DENCO Brush Less Direct Current Motor

Brush Less Direct Current Motorสำหรับทุกๆท่านที่สนใจเรื่องการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือการสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์ มักจะได้เกี่ยวข้องกับคำว่า "มอเตอร์บัสเลส "Brush Less Direct Current Motor หรือมีตัวย่อว่า BLDC.Motor ซึ่งแปลกันตรงๆก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดไม่มีแปรงถ่าน ในยุคแรกๆของการสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์ จะใช้มอเตอร์กระแสตรงชนิดมีแปรงถ่านมาเป็นมอเตอร์ขับปั๊มชัก ซึ่งผู้เขียนเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกใช้มอเตอร์ชนิดนี้ ซึ่งมีหลายขนาดให้เลือกใช้ และมีราคาไม่แพง แถมยังใช้งานง่าย คือต่อสายไฟฟ้าเพียงสองเส้นคือ ขั้วบวก/ขั้วลบ ต่อผิด ต่อถูกก็ไม่เป็นไร ก็เพียงมอเตอร์จะหมุนกลับทางจึงเป็นมอเตอร์ยอดนิยมในการนำมาใช้สูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์ในยุคแรกๆ พอใช้งานได้ดีถ้าเราสามารถทดรอบให้เหมาะสมกับการทำงานของปั๊มชัก คือประมาณ…

Continue ReadingDENCO Brush Less Direct Current Motor