ความรู้เรื่องการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อเกษตรกร)

DCSP0124-300W-P25

        ในช่วงเวลานี้ขอนำเอาสาระวิชาทางด้านช่างมารวบรวมเอาไว้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับประชาชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการทำปริญญานิพนธ์
และนำไปเป็นหลักในการประกอบอาชีพ ขอให้คุณประโยชน์ คุณงามความดี ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้น เป็นบุญกุศลถวายบูชาพระคุณ องค์พระวิศนุกรรม และครูบาอาจารย์ของผู้เขียน
ที่ได้ประสิทธฺ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้าวิศวกรรมฯให้กับผู้เขียน

การสูบน้ำด้วยปั๊มชัก

การสูบน้ำด้วยปั๊มชัก ใช้ต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์
ใครๆก็ทำได้ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด (๒๑ กรกฎาคม 2565)

การเจาะบ่อบาดาลเป็นอีกทางเลือกของการพึ่งพาตนเองในเรื่องของแหล่งน้ำ และเราก็สามารถสร้างระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยตนเอง

การอ่านฉลากปั๊มบาดาล

การอ่านฉลากปั๊มบาดาล ให้เข้าใจและชัดเจนจะช่วยให้เราสามารถเลือกปั๊มบาดาลให้เหมาะสมกับสภาพของบ่อบาดาล

 ระบบสูบน้ำจะมีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มเงินลงทุนเพียงใด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อุปกรณ์คุณภาพดี การเดินสายวงจรถูกต้องเหมาะสม และต้องมีตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ในระดับIP.45 ขึ้นไป

กการใช้แผงโซล่าเซลล์ ขับเคลื่อนปั๊มหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 380 v.3phase ได้ปริมาณน้ำมากในระดับความสูงปานกลาง

ววิธีการวัดอัตราการไหลของปั๊มบาดาลในระดับความลึกต่างๆของบ่อบาดาล ก่อนส่งเครื่องไปทำการติดตั้ง การสูบน้ำเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมฯ ทุกอย่างสามารถ ตรวจสอบ ชั่ง ตวง วัด ได้ ไม่ต้องทำงานแบบ ” ตาบอดคลำช้าง “