DENCO Standard Direct Current Solar Pumping system.

DCSP0124-300W-P25 และ DCSP0272-900W-P50 เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในประเทศไทย และ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศในแถบอเมริกาใต้ เหมาะสำหรับการสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน เช่น ลำห้วย คลอง บึง บ่อน้ำ บ่อสร้าง และบ่อบาดาลตื้น

จจากการที่ได้ ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งระบบไฟฟ้ากระแสตรง รุ่น DCSP0124-600W-P25-S และ DCSP0272-900W-P50 ซึ่งใช้มอเตอร์ Brushless DC.24V/72V.เป้นต้นกำลังในการขับเคลื่อนปั๊มชัก ขนาด 1นิ้ว และขนาด2นิ้ว ซึ่งเป็นปั๊มน้ำที่มีความแพร่หลายและเป็นที่รู้จักของเกษตกรไทย ผู้เขียนจึงได้รวบรวมตัวอย่างการติดตั้งใช้งานในลักษณะต่างๆ ทั่วประเทศไทย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวบรวมเป็นความรู้ต่อสาธารณะชนชาวไทย ที่สนใจในเรื่องของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์

DCSP0124-600W-P25-S  เป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ที่พัฒนาขึ้นมาจาก DCSP0124-300W-P25

ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ตั้งแต่ฐานที่มั่นคงแข็งแรง สามารถยึดติดกับแท่นหรือพื้นคอนกรีตได้อย่างมั่นคง การตัดชิ้นส่วนใช้
เครื่องตัดเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง ให้ความเที่ยงตรงของแกนเพลามอเตอร์ขับและแกนขับของปั๊มชักเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ให้มีกำลังที่600วัตต์ ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นจากรุ่น DCSP0124-300W-P25 ถึง 63%และมีแรงดันใช้งาน (Working pressure ) ที่3.0 bars.สามารถทำงานส่งน้ำขึ้นที่สูงชันได้มากกว่า 30 เมตร และมีปริมาณน้ำที่สูบส่งได้มากขึ้นกว่าเดิม เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานในทุกพื้นที่ ของประเทศไทย เหมาะสำหรับสูบและส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและงานชลประทานขนาดเล็กและการสูบและส่งจ่ายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรม ระบบจ่ายน้ำ ระบบให้น้ำพืชไร่ระบบน้ำหยด ระบบสปริงเกอร์ ฯลฯ สามารถประยุกย์ใช้งานได้หลายแบ

DCSP0272-900W-P50 (Fix Type full option)
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง แบบตั้งพื้น ขนาด 900วัตต์
สูบน้ำลึก 8 เมตร อัตราการไหล 5,000ลิตร/ชั่วโมง
ดันส่งน้ำขึ้นเนินสูง/ถังเก็บน้ำสูง 20เมตร
ดันส่งน้ำในแนวราบ 400เมตร
ประกอบสำเร็จพร้อมใช้งาน