บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

ระบบน้ำหยด

 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น DCSP0124-300W-P25
 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 สำหรับระบบน้ำหยดพื้นที่ 6-18ไร่ ของคุณขจร คุปติปัญญา
     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ผมได้รับอีเมล์จากคุณขจร คุปติปัญญา 
สอบถามมาในเรื่องของการใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25
เพื่อเป็นเครื่องดันน้ำเข้าสู่ระบบ ในวินาทีแรกที่เห็นภาพแผนผังการวางท่อ
และระบบน้ำหยด รวมทั้งรายละเอียดที่ครบถ้วน ก็รู้สึกดีใจมาก เพราะดูแล้วเ
ป็นระบบที่มีความสมบูรณ์มากทีเดียว การวางท่อเป็นระบบRing Main หรือ 
เป็นวงปิด เพื่อการปรับความสมดุลย์ของแรงดันในระบบ และมีรายละเอียด
ที่ครบถ้วน
  ยิ่งทราบว่าเป็นการออกแบบโดยการใช้ความรู้ในการศึกษาข้อมูลมาจากทาง
 Internet และก็ได้แนวคิดบางประการมาจากการอ่านบทความของผู้เขียน 
ทำให้ผู้เขียนปลื้มใจมากๆ และดีใจมากที่บทความของผู้เขียนมีประโยชน์ต่อ
ท่านที่สนใจ ก็ขอขอบคุณมากครับที่ทราบว่าเป็นท่านที่ติดตามผลงาน
ของผู้เขียนมาตั้งแต่ต้น
    รายละเอียดต่างๆทั้งภาพแผนผัง ตำแหน่งใน Google และรายละเอียด
ความยาวท่อ และอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วน ทำให้ผู้เขียนสามารถทำงานต่อได้เลย 
จากข้อมูลที่ส่งมา ในแต่ละวันผู้เขียนมีงานออกแบบและเสนอราคา
   ผู้เขียนจะทำงานในส่วนของการออกแบบและเสนอราคาระบบโซล่าเซลล์
ในเวลากลางคืนบางครั้งดึกแล้ว ถ้าข้อมูลไม่ครบ การติดต่อขอขอมูลเพิ่ม
ก็จะทำได้ยากขึ้น เพราะเป็นเวลาดึก
      ข้อมูลครบถ้วนแบบนี้ สามารถจบงานได้เลย และผู้เขียนจึงได้ถือโอกาส 
นำเอางานระบบน้ำหยดนี้ มาเขียนเป็นบทความ เพื่อจะได้ใช้ตอบท่านอื่นๆ   
และเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนชาวไทย 
  ในเบื้องต้น คุณขจร ต้องการทราบว่า
 1) เครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25  จำนวน 1 เครื่อง เพียงพอต่อการ
     ใช้งาน สำหรับระบบน้ำหยดขนาดนี้หรือไม่
2) ระบบท่อที่วางเอาไว้ มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
3) ถ้าเพิ่มท่อสูบเป็นสองชุด คือ สูบจากบ่อน้ำชุดหนึ่ง และ สูบจากบ่อน้ำ
    ที่มีขี้หมูผสม (เพื่อเป็นปุ๋ย) ปล่อยไปตามท่อน้ำหยด
4) ต้องการติดตั้ง Pressure Switch เอาไว้เพื่อหยุดการทำงานของปั๊ม 
    เมื่อมีแรงดันสูง ในกรณีที่หม้อกรองน้ำ หรือใส้กรองตัน
5) ขอคำแนะนำว่า ควรเลือกใช้ท่อ PVC.หรือ ท่อ PE. ท่อชนิดไหนดีกว่ากัน
6) จะเดินท่ออย่างไร ไม่ให้อุณหภูมิของน้ำในท่อสูง หรือน้ำร้อน ซึ่งอาจจะ
     เป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูก
ผู้เขียนจึงขอตอบเป็นลำดับดังนี้
