Denco Stainless steel enclosure IP.65 test.
Denco Special outdoor enclosure IP.45
Denco AC.Solar pumping system 380v.3 phase 2HP

ในช่วงเวลาที่ราคาของแผงโซล่าเซลล์ มีราคาถูกลงกว่าเดิม อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีให้เลือกอย่างมากมาย ทำให้เราสามารถสูบน้ำได้ปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม และจะใช้ปั๊มน้ำขนาดใหญ่ๆได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

DCSP0248-600W-P50

DCSP0248-600W-P50 เป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงที่ผลิตออกจำหน่ายในช่วงปี2015(ประมาณ6ปีแล้ว) ต้นกำลังจากแผงMono 300W. X 2 pcs. มอเตอร์ BLDC.500W.48V. ขับปั๊มชักขนาด2นิ้ว เป็นต้นแบบของการพัฒนาในลำดับต่อมาเป็นรุ่น Full option.

DCSP0124-300W-P25

เป็นการออกแบบและผลิตเครื่องตัวแรกของรุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile type เป็นความต้องการของลูกค้า คุณเสนอ ชนะสงคราม จังหวัดขอนแก่น 19กพ2015

DENCO  DS.Compact enclosure IP.45

DENCO  DS.Compact enclosure IP.45 ตู้ที่ออกแบบมาจากประสบการณ์การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ป่า หรือพื้นที่รกร้าง ซึ่งจะต้องพบกับแขกไม่ได้รับเชิญที่จะมาสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ นอกเหนือไปจาก ฝน ความชื้น ความร้อน หรือการโจรกรรม.