AC.380V.3phase /AC.220V.single phase. Solar pumping system

เราสามารถนำเอาแผงโซล่าเซลล์มาเป็นอุปกรณ์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการสูบน้ำในระบบอุตสาหกรรมและการเกษตรหรือสำหรับที่พักอาศัย หรือกิจการที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก พื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่

ส่วนประกอบหลักๆของระบบมีอยู่3ส่วนคือ
1) แผงโซล่าเซลล์
สามารถเลือกใช้ได้ทุกชนิดที่เรามีอยู่ Mono/Poly ต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันเล็กน้อยและในปัจจุบันแผงใหม่ราคาก็ดีและมีแผงมือสองปลดจาก Solar Farm สภาพ80% ก็ยังสามารถนำมาใช้ได้เพียงแต่เราต้องหาความรู้ความเข้าใจในวิธีการต่อให้แรงเคลื่อน (V.) และกำลังวัตต์(W) ถูกต้องและเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้งาน
2) โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ (Solar pump inverter)
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง(DC.)จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับทั้งระบบ AC.220V.Single phase (ระบบไฟบ้านเพสเดียว) หรือระบบ AC.380V.3Phase(ระบบไฟฟ้าโรงงาน ) ซึ่งเราสามารถเลือกชนิดของ Solar pump inverter ให้เหมาะสมกับปั๊มน้ำ หรือเครื่องจักรที่เราต้องการใช้งาน เช่น เครื่องสีข้าว เครื่องกลึง เครื่องรีดยาง เตาอบแห้ง ฯลฯ
    ในบทนี้จะกล่าวถึงเรื่องการสูบน้ำก่อน และในปัจจุบัน Solar pump inverter มีการพัฒนาระบบMPPT.เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้ดีมากขึ้น MPPT.เป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาในระบบโซล่าเซลล์อธิบายแบบเปรียบเทียบง่ายๆก็คือ ถ้าอุปกรณ์ของเราไม่มีระบบหรือวงจรMPPT.ความสามารถในการดึงพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้งานจะได้ประมาณเหมือนกับเราคั้นกระทิด้วยมือ บีบมะพร้าวขูดด้วยมือ แต่ถ้าอุปกรณ์นั้นมีวงจรหรือระบบMPPT.เราจะสามารถเค้นดึงเอาพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้งานได้เข้มข้นหรือมากกว่า เปรียบเสมือนการคั้นมะพร้าวด้วยเครื่องคั้นกระทิ ถ้าท่านที่เคยทำกับข้าวเอง หรือเคยถูกคุณแม่บ้านใช้ไปจ่ายตลาดก็จะเข้าใจระบบ MPPT.ได้ชัดเจนขึ้น 
    ปัจจุบัน MPPT.ก็ถูกระบุว่ามีในอุปกรณ์หลายชนิด หลายยี่ห้อ ซึ่งก็มีทั้ง MPPT.ของแท้100% built in หรือ Born to be MPPT.มาตั้งแต่โรงงาน หรือ MPPT.เสริม ก็คือการนำเอา inverter ธรรมดามาแปลงเป็นsolar pump inverter โดยการเพิ่มแผ่นวงจร MPPT (Addition)เข้าไปซึ่งก็อาจจะมีข้อด้อยกว่าแบบ Born to be อยู่บ้างในองค์ประกอบอื่นๆ แต่ก็ยังพอใช้งานได้และมีราคาถูกกว่า ถ้าเปรียบ MPPT.แบบ Built in เป็นหมูป่าเลือด100%  ส่วน MPPT.(Addition)ก็จะเป็นหมูป่าประเภทเลือด 80-90% คือหนัง เนื้อ คล้ายๆกัน ขนเป็นกระจุก3เส้นเหมือนกัน ทั้งสองแบบนี้ใช้งานได้ดีพอๆกัน อยู่ที่คนปรุงหรือช่างผู้ติดตั้งระบบครับ จะหมูป่าเลือด100หรือหมู่ป่าเลือด80% ถ้ามาอยู่ในมือของพ่อครัวที่มีประสบการณ์ ผัดเผ็ดออกมาก็รสชาดดีไม่แพ้กันครับ ที่สำคัญคือระวัง MPPT.แบบ Lie on you คือแบบประเภทหลอกลวง ไม่มีแต่บอกว่ามีแบบนี้น่ากลัวครับ แต่ก็จะสามารถตรวจสอบได้

3) ปั๊มน้ำระบบ AC.220V.Single phase /AC.380 V. 3 Phase.
ปั๊มน้ำทุกชนิดทั้งปั๊มหอยโข่ง (Centrifucal Pump) ปั๊มบาดาล (Submersible pump) หรือประยุกต์ใช้งานกับเครื่องจักรอื่นๆเช่นเครื่องสีข้าว เครื่องรีดยาง เครื่อสับกิ่งไม้ ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้อาจจะมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ การนำเอาระบบโซล่าเซลล์มาเป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต สามารถติดตั้งอุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายพลังงาน ให้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมอัตโนมัตตามความต้องการของเรา