 1) เครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25  จำนวน 1 เครื่อง เพียงพอต่อการใช้งานนี้หรือไม่
    ในลำดับแรกเราต้องศึกษาค้นคว้าก่อนว่า พืชที่เราปลูก ต้องการปริมาณน้ำต่อวัน
มากน้อยเพียงใด และควรให้น้ำเวลาใด หรือวันละกี่เวลา เมื่อเราทราบรายละเอียด  
ของพืชที่เราปลูก และกำหนดวิธีการให้น้ำพืชได้แล้วไม่ว่าจะเป็น หัวน้ำหยด หัวน้ำพุ่ง
หัวสปริงเกอร์เล็ก เราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับพืชที่เราปลูก
  ในกรณีของคุณขจร ปลูกอินทผาลัม เลือกใช้ระบบน้ำหยดแบบปรับอัตราการไหลได้ 
ซึ่งถ้าเป็นแบบใช้แรงดันจากถังพักน้ำ ที่มีแรงดันไม่มาก หรือหอน้ำไม่สูง ก็อาจจะต้อง
ปรับอัตราการไหลกันบ่อยๆ ตามระดับน้ำที่ลดต่ำลงแต่ถ้าใช้ปั๊มน้ำช่วยขับดันน้ำเข้าระบบ
แบบปรับอัตราการไหลได้ ก็จะมีประโยชน์ ถือว่าเหมาะสม ข้อมูลจำเป็น
1) จำนวนของหัวน้ำหยด ( จำนวนที่ต้องการใช้ทั้งหมด )
2) อัตราการไหล ซึ่งคุณขจรใช้แบบปรับได้ 4ลิตรถึง 8 ลิตร/ชั่วโมง
3) ขนาด และความยาวรวมของท่อ
จากข้อมูล 
ใช้หัวน้ำหยดจำนวน 150 จุด แบบปรับอัตราการไหลได้ ( 4ถึง8ลิตร/ชั่วโมง) 
ซึ่งในระบบโดยรวม ในทางปฎิบัติจริง 
1) ชุดแถวหัวน้ำหยดต้นทาง จะปรับเอาไว้ที่ต่ำสุด คือ 4 ลิตร/ชั่วโมง(น้อยสุด)
2) ชุดแถวกลางทาง จะปรับเอาไว้ที่ 6 ลิตร/ชั่วโมง( เปิดกลางๆ)
3) ชุดแถวปลายทาง จะปรับเอาไว้ที่ 8 ลิตร/ชั่วโมง ( เปิดสุด)
 ดังนั้นค่าที่นำมาใช้คำนวณ สำหรับอัตราการไหล คือ 6 ลิตร/ชั่วโมง
 ความต้องการใช้น้ำต่อชั่วโมง = จำนวนหัวน้ำหยด X อัตราการไหลของน้ำ ต่อหัวน้ำหยด ในเวลา 1 ชั่วโมง
                                        = 150 x 6
ปริมาณน้ำที่ต้องดันเข้าระบบ  = 900 ลิตร/ชั่วโมง
เผื่อเหลือ เผื่อขาด 30%         = 900 x 1.3 = 1,170 ลิตร/ชั่วโมง
  นำค่าที่ได้ ไปเลือกขนาดของเครื่องสูบน้ำ ที่มีความสามารถ ดันส่งน้ำได้ มากกว่า 1,170 ลิตร/ชั่วโมง
 จากบทความเรื่อง " เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
รุ่น DCSP0124-300W-P25 "  ผลการทดสอบความสามารถในการสูบน้ำ
ของเครื่อง DCSP0124-300W-P25ซึ่งผู้เขียนได้ทำการทดสอบเดินเครื่อง 
และวัดผลด้วยสภาพการใช้งานจริง ด้วยกระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน
    ซึ่งในเบื้องต้นระบบน้ำหยดต้องการน้ำ 1170 ลิตร/ชั่วโมง และเครื่องสูบน้ำ 
DCSP0124-300W-P25 ก็สามารถสูบส่งน้ำได้ 1320 ลิตร/ชั่วโมง 
(ที่แรงดัน 2.0 บาร์ ) หรือการส่งขึ้นเนิน หรือ ถังแนวตั้ง 20 เมตร
  ในเบื้องต้น ประมาณการว่าใช้ได้ แต่ เราต้องละเอียดกว่านั้น เพราะว่าเรามีความยาวของท่อ 
ซึ่งเมื่อเราดันส่งน้ำไปตามท่อก็จะมีแรงเสียดทานกับผิวท่อ ซึ่งเราต้องมาหาค่าก่อนว่า 
ระบบท่อที่เราออกแบบ หรือมีอยู่ มีแรงเสียดทานรวม มากเกินกว่าความสามารถใน
การทำงานของเครื่องสูบน้ำของเราหรือไม่? 
   การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง เมื่อนำมาใช้งานกับระบบส่งน้ำ 
จ่ายน้ำ จะต้องพิจารณา แรงเสียดทานรวมของระบบ เพราะไม่ใช่การสูบน้ำ
จากกาลามังแล้วปล่อยออกที่หัวปั๊ม 
   เราต้องกลับมาดูภาพนี้อีกครั้ง เพื่อหาความยาวรวมของระบบท่อ เพื่อนำไปเทียบหา ค่าของแรงเสียดทานรวม
ในระบบท่อ หรือที่เราเรียกกันว่า " แรงดันสูญเสียของหัวน้ำ " ถ้าไม่สูงเกินประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ ก็จะสามารถ
ทำงานในระบบได้
  1) ระบบท่อสูบ
  ผมจะแนะนำให้ใช้ท่อขนาด 2 นิ้ว หัวกะโหลก 2 นิ้ว ในภาพ การออกแบบวางเครื่องไว้ริมบ่อน้ำ ระดับความลึกของ
ผิวน้ำจากขอบสระ 2 เมตร และในฤดูแล้งจะลึก 4 เมตร ซึ่งท่อสูบสั้น ระยะใกล้ และความลึกมากที่สุด 4 เมตร ถือว่าดีมาก
คือชุดท่อสูบจะไม่มีปัญหาหรือผลกระทบใดๆ ตลอดปี หรือทุกฤดูกาล ขอเพียงให้ใช้ท่อขนาด 2 นิ้ว และการต่ออย่าให้รั่ว
โดยเด็ดขาด 
2) ท่อส่งขนาด 2 นิ้ว
รวมความยาว 140+140+100+100+132 = 512 เมตร.
ท่อซอยหรือท่อแขนง ขนาด 25 มม.หรือ 1 นิ้ว ความยาวรวม 600 เมตร
  ขอเสริมเล็กน้อยครับ ระบบน้ำหยดก็คือการส่งน้ำไปตามท่อ แล้วเราก็เจาะรูเล็กๆให้ท่อรั่วให้น้ำหยดลงตรง
โคนต้นพืชผักที่เราปลูก ด้วยธรรมชาติของน้ำ จะไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ำ เพียงแต่เราเติมน้ำที่ถังที่เรายกสูงขึ้น
จากพื้นดิน พอเติมน้ำที่ถังน้ำ น้ำก็จะไหลไปตามท่อและหยดออกตามรอยรั่วที่เราเจาะเอาไว้ เป็นระบบที่อาศัย
หลักการธรรมชาติ 
  ในระบบน้ำหยดซ้ายมือ ก็คือการประยุกต์ จากรูเจาะให้ท่อรั่ว เราก็ใช้หัวน้ำหยดใส่เข้าไปแทน และยังสามารถปรับ
ให้หยดมากหยดน้อยตามความต้องการ หรือความเหมาะสม เมื่อแปลงเพาะปลูกใหญ่ๆ หิ้วน้ำมาเติมไม่ไหว 
เราก็ใช้เครื่องสูบน้ำช่วยดันส่งน้ำเข้าไปเติมในระบบ
  ในท่อระบบวงกลม วงแหวน หรือ Ring Main ซึ่งก็จะคล้ายๆกับระบบท่อลมอัด (Compress Air)ในโรงงานอุตสาหกรรม
การทำเป็นวางหรือ Loop  ก็จะช่วยให้ทั้งระบบมีแรงดันสม่ำเสมอและใกล้เคียงกัน เมื่อเราวางระบบท่อเป็นแบบRing Main
แบบในภาพ ซึ่งอาจจะดูไม่กลม ซึ่งก็ไม่เป็นไร ขอเพียงอย่าให้มีรอยรั่ว ตรงจุดที่เราไม่ต้องการให้มีน้ำหยดออกก็พอ
  เมื่อเราใช้เครื่องสูบน้ำ ดันน้ำเข้าไปในระบบท่อ " สสารย่อมไม่หายไปจากโลก " มวลน้ำที่ถูกเติมอัดเข้าไปจนเต็มท่อ
ขนาด2 นิ้วซึ่ง ความยาว1 เมตร จะขังน้ำได้ 1.9 ลิตร เมื่อเราดันส่งน้ำเข้าไปจนเต็มระบบประมาณ 972ลิตรแล้วพอปั๊มเดิน
ต่อไปเรื่อยๆ ก็จะดันมวลน้ำให้ไหลออกไปที่จุดน้ำหยด เพื่อให้พืชผักได้รับน้ำไปใช้ในการสังเคราะห์แสง

  เมื่อทำการตรวจสอบและคำนวณและใช้แผนภูมิประกอบมาถึงบทนี้ ผู้เขียนก็สามารถตอบคำถามให้กับคุณขจร
ได้หลายข้อแล้ว คือ 
 1) เครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25  จำนวน 1 เครื่อง เพียงพอต่อการใช้งานนี้หรือไม่ ?
จากข้อมูลทั้งหมด ยืนยันได้ว่า สามารถใช้เครื่อง รุ่นDCSP0124-300W-P50 เพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำงานได้
ซึ่งในเวลา 1 ชั่วโมง ก็จะได้งานตามที่ต้องการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ เมื่อใช้งานจริงก็อาจจะต้องปรับแต่ง
อัตราการไหลที่หัวน้ำหยด และยังมีชั่วโมงทำงานเหลือ เมื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก ก็สามารถ แยกไปอีก Ring Main
น่าจะได้อีกสักสองวง รวมเป็น 3 วง พื้นที่ประมาณ 18-20ไร่ครับ เครื่องเดียวจบ สลับกันทำงาน
2) ระบบท่อที่วางเอาไว้ มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่?
  ระบบท่อที่ออกแบบเอาไว้ถูกต้องเหมาะสมแล้วครับ
    จากที่ได้ทำการคำนวณและบรรยายมาเพื่อตอบคำถามอย่างละเอียด เป็นวิธีการทำงานของผู้เขียนใช้
เมื่อต้องทำการออกแบบและประมาณราคา ซึ่งเขียนเอาไว้อย่างละเอียด เพื่อให้กับทุกๆท่านที่สนใจ 
การออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง จะต้องใช้ค่าทดสอบที่ได้จริงๆจากเครื่องสูบน้ำ
ที่เราออกแบบและสร้างขึ้นมา ต้องเอาค่าทดสอบที่วัดได้ นำมาประเมินและประมวลรวมกับค่าต่างๆ ลักษณะ
ของหน้างาน การใช้งาน และนำเอาประสบการณ์มารวมๆ ส่วนหนึ่งก็เป็นตัวเลข ที่มีที่มาที่ไป จับต้องได้ เป็นรูปธรรม
อีกส่วนหนึ่งก็ต้องสังเกตจากค่าแรงดัน อัตราการไหล สภาพท้องฟ้าหรือแสงแดดหน้างาน นำมาประมวลแก้ไข
ปรับปรุงส่วนต่างๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์
3) ถ้าเพิ่มท่อสูบเป็นสองชุด คือ สูบจากบ่อน้ำชุดหนึ่ง และ สูบจากบ่อน้ำที่มีขี้หมูผสม (เพื่อเป็นปุ๋ย)
  ที่ปลายท่อทางด้านท่อสูบ และท่อดันส่งของเครื่อง ทางโรงงานจะเตรียมสายขดลวดทนแรงดัน
ขนาด1 นิ้ว ยาวประมาณ1เมตร เอาไว้สำหรับไปต่อเชื่อมกับระบบท่อสูบและท่อส่ง 
ซึ่งควรใช้ขนาด 2 นิ้ว 
  จากตำแหน่งที่ตั้งเครื่องอาจจะถูกเงาต้นไม้บังแผงโซล่าเซลล์ในช่วงบ่ายๆ อาจจะต้องตัดกิ่งไม้ลงบ้าง
หรือทำสะพานไม้ยื่นลงไปในบ่อ ให้เครื่องไกล้ผิวน้ำ จะทำให้ได้น้ำเพิ่มมากขึ้น
 
4) ต้องการติดตั้ง Pressure Switch เอาไว้เพื่อหยุดการทำงานของปั๊ม เมื่อมีแรงดันสูง ในกรณีที่หม้อกรองตัน
  
  การติดตั้ง Pressure Switch เข้าไปในระบบของเครื่องDCSP0124-300W-P25 สามารถทำได้
ถ้าต้องการติดตั้งไปจากโรงงานจะเป็นการดีที่สุด เพราะจะต้องมีอุปกรณ์ท่อเพิ่มเติม และมีการเดินสาย
ไฟฟ้าสำหรับการควบคุม โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อย ประมาณ 500ถึง 1000 บาท แล้วแต่รุ่นของเครื่อง
และความดันที่ใช้
5) ขอคำแนะนำว่า ควรเลือกใช้ท่อ PVC.หรือ ท่อ PE. ท่อชนิดไหนดีกว่ากัน
     ท่อน้ำทั้งแบบท่อ PVC.และท่อแบบ PE. ต่างก็มีข้อดีและข้อด้อยคล้ายๆกัน ท่อ PVC.จะผลิตออกมาเป็นเส้น
ยาวเส้นละ 4 เมตร ต่อเชื่อมกันด้วยข้อต่อและกาวทาท่อ ส่วนท่อPE.ก็จะผลิตออกมาเป็นเส้นยาวแบบไม่มีรอยต่อ
เป็นวงยาวหลายสิบเมตร ซึ่งดีตรงที่ไม่มีรอยต่อ จะใช้ข้อต่อสำหรับการต่อท่อ 
  การเลือกใช้ชนิดท่อ ก็อาจจะมาจากความสะดวก หรือความถนัดของแต่ละท่าน บางท่านก็ใช้ผสมกันไปเลย
