เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (Mobile Type)

 

 

 ด้วยคุณลักษณะที่เป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนรถเข็นขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา สามารถเข็นหรือเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ต้องการสูบน้ำ หรือใช้น้ำ เหมาะสำหรับพื้นที่เพาะปลูกขนาด1ไร่ถึง10ไร่ สามารถนำไปประยุกย์ใช้งานในระบบน้ำหยดและระบบมินิสปริงเกอร์

 เหมาะสำหรับพื้นที่ทำการเกษตรขนาดเล็ก หรือใช้งานในครัวเรือนในพื้นที่นอกเขตสายส่งของการไฟฟ้าภูมิภาค และเพื่อการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับการสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

 

 

สามารถสูบน้ำได้ลึก 8 เมตร
ดันส่งน้ำขึ้นเนินเขา ขึ้นถังน้ำบนหอเก็บน้ำสูง 20 เมตร
แรงดันใช้งานที่เหมาะสม ไม่เกิน 2.0 บาร์ 
อัตราการไหลของน้ำ 2,200ลิตร/ชั่วโมง
ส่งน้ำทางราบได้ไกล 400เมตร
ต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์แบบ Mono Crystlline photovolitic solar module ขนาด300วัตต์

โปรโมชั่นพิเศษ ช่วงนี้แถมชุดสายสูบขนาด2 นิ้ว ยาว10เมตร พร้อมอุปกรณ์

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นDCSP0124-300W-P25 จะเริ่มทำงานเมื่อมีแสงแดดในตอนเช้า พอแสงแดดกระทบกับแผงโซล่าเซลล์ ก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปยังกล่องควบคุม มอเตอร์จะหมุนขับเคลื่อนปั๊มชักให้สูบน้ำ เราเพียงนำเอาปลายท่อสูบหย่อนลงไปในแหล่งน้ำ แล้วต่อท่อทางด้านส่งออกเข้าระบบส่งน้ำไปใช้งาน เครื่องDCSP0124-300W-P25 สามารถสูบน้ำได้ 2200ลิตรต่อชั่วโมง เป็นการสูบส่งน้ำในแนวราบ เมื่อมีการส่งน้ำขึ้นที่สูงชันเนินเขา หรือถังเก็บน้ำ อัตราการไหลหรือปริมาณน้ำที่สามารถไปถึงปลายทางก็จะลดหย่อนลงไปตามสภาพการใช้งานจริง

วิธีการใช้งาน Performance curve ของเครื่องสูบน้ำDCSP0124-300W-P25 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจว่าจะซื้อไปใช้งานได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น
   ต้องการสูบน้ำจากบ่อน้ำโดยมีระดับน้ำต่ำจากพื้นดินหรือบนตลิ่ง 3 เมตร ส่งไปด้วยท่อแนวราบขึ้นเนินสูง4เมตร ดันส่งขึ้นหอถังน้ำสูงรวมคอถัง8เมตร ถ้าใช้เครื่องDCSP0124-300W-P25 เครื่องจะสามารถสูบส่งน้ำขึ้นถังให้เราได้วันละกี่ลบ.เมตร?
   เรามารวมTDH.ก่อน ระยะสูบลึก 3 เมตร+ขึ้นเนิน4เมตร+ขึ้นถัง8เมตร รวม TDH=3+4+8=15เมตร
เราก็เอาไม้บรรทัดวางที่เส้นกราฟ15เมตรทางซ้ายมือ แล้วลากเส้นสีเขียวไปตัดเส้นโค้งสีน้ำเงิน
แล้วเราก็ลากเส้นจากจุดตัดลงมาด้านล่างก็จะอ่านค่าได้1600ลิตร/ชั่วโมง (ช่องเล็กๆมีค่าเท่ากับ50ลิตร) 
    เราจะได้น้ำขึ้นถังวันละ?
ขอให้คิดว่าเราควรคำนวนจากชั่วโมงแสงแดดเต็มๆคือเวลา 9.00น.ถึง15.00น. =6 ชั่วโมงเต็ม
เราควรได้น้ำเติมถังน้ำ = 6 ชั่วโมง x 1600ลิตร/นาที = 9600ลิตรหรือ 9.6คิว/วัน
เราจะได้ข้อมูลนำไปประกอบการพิจารณาว่าจะซื้อถังน้ำกี่ถัง จะเก็บน้ำไว้ทั้งหมด หรือสูบไปใช้ไปเพราะน้ำ1คิว1000ลิตร มีน้ำหนัก 1000กก.หรือ1ตัน ยกขึ้นไปสูง8เมตร ขาตั้งถังต้องแข็งแรงและอีกหลายเหตุผล ที่จะต้องนำมาพิจารณา
 

ขออธิบายละเอียดเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับลูกค้าและท่านที่สนใจ เป็นเรื่องจริงที่การทำงานบางครั้งก็ยังต้องอาศัยหลักการ CAD หรือ Copy And Develop คือการลอกเลียนแบบและพัฒนาลิขสิทธิ์ต่างๆส่วนมากจะคุ้มครองประมาณ7ปี เป็นการกระจายความรู้และโอกาสออกไปสู่โลกกว้าง
   บางครั้งความสุขของการทำงานหรืองานเขียนของผู้ขียนจะมาจากได้ทราบหรือได้เห็นว่าได้มีการนำเอาข้อมูลต่างๆของผู้เขียนไปใช้งาน หวังว่าจะมีผู้คนนำเอาข้อมูลและวิธีการต่างๆไปใช้งานในสวน ในไร่ หรือนำเอาไปทำขาย ขอให้สำเร็จกันทุกๆคน โควิท19 ได้สอนมนุษยชาติแล้วว่า ถึงคุณจะฉีดวัคซีนทุกรูปแบบจนแขนพรุน คุณก็ไม่สามารถเก็บตัวอยู่ในบ้านหรือในถ้ำได้ตลอดไป ทุกคนในโลกนี้ต้องปลอดภัยจากเชื้อโรค คุณถึงจะออกมาสูดอากาศนอกบ้านได้ นี้คือสัจธรรม หรือ animal will do ทุกคนควรมีเมตตาต่อกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ความรู้ น้ำใจ คือสิ่งที่แบ่งปันกันได้โดยผู้ให้ก็ไม่ได้สูญเสียอะไร ในทางตรงกันข้าม ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับกลับมาเป็นทวีคูณ
    สำหรับ Performance curve นี้ผู้เขียนได้ทำการทดลองซ้ำๆจนมีข้อมูลที่เพียงพอและชัดเจน กับแสงแดดจริง ถ้าต้องการ CADหรือเอาไปใช้กับเครื่องทำคล้ายทำขายหรือทำใช้เองก็นำไปใช้เลยครับยินดี แต่ต้องดูองค์ประกอบหลักๆให้สอดคล้องเช่น ขนาดและชนิดของแผงโซล่าฯ ชนิดและคุณภาพของปั๊ม มอเตอร์บัสเลส สายไฟฟ้า กล่องควบคุม ระบบขับและส่งกำลัง ฯลฯ บอกตรงๆว่าเครื่องนี้เหมือนรถแต่ง ถ้าจะ CADก็ควรจะหย่อนลงไปประมาณ20% และเพื่อประสิทธิภาพ จะต้องติดตั้งระบบท่อสูบและท่อส่งตามคำแนะนำของ Tecnical Support ด้วยครับ