่องสามารถทำงานได้ในช่วงแสงแดดอ่อนตอนเช้า และตอนเย็น
ชุดนี้วิ่งนุ่มๆ ได้น้ำมากด้วยหลายปัจจัยที่ถือว่าเป็นโชคดีของท่านเจ้าของไร่ครับ 
การป้อนเติมน้ำใต้ดินดีมาก สูบไม่แห้ง
 ค่าแรงดันสูงสุดที่ระบบสามารถทำได้
การทดสอบเพื่อหาแรงดันสูงสุดของระบบ
1) ปิดประตูน้ำหลักเพื่อให้เกิดการสะสมแรงดัน
2) รอให้เข็มวัดแรงดันนิ่ง ( ระบบนี้ทำได้สูงสุด 5.6 บาร์ ) เวลา 12.10 น.
อธิบายความหมายของค่าแรงดัน
ค่าแรงดัน 1 บาร์ สามารถยกน้ำขึ้นถังได้สูง 10 เมตร ในแนวดิ่ง
ค่าแรงดัน 1 บาร์ สามารถดันส่งน้ำในแนวราบได้ ระยะทาง100 เมตร 
ดังนั้นค่าแรงดันที่ระดับพื้นดิน 5.6 บาร์ เราสามารถ
- ต่อท่อไปยังถังเก็บน้ำอื่นส่งได้ระยะทาง ประมาณ 200 เมตร และยกขึ้นถังได้อีก 12 เมตร
(เป็นการประมาณการ ต้องทดสอบกับสภาพจริงหน้างาน และต้องใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม)
- สามารถใช้ขับเคลื่อนระบบสปริงเกอร์ และระบบน้ำหยดได้
 ข้อมูลสำคัญของแต่ละระบบจะถูกเก็บไว้ที่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการแนะนำหรือเลือกอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ทางลูกค้าต้องการนำมาใช้กับระบบในอนาคต
  ทดสอบการทำงานของระบบรวม ครั้งสุดท้าย
 หลังจากทำการทดสอบเก็บข้อมูลและค่าต่างๆของระบบแล้ว
ช่างเทคนิคจะทำการทดสอบ
- ระบบควบคุมเมื่อน้ำในบ่อแห้ง
-ระบบควบคุมเมื่อน้ำเต็มถังเก็บ
 เก็บเครื่องมือ ทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้ง
- ส่งมอบงาน 
-เดินทางกลับ
ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเป็นชุดที่สองครับ

รุ่น PDCS-SP900H ติดตั้งที่ท้ายไร่ เมื่อเดือน กรกฎาคม 2558

Hit Counter Update December 6,2015
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