ท่อPVC.จะหาซื้อง่ายกว่า ขนใส่ท้ายรถกะบะได้ ส่วนท่อPE ขนาดใหญ่ หรือวงใหญ่ ก็อาจจะต้องใช้รถบรรทุก
เรื่องราคาก็เปรียบเทียบกันว่าซื้อที่บ้านหรือที่จังหวัดของเรา อาจจะแพงกว่านิดหน่อย แต่ไม่ต้องมาขนไปจาก
กรุงเทพฯ ใช้การต่อรองถ้าซื้อจำนวนมากจะดีกว่า เป็นการเพิ่มรายได้ในท้องถิ่นของเราด้วย
 ท่อPE.ถ้าใช้กับเครื่องสูบน้ำของผม เลือกรุ่นแรงดันต่ำไม่เกิน 4.0 บาร์ ราคาก็จะถูกลงกว่าท่อแรงดันสูง
ท่อ PVC. เลือกซื้อแบบ Class 8.5 ก็พอครับ

6) จะเดินท่ออย่างไร ไม่ให้อุณหภูมิของน้ำในท่อสูง หรือร้อน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูก
  ในการเดินท่อระบบจ่ายน้ำต่างๆ ในเวลากลางวันท่อจะได้รับความร้อนจากแสงแดด ซึ่งจะทำให้
น้ำในท่อมีอุณหภูมิสูง เป็นเรื่องที่ต้องระวัง ความร้อนที่สะสมอยู่ในน้ำ อาจจะส่งผลร้ายต่อพืชที่เราปลูก
โดยเฉพาะพืชผัก หรือพืชที่มีใบอ่อน เป็นพุ่มใกล้ผิวดิน 
  ถ้าในแปลงเพาะปลูกไม่มีร่มไม้ เราก็ต้องใช้การขุดร่องตื้นๆ วางท่อแล้วเอาดินกลบ ปักไม้ หรือทำเครื่องหมาย
แนวเดินท่อ และทำเครื่องหมายตำแหน่งของจุต่อและข้อต่อต่างๆเอาไว้ เพื่อป้องกันการขุดดินแล้วทำให้ท่อเสียหาย
ก็ฝังเอาไว้ตื้นๆพอที่จะเอาดินกลบได้ จะตรวจซ่อมก็ไม่ต้องขุดลึก
 หรือว่าจะใช้วิธีการกลบฝังตื้นๆ และเว้นตรงรอยต่อ ข้อต่อเอาไว้ เพื่อให้ง่ายสำหรับการตรวจสอบรอยรั่ว
ก็ทดลองดัดแปลงกันไปครับ
   กล่าวโดยสรุปก็คือ เราสามารถใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กสุดรุ่น DCSP0124-300W-P25 นำมาประยุกย์ใช้เป็นเครื่องผลักดันน้ำเข้าสู่ระบบน้ำหยดได้ 
ซึ่งการออกแบบของผู้เขียนก็จะไล่เรียงไปตามที่ได้แสดงมาข้างต้น ซึ่งมาจากประสบการณ์ในการลงมือออกแบบและสร้างเครื่องออกมาและนำผลที่ได้จาก
การใช้งานในลักษณะต่างๆ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะผลิตเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง 
ให้มีขนาดเล็ก และอายุใช้งานยาวนานให้ถึง 10 ปี เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินทุกบาทที่ลูกค้าลงทุนซื้อไปใช้งาน
    ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณขจร คุปติปัญญา ที่อนุญาตให้นำเอาข้อมูลต่างๆมาเขียนเป็นบทความ เพื่อให้เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่ง ที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปอีกในอนาคต   บทความข้างต้นเป็นการตรวจทานและหาเหตุผลทางด้านวิศวกรรมมารองรับ เพื่อหาคำตอบว่า 
สามารถใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25  เพื่อนำมาใช้ในการสูบดันน้ำเข้าสู่ระบบน้ำหยดพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ได้ ใช้จำนวน 
1 เครื่อง หลังจากที่ติดตั้ง ใช้งานเรียบร้อยแล้ว คุณขจร ก็ยินดีที่จะส่งภาพถ่าย และรายละเอียดต่างๆมาให้ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านที่สนใจ
ก็ขอขอบคุณมาล่วงหน้าครับ พื้นที่เพาะปลูก เป็นสวนอินทผาลัม และไม้ผลอีกหลายชนิด ท่านที่สนใจในเขตนครสวรรค์ และภาคกลางก็อาจจะขอความรู้และ
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ครับ 

Up date ผลของการติดตั้งใช้งานจริง 16 สิงหาคม 2559
   ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณขจร คุปติปัญญา เป็นอย่างสูง ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายการติดตั้ง และข้อมูลต่างๆส่งกลับมาให้
และยินดีให้นำข้อมูลต่างๆมาประกอบในบทความนี้ เพื่อให้เป็นความรู้ต่อท่านที่สนใจและกำลังต้องการนำระบบน้ำหยด
ไปใช้งานในการทำเกษตรกรรมแผนใหม่ ที่ต้องการลดต้นทุนในด้านแรงงาน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบให้น้ำพืช
  ในบทความนี้ผู้เขียนได้แสดงลำดับขั้นตอนเอาไว้อย่างละเอียด ในช่วงต้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็น " ขั้นตอนการออกแบบ"
ซึ่งทุกท่านสามารถนำเอาวิธีการไปประยุกต์ใช้ในกิจการของท่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งการที่ผู้เขียนสามารถทำการออกแบบ
ได้อย่างจบครบกระบวนความก็เนื่องด้วย การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนของคุณขจร ซึ่งทุกๆท่านที่ต้องการให้ผู้เขียนช่วยแนะนำ
หรือออกแบบระบบน้ำให้ ก็ควรส่งรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นมาให้ครบถ้วน ก็จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
  หลังจากที่ได้ออกแบบเบื้องต้นแล้ว ตัวเลขและค่าต่างๆก็ยืนยันว่า เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25
เพียงเครื่องเดียว สามารถดันส่งน้ำเข้าระบบน้ำหยด( โซนแรก)พื้นที่ประมาณ6ไร่ ได้อย่างไม่มีปัญหา และสามารถ
รองรับพื้นที่ขยายได้อีก 3 เท่า หรือมากกว่า
 
  การติดตั้งระบบน้ำหยดจำเป็นจะต้องใช้ " เครื่องกรองน้ำ " เพื่อที่จะกรองแยกเอาสิ่งสกปรกหรือสารแขวนลอย
ในน้ำออกเสียก่อนที่จะดันส่งน้ำเข้าท่อของระบบน้ำหยด ถ้าไม่มีการกรองน้ำก่อนจะสร้างปัญหาหัวน้ำหยดตัน
และต้องรื้อระบบทิ้ง ราคาของเครื่องกรองน้ำสำหรับการเกษตรก็มีตั้งแต่หลักร้อย ไปจนถึงหลักพัน ตามชั้นคุณภาพ
และยี่ห้อ และประเทศของผู้ผลิต มีทั้งแบบตระแกรงและแบบ DISC Filter นิยมใช้ต่อขนานกันหลายๆชุด เพื่อลดแรง
เสียดทาน และไม่ต้องทำความสะอาดกันบ่อยๆ
  ในระบบนี้คุณขจร ขอเพิ่ม Pressure Switch เพื่อทำหน้าที่หยุดเดินปั๊มเวลาที่ใส้กรองตัน และเกิดแรงดันสูงในระบบ
ซึ่งก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของมอเตอร์และกล่องควบคุม และยังเป็นสัญยานเตือนเมื่อเวลาที่ใส้กรองตัน ปั๊มจะหยุด
ทำงาน พอล้างใส้กรองเรียบร้อย ปั๊มก็จะเดินได้ตามปรกติ ระบบนี้ออกแบบให้เครื่องเดินจ่ายน้ำตลอด ทำให้ไม่ต้องดูแลมาก
ประหยัดแรงงาน ติดตั้งไปจากโรงงานเรียบร้อย ตัดไฟที่แรงดันสะสมในระบบท่อ2.5บาร์
  ลักษณะของการติดตั้งของคุณขจร ตามภาพทางด้านซ้ายมือ เป็นการติดตั้งที่ดีมาก มีจุดเด่นๆดังนี้
1) ติดตั้งใกล้แหล่งน้ำมากที่สุด การป้อนเติมน้ำเข้าปั๊มจะดีมาก
2) ใช้ท่อสูบขนาด 2 นิ้ว การป้อนเติมน้ำดี เบาแรงของปั๊มน้ำ
3)ใช้ถังพลาสติกผูกที่ปลายท่อสูบเวลาระดับน้ำลดลง หรือสูงขึ้น ก็จะปรับระดับโดยอัตโนมัติ
4) ใช้ " ตอม่อ " กลับด้านขึ้น ปรับระดับสี่มุมให้เท่ากัน เจาะฝังพุกเหล็ก ซึ่งสะดวก ง่ายกว่า