จากในภาพเราจะเห็นส่วนประกอบหลักๆของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย
1) แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300วัตต์จำนวน14แผง เดินสายส่งพลังงานไฟฟ้ามายังตู้ควบคุม
2) ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal pump ) ขนาด 2 แรงม้า 380v.3p.
3) ระบบท่อสูบขนาด3นิ้ว
4) ระบบท่อควบคุมแรงดัน/เกจวัดแรงดัน และ ประตูน้ำ
5) ท่อด้านส่งออก ไปถังเก็บน้ำ หรือเข้าพื้นที่เพาะปลูกหลัก
6) ท่อด้านส่งออก 2 (Altinative out let) ใช้สำหรับแบ่งน้ำไปใช้งานอื่นๆ
7)ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( Controller cabinet)

ภาพนี้เป็นระบบท่อและอุปกรณ์พื้นฐานที่เราควรจะต้องมีเมื่อมีปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งผู้เขียนจะจัดเอาไว้เป็นชุดแบบนี้สำหรับลูกค้า ในบางครั้งลูกค้าเป็นผู้นำเข้าแผงโซล่าเซลล์ ก็ไม่ต้องมาซื้อแผงโซล่าเซลล์ หรือมีแผงเดิมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไก่กา ชราภาพเพียงใด ผู้เขียนก็จะช่วยแนะนำวิธีการตรวจสอบ และติดตั้งเอาไว้ที่หน้างาน อะไรที่มีแล้วก็นำออกมาใช้ จะใช้แรคเก่า แรคใหม่วาง หรือใช้เหล็กมาเชื่อมเองผู้เขียนก็จะช่วยแนะนำ ออกแบบและดูแลเรื่องรายละเอียดให้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมใช้งาน รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษา เรื่องการเดินท่อ ขนาดของท่อ เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้

เรื่องของการทำงานออกแบบและสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่นั้น มีมูลค่าที่สูงและมีรายละเอียดปลึกย่อยมาก ทั้งงานโยธาหน้างานและงานในส่วนของการติดตั้ง ถ้าลูกค้ามีวัสดุอุปกรณ์ของเดิม หรือเป็นผู้นำเข้าแผงโซล่าเซลล์ ปัีมน้ำเข้า มาขายอยู่แล้ว หรือขายปั๊มน้ำแบบธรรมดา แต่ลูกค้าต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ก็ยินดีให้คำแนะนำ
    งานโยธา งานฐานราก ถ้าลูกค้าสามารถทำได้ก็จะทำการออกแบบให้ กว้างยาวเท่าใด หันหน้าไปทางไหน ระบบท่อสูบ ท่อส่ง ถ้าสามารถใช้ช่างในพื้นที่ได้ ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายไปได้มากสำหรับลูกค้า หรือเจ้าของโครงการ และเป็นการกระจายรายได้ไปยังผู้คนในท้องถิ่นด้วย
    ในบทความต่างๆของผู้เขียนจะเขียนเป็นกลางๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่า ผู้ขายกำลังขายอะไร และเมื่อซื้อไปแล้วนำเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง และเขียนรายละเอียดเอาไว้เป็นแนวทางให้กับเยาวชน นักศึกษา หรือคนรุ่นใหม่ ที่เดินทางกลับบ้านเพื่อนำเอาความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิด หรืออาจจะต้องกลับไปตั้งหลักที่บ้านเพราะสถาณการโควิท19 บางครั้งสถาณการแย่ๆแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรากล้าตัดสินใจ กล้าที่จะเดินไปข้างหน้า เพราะมันเหลืออยู่ทางเดียว 

     ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ ทุกๆท่าน ในช่วงนี้ขอเป็นการติดต่อทาง Line : prapondenco
จะสะดวกที่สุดเพราะสามารถส่งข้อมูลต่างๆ รูปภาพต่างๆได้ง่ายและสะดวกที่สุด

 

 

 

 

 

 

Controller Cabinet of AC.Pump 2HP. 380V.3Phase 
เป็นวงจรมาตฐานในโครงการนี้ลูกค้าทำสวนทุเรียนที่จังหวัดตราด พื้นที่300ไร่ ได้แบ่งโชนการใช้น้ำไว้เรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นต้องการชุดควบคุมปั๊มน้ำ 2.2 kw.=7 ชุด และขนาด 7.5 kw.จำนวน2ชุด

อุปกรณ์ต่างๆเช่น Solar pump inverter , DC.Surge protection ,AC.surge protection ,Circuit breaker etc. ก็จะถูกติดตั้งยึดอยู่บนแผ่นวางอุปกรณ์ และทำการเดินสายไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งสายส่งกำลัง (Power) และสายวงจรควบคุม (Controller circuit)

 ชุดแผงควบคุมที่ทำการเดินสายไฟฟ้าทั้งส่วนของ Power & Controller เรียบร้อยแล้วจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องเหล็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานลักษณะนี้โดยเฉพาะ
1) ต้องมีความแข็งแรงอยู่ภายในตู้ควบคุม
2) มีช่องทางระบายความร้อนของอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตู้ควบคุม
3) มีขนาดเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ไม่เบียดหรือแน่นเกินไป
4) มีระดับมาตรฐานการป้องกัน IP. (Index of protection) ที่เหมาะสม
5) สามารถป้องกันการลักขโมย อุปกรณ์

การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือ โซล่าฯมีอยู่หลายระบบหลายประเภท จัดสรรสร้างทำกันไปตามอุปกรณ์ที่มี ทางบริษัทฯได้ออกแบบเครื่องสูบน้ำโซล่าฯ ให้มีความหลากหลายในรูปแบบและขนาด รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่ากับการลงทุน.