DENCO Standard Direct Current Solar Pumping system.

ในช่วงเวลาแรกๆของการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้เป็นต้นกำลังในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อลดต้นทุนของน้ำมันเชื้อเพลิง และแก้ปัญหาพื้นที่ที่อยู่นอกเขตระบบสายจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าในอดีตราคาของแผงโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าประมาณ 40บาทต่อ1วัตต์ และก็ยังไม่มีมาตการใดๆมาสนับสนุนหรือรองรับ ในทุกๆด้าน ราคาของการลงทุนในเรื่องนี้จึงมีงบประมาณที่สูงมาก

     ต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นราคาของแผงโซล่าเซลล์รวมถึงขนาดที่ใหญ่และประสิทธิภาพที่ยังต้องมีการพัฒนาอีกมาก การออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีสิ่งที่ต้องพิจารณาเบื้องต้นคือ
1)ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์กำลังวัตต์ น้อยที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณ
2)อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจะต้องเกิดความสูญเสียทางด้านพลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด
3)อุปกรณ์ทางด้านเครื่องสูบน้ำ จะต้องเกิดความสูญเสียทางด้านพลังงานกลน้อยที่สุด
4) มีอายุการใช้งานเกินกว่า10ปี การดูแลรักษาซ่อมบำรุงง่าย
5 ) มีราคาที่เหมาะสมสามารถจัดหามาใช้งานได้ไม่ยาก
 

   ด้วยปัจจัยพื้นฐานข้างต้น ทางบริษัทฯจึงได้ทำการค้นคว้าทดลอง ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานจริง นำเอาผลของการทดลองมาปรับปรุง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงาทิตย์ในตระกูล DCSP0124-300W-P25 และ DCSP0272-900W-P50 ที่มีคุณสมบัติครบตามปัจจัยเบื้องต้นของการออกแบบ และผลิตจำหน่าย เพื่อใช้งานทางด้านเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม

ต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์แบบผลึกเดี่ยว Mono ขนาด300วัตต์ เดินสายวงจรไฟฟ้าและระบบควบคุมด้วยสายไฟฟ้าสำหรับงานโซล่าเซลล์โดยเฉพาะและเป็นระบบกันน้ำ IP.45 กระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯส่งตรงไปยังกล่องควบคุมและส่งไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า Brush Less Direct Current Motor 350w.24 vdc.มีระบบเกียร์ทดรอบแบบ Rotary Sun Gear ปรับความเร็วรอบที่เหมาะสมด้วย Sun scanner box เพื่อขับเคลื่อนปั๊มสูบน้ำแบบปั๊มชัก (Pistol pump) ขนาด 1 นิ้วได้อัตราการไหลที่ 2,200ลิตร/ชั่วโมง แรงดันใช้งาน 2.0บาร์

ปั๊มชัก (Pistal Pump) เป็นปั๊มน้ำที่อยู่เคียงข้างกับเกษตรกรไทยมานานนับร้อยปี เป็นปั๊มน้ำที่สามารถสูบน้ำได้ลึกถึง8เมตร สร้างแรงดันได้สูงสุดถึง 4.0 บาร์ เหมาะสำหรับแหล่งน้ำบนผิวดิน เช่น บึง สระน้ำ คลอง และบ่อบาดาลตื้น บำรุงรักษาง่าย ซ่อมง่าย สามารถทำงานได้ในเวลาที่แสงแดดอ่อนในช่วงเช้าและเย็น

ในความพิเศษของปั๊มชัก ที่สามารถทำงานได้ในความเร็วรอบต่ำ และในสภาพแสงแดดอ่อนๆเช่นช่วงเช้า และช่วงเย็น ถ้าเราสามารถบริหารจัดการท่อ และ การจ่ายน้ำได้อย่างเหมาะสมกับระยะทางและความลาดชันแล้ว จะทำให้สามารถสูบน้ำได้อย่างสูงสุด

ปั๊มชักคุณภาพดี ผลิตในประเทศไทย มีอะหลั่ยทุกชิ้น แผงโซล่าฯคุณภาพดี ตอบสนองเร็วทุกสภาพแสงแดด กล่องควบคุมคุณภาพ มอเตอร์ที่มีกำลังเหมาะสมกับปั๊มน้ำ ทำให้ DCSP0124-300W-P25 และ DCSP0272-900W-P50 เป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นยอดนิยมมาตลอดทศวรรตที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน

DCSP0124-300W-P25 และ DCSP0272-900W-P50 เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในประเทศไทย และ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศในแถบอเมริกาใต้ เหมาะสำหรับการสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน เช่น ลำห้วย คลอง บึง บ่อน้ำ บ่อสร้าง และบ่อบาดาลตื้น

จจากการที่ได้ ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งระบบไฟฟ้ากระแสตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 และ DCSP0272-900W-P50 ซึ่งใช้มอเตอร์ Brushless DC.24V/72V.เป้นต้นกำลังในการขับเคลื่อนปั๊มชัก ขนาด 1นิ้ว และขนาด2นิ้ว ซึ่งเป็นปั๊มน้ำที่มีความแพร่หลายและเป็นที่รู้จักของเกษตกรไทย ผู้เขียนจึงได้รวบรวมตัวอย่างการติดตั้งใช้งานในลักษณะต่างๆ ทั่วประเทศไทย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวบรวมเป็นความรู้ต่อสาธารณะชนชาวไทย ที่สนใจในเรื่องของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์

DCSP0124-300W-P25 (Mobile Type)
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง เคลื่อนย้ายได้ขนาด 300วัตต์
สูบน้ำลึก 8 เมตร อัตราการไหล 2,200ลิตร/ชั่วโมง
ดันส่งน้ำขึ้นเนินสูง/ถังเก็บน้ำสูง 20เมตร
ดันส่งน้ำในแนวราบ 400เมตร
ประกอบสำเร็จพร้อมใช้งาน

 

   

DCSP0124-300W-P25 (Fix Type)
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง แบบตั้งพื้น ขนาด 300วัตต์
สูบน้ำลึก 8 เมตร อัตราการไหล 2,200ลิตร/ชั่วโมง
ดันส่งน้ำขึ้นเนินสูง/ถังเก็บน้ำสูง 20เมตร
ดันส่งน้ำในแนวราบ 400เมตร
ประกอบสำเร็จพร้อมใช้งาน

 

DCSP0272-900W-P50 (Fix Type full option)
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง แบบตั้งพื้น ขนาด 900วัตต์
สูบน้ำลึก 8 เมตร อัตราการไหล 5,000ลิตร/ชั่วโมง
ดันส่งน้ำขึ้นเนินสูง/ถังเก็บน้ำสูง 20เมตร
ดันส่งน้ำในแนวราบ 400เมตร
ประกอบสำเร็จพร้อมใช้งาน