การเทแท่นคอนกรีต
  กระป๋องสีเหลืองคือน้ำมันเกียร์ที่ใช้เติมปั๊มชัก ซึ่งจะมีความหนืดน้อยกว่าน้ำมันเครื่องครับ 
ตรงตามคำแนะนำในสมุดคู่มือ การติดตั้งบนฐาน " ตอม่อ " สามารถยกเครื่องให้มีระดับสูงขึ้น
เวลาทำงานหรือปรับแต่งก็จะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ในลำดับแรกขอแนะนำว่าเมื่อตั้งเครื่องเสร็จแล้ว ต่อระบบท่อสูบแล้ว ควรเปิดเครื่องและทำการ
ตรวจวัดปริมาณน้ำที่หน้าเครื่องก่อนดูว่า
1) ได้อัตราการไหลจำนวนกี่ลิตร/นาที หรือ/ชั่วโมง
2) เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า ระบบท่อสูบที่ทำการติดตั้งเสร็จแล้ว สามารถสูบดึงน้ำขึ้นมาได้เพียงพอสำหรับ
การใช้งานหรือไม่ ถ้าเป็นเครื่องรุ่น DCSP0124-300W-P25 จะสามารถวัดปริมาณน้ำที่หน้าเครื่องได้
ประมาณ 38ลิตร/นาที หรือ 2,280ลิตรต่อชั่วโมง
ถ้าในกรณีที่ระดับน้ำลึกลงไปมากกว่านี้ ปริมาณน้ำที่สูบได้จะลดลงไปตามระดับความลึกของน้ำ

 ในลำดับขั้นตอนการติดตั้งโดยรวมแล้ว เมื่อเราแล้ว ต่อท่อสูบเสร็จแล้ว
1) วางเครื่องสูบน้ำลงตำแหน่งที่คาดการไว้
2) ต่อระบบท่อสูบ
3) เดินเครื่อง วัดปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาได้ว่าเพียงพอใช้งานหรือไม่
4) ทำการต่อท่อด้านดันส่งน้ำ เข้าระบบท่อน้ำของสวน หรือไร่
  ได้ภาพประกอบที่ครบถ้วนก็เลยถือโอกาสปูพื้นฐานการติดตั้งให้กับหลายๆท่านที่เข้ามาศึกษา
ผมชอบภาพนี้มากครับ การลงมือทำด้วยตนเองแบบนี้ จะช่วยให้ผู้ลงมือทำงานด้วยตนเองสามารถ
เรียนรู้ และเข้าใจรายละเอียดทุกขั้นตอน วันหลังจะใช้ใครทำ ก็จะสามารถวางแผนและสั่งการได้หมด
สามารถดูแลระบบได้ด้วยตนเอง และสามารถประหยัดงบประมาณมากกว่า การจ้างเขาทำทั้งหมด
และสามารถขยับขยายเพิ่มเติมได้ทุกโอกาส ตามที่เราต้องการ
 ในภาพเป็นการวางท่อไว้ใต้ผิวดินเพื่อประโยชน์ดังนี้
1) ท่อไม่ตากแดด อายุการใช้งานจะยาวนานขึ้น
2) แนวท่อไม่กีดขวางการทำงาน
3) ช่วยลดอุณหภูมิน้ำในท่อไม่ให้ร้อน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อระบบรากของพืชที่เราปลูก
4) ป้องกันการกัดแทะของสัตว์มีฟันคม เช่น หนู กระรอก
  ในยุคปัจจุบัน ผู้ผลิตท่อPE มีการพัฒนาระบบข้อต่อและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบน้ำหยดมากมาย เพื่อช่วยให้ 
เกิดความสะดวก และง่ายในการติดตั้งใช้งาน แนะนำว่าถ้ามีโอกาสควรลองลงมือเองสักครั้งครับ เราจะรู้ความยากง่าย
หรือหนักเบาของงาน 

 เมื่อต่อเชื่อมเข้ากับท่อเมนขนาด 2 นิ้ว ความยาวรวม 600 เมตร ซึ่งทำเป็นวงกรอบสี่เหลี่ยม
แบ่งแยกจ่ายออกจากท่อเมน เป็นท่อแขนง ขนาด 25 มม. หรือ 1 นิ้ว ความยาวรวม 1100 เมตร
จ่ายหัวน้ำหยดรวม 152 หัว

  จากประมาณการเบื้องต้นในช่วงการออกแบบ ผู้เขียนประมาณการว่า แรงดันรวมในระบบท่อเมื่อมีการ
เดินเครื่อง จะอยู่ที่ 1.2 ถึง 2.0 บาร์ แต่จากภาพเกจวัดแรงดันที่คุณขจร ส่งข้อมูลมาให้ แสดงค่าที่ 0.75 บาร์
สำหรับการดันน้ำเข้าระบบน้ำหยด จำนวน 152 จุด แต่ก็มีการปรับลดความเร็วรอบลง ซึ่งเมื่ออัตราการไหล
ลดลง ในพื้นที่หน้าตัดของท่อที่เท่าเดิม จึงถือได้ว่าใกล้เคียงมาก
 ซึ่งองค์ประกอบหลายๆประการทำให้ผู้เขียนมั่นใจว่า ด้วยเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 เพียงเครื่องเดียว
สามารถดันน้ำเพื่อระบบน้ำหยดได้เป็น 3 เท่าของเฟสแรกพื้นที่ 6 ไร่  หรือสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ประมาณ 
18ถึง 20 ไร่ โดยมีจุดกระจายน้ำหยดรวม 152 x 3 = 456 จุดเป็นอย่างน้อย
  ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้เขียนที่จะได้ให้การแนะนำแบบชัดเจนและมั่นใจมากขึ้นเมื่อให้คำแนะนำ
กับท่านที่จะซื้อเครื่องไปใช้งาน ที่ดินของผู้เขียนที่เป็นสนามหญ้ามีอยู่เพียง1ไร่เศษๆ ที่ผืนใหญ่ก็จะเป็นนากุ้ง 
จึงไม่มีโอกาสได้ทดสอบอย่างมั่นใจ
  การวางท่อเมนประธานเป็นวงปิด หรือวงแหวนแบบนี้จะเหมือนกับการวางระบบท่อส่งลมอัด(Compress Air)
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดแรงดันและอัตราการไหลที่ใกล้เคียงกันทุกๆจุดที่ต้องการใช้งาน
บางท่านก็ใช้การวางท่อเมนไว้ตรงกลางและแยกท่อแขนงออกไปสองด้าน คล้ายๆก้างปลา ก็สามารถปรับให้อัตรา
การไหลไกล้เคียงกันได้ โดยการใช้หัวน้ำหยดรุ่นปรับได้ และปรับหรี่ประตูน้ำของแต่ละสาขาของท่อแขนง
เลือกแบบไหนก็ได้ที่เหมาะสมกับงบประมาณและความชอบของเรา

    การให้น้ำพืชด้วยระบบน้ำหยด หรือระบบมินิสปริงเกอร์ ก็จะสามารถใช้พื้นฐาน
การออกแบบที่ใกล้เคียงกัน สิ่งที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมคือ ปริมาณและจำนวนครั้ง
ของการให้น้ำที่เหมาะสมพืชชอบน้ำก็จริง แต่ถ้าให้มากเกินก็อาจจะเกิดผลเสียต่อระบบราก 
ควรศึกษาและปรับแต่งระบบการจ่ายน้ำ และ ช่วงเวลาการให้น้ำพืชที่เหมาะสมสำหรับพืช
แต่ละชนิด ซึ่งก็ต้องนำมาปรับให้การใช้งานถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  อีกเรื่องที่สำคัญมากก็คืออุณหภูมิของน้ำในท่อระบบน้ำหยด เพราะในเวลากลางวัน
แสงแดดจะส่องไปที่ท่อเมน ท่อแขนง ซึ่งมีความยาวหลายร้อยเมตร หรือหลายพันเมตร
ในระบบใหญ่ๆ ควรทำขุดร่องเพื่อฝังท่อและกลบด้วยดิน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในท่อ " ร้อน " 
หรือมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะท่อแขนง ที่มีขนาดเล็กลงจากท่อประธาน เมื่อถูกแสงแดดเผา 
น้ำในท่อจะร้อนมาก ควรกลบด้วยดิน หรือ ไม่ให้กระทบกับแสงแดดโดยตรง
     ผู้เขียนขอแสดงความยินดีกับคุณขจร เป็นอย่างมาก ที่สามารถติดตั้งระบบน้ำหยดได้ทันในช่วงวันหยุด และทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณที่อนุญาต
ให้นำเอาข้อมูลต่างๆมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานในบทความนี้ และผู้เขียนขอขอบคุณภาพถ่าย ข้อมูล และผลการทดลองวัดปริมาณน้ำ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสนับสนุนรายการคำนวน
และเป็นแนวทางในการออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงของผู้เขียน 
ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามผลงานมาโดยตลอดครับ
  ประพนธ์ ประทุมถิ่น
Hit Counter Update 20 สิงหาคม 2559 
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