บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น PDCS-SP600H. ติดตั้งใช้งานที่จังหวัดหนองคาย
    ลูกค้าของผู้เขียนทั้งในส่วนของระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นลูกค้าใหม่และกลายมาเป็น
ลูกค้าประจำเพราะจะมีการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทางระบบ Line จนกระทั่งกลายเป็นลูกค้าประจำ และติดต่อส่งข่าว
สอบถามสารทุกข์สุกดิบกันอยู่เสมอๆ จนกลายเป็น มิตรสหายกันหลายๆท่าน  โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ซึ่งจะต้องมีการประยุกต์ใช้งาน การปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานหน้างาน รวมไปถึงงานด้านระบบจัดการน้ำ และการวางผัง
แปลงเพาะปลูก และจะปลูกอะไรกันดี ทำให้ได้มีส่วนร่วม ค้นคว้าและแก้ปัญหาในด้านต่างๆ และได้ข้อมูลเพื่อนำมาออกแบบสินค้าประเภท
อื่นๆ ที่จำเป็นในการทำกรเกษตรกรรม
 ในช่วงปลายปี 2558 ระดับน้ำจับท่อของบ่อบาดาลอยุ่ที่ระดับ 4-6เมตร
ก็ยังสามารถใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 สูบน้ำขึ้นมาใช้ได้
ไม่มีปัญหาอะไร
  เมื่อประมาณปลายปี2558 ลูกค้าท่านนี้ซึ่งเป็นนายตำรวจอยู่ที่จังหวัดหนองคาย  มีโครงการที่จะทำไร่ละมุด และผลไม้อื่นๆเพราะมีความชอบ
ทางด้านเกษตรกรรมเป็นทุนเดิม  ท่านจึงได้ทำการเจาะบ่อบาดาล และโชคดีที่ระดับน้ำจับท่ออยู่ที่ระดับ 4 ถึง 6 เมตร จึงมีความต้องการนำเอา
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นเล็กแผงเดียว รุ่น DCSP0124-300W-P25 ก็สามารถสูบน้ำขึ้นมาเติมถังเก็บน้ำ บนหอน้ำ เพื่อใช้รดต้นไม้ 
ได้อย่างเพียงพอ  และเริ่มมามีปัญหาในช่วงต้นปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 เพราะระดับน้ำใต้ดินแห้งและลึกลงไปจากเดิมมาก จากระดับ6เมตร
ระดับจับท่อได้แห้ง ลดระดับความลึกลึกลงไปถึงระดับ 12 เมตร ซึ่งเกินความสามารถของปั๊มชักจะสามารถสูบขึ้นมาได้ เพราะพื้นที่ข้างเคียงรอบๆ
ที่ดิน ใช้เครื่องสูบน้ำบาดาลกันทุกไร่ ทำให้ระดับน้ำใต้ผิวดินแห้งและระดับน้ำจับท่อลึกเกินความสามารถของปั๊มชัก
 พอทราบปัญหาเรื่องระดับน้ำลึกเกินกว่า 8 เมตร ปั๊มชักก็เริ่มสูบน้ำไม่ขึ้น
และกลายเป็นฟองอากาศในที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติ เมื่อน้ำถูกสูบ
ขึ้นมาตามท่อในแนวดิ่ง พอถึงระยะ8เมตรกว่าๆ ถึง9 เมตร มวลน้ำจะ
ถูกแรงดูดของปั๊มน้ำดึงขึ้นและในขณะเดียวกันก็จะมีแรง G หรือแรงดึงดูด
ของโลก ดึงมวลน้ำลง จนน้ำกลายเป็นฟองหรือเดือด ซึ่งเป็นปรากฎการ
ตามธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
  ผู้เขียนจึงทำการทดลองและประกอบอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องสูบน้ำตัวเดิมสามารถ
สูบน้ำได้ลึกกว่าเดิมที่ระดับ12เมตร ด้วยวิธีการใช้หัวสูบแบบปั๊มเจ๊ท ก็ได้ผลสามารถ
สูบน้ำขึ้นมาจากระดับความลึก 12 เมตร แต่ได้ปริมาณน้ำลดลงเหลือเพียงวันละ 
4-6 ลบ.เมตร ปั๊มทำงานค่อนข้างหนักเพราะเครื่องต้องดันน้ำ ส่วนหนึ่งดันขึ้นสู่ถังเก็บ
และน้ำส่วนหนึ่งต้องถูกดันส่งลงไปก้นบ่อเพื่อพลักดันน้ำขึ้นมา สูบน้ำได้น้อยมาก และ
บ่าลิ้นวาวล์หักเปลี่ยนใหม่อยู่สองสามรอบ สรุปคือทำได้ แต่ได้น้ำน้อยไม่พอใช้ ต้อง
ซ่อมปั๊มชักกันบ่อยๆแบบวันเว้นวัน ไม่คุ้มค่า
   โชคดีที่มีเพื่อนของท่านสารวัตร มาขอซื้อเครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25
ตัวเดิมเพื่อไปใช้งานที่ต่างอำเภอ ซึ่งมีแหล่งน้ำบนดิน ระดับน้ำลึกประมาณ 4 เมตร
ซึ่งก็เป็นข้อดีของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบที่ทางบริษัทฯผลิตออกมา
จำหน่าย เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย หรือขายต่อ ก็สามารถทำได้แบบ
ขายรถยนต์มือสอง
      และเมื่อต้องซื้อปั๊มบาดาลชุดใหม่ ก็ยังมีทุนเดิมจากการขายเครื่องเก่า ทำให้
ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มมากในการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำเป็นระบบสูบน้ำบาดาล
  ทางบริษัฯจึงได้ทำการประกอบเครื่องสูบน้ำบาดาลรุ่น PDCS-SP600H
อย่างเร่งด่วนเพื่อนำไปใช้ทดแทนเครื่องสูบน้ำชุดเดิม
บ่อบาดาลมีขนาด 5 นิ้ว จึงสามารใช้ปั๊มบาดาลขนาด 4 นิ้วได้
ทางบริษัทฯจัดท่อสูบลึก 25 เมตร และอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างถูกประกอบ
เป็นชุดสำเร็จพร้อมใช้งาน เมื่อนำชุดสูบน้ำไปวางคร่อมบ่อบาดาล
เจาะยึดแท่นเครื่องให้แน่นหนากับฐานคอนกรีต แล้วหย่อนชุดสายสูบ
ของปั๊มบาดาล หย่อนลงไปจนสุดสายสลิง เปิดสวิช เมื่อมีแสงแดด
 เครื่องก็จะสูบน้ำขึ้นมาให้ใช้
    ด้วยการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด สามารถพับเก็บแผงโซล่าฯได้
จึงสามารถขนย้ายได้ด้วยรถกระบะขนาดเล็ก ที่ลูกค้าสามารถมารับสินค้า
ที่โรงงานผู้ผลิตได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งร่วมทำการทดสอบ และเรียนรู้
วิธีการติดตั้งใช้งาน อย่างถูกต้อง
  เมื่อไปถึงสถานที่ติดตั้งก็จอดรถเทียบกับแท่นคอนกรีต
1) เข็นชุดสูบน้ำลงบนแท่น ยึดเครื่องกับฐานคอนกรีตให้แน่นหนา 
2) ทำการหย่อนชุดปั๊มบาดาลลงไปในบ่อบาดาล
3) กางแผงโซล่าฯ รับแสงแดด
4) เปิด  " On Switch "
 เมื่อมีแสงแดด เครื่องก็จะสูบน้ำขึ้นมาให้เราใช้งานได้ตามปรกติ
   เป็นอีกงานหนึ่งที่ได้ทำงานแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากปรากฎการณ์ 
" แอลนิลโย่ "ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพแล้งจัดกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา ระดับน้ำ
ใต้ดินในบางพื้นที่ลดลงไปจากปรกติมากและอากาศที่ร้อนจัด ทำให้แหล่งน้ำบนผิวดิน 
เหือดแห้งหาย การสูบน้ำขึ้นจากบ่อบาดาลเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว จึงเกิดอาการ
ของระดับน้ำใต้ดินที่ลดระดับมากกว่าทุกๆปี
  ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ทำให้เราได้ทราบปัญหา และเข้าใจว่าสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการจากเครื่องสูบน้ำ นั้นมีอะไรบ้าง ทางผู้ผลิตจะได้เตรียมการและผลิต
เครื่องสูบน้ำที่มีคุณภาพ ใช้ง่าย อายุการใช้งานยาวนาน สามารถติดตั้งได้ด้วย
ตนเอง หรือใช้บริการของช่างในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ราคาของเครื่องสูบน้ำถูกลง
สามารถซื้ไปใช้งานและคุ้มค่าเงินลงทุน
     ผู้เขียนมีความสุขกับการทำงานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
มีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสวนมะนาว
สวนผักขนาด 2 ไร่ ไปจนถึงโตรงการใหญ่ๆหลายร้อยไร่
 โครงการสวนละมุด ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้มีโอกาสจัดหาเครื่องสูบน้ำไปให้ใช้ 
รวมถึงการแก้ปัญหาช่วงระดับน้ำลึกเกินความสามารถของเครื่อง จนถึงการปรับเปลี่ยน
มาเป็นระบบสูบน้ำบาดาล เป็นงานที่ได้รับความรู้และความเข้าใจ อีกหลากหลายที่ 
เป็นประโยชน์ครับ
      งานการออกแบบ ประกอบและติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นงานที่มีความท้าทาย เพราะแหล่งน้ำและสภาพแวดล้อม
ของแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นในตอนติดตั้งเสร็จใหม่ๆ การใช้งานไปสักระยะหนึ่ง เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจจะมีปัญหาใหม่ๆตามมา อย่างเช่นการติดตั้งครั้งนี้ ในช่วงหน้าฝน ย่างเข้าหน้าหนาวหรือปลายฝนต้นหนาว ระดับน้ำ
ใต้ดินยังสูงอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไร ปีก่อนๆก็ยังไม่เป็นอะไร พอมาปีที่เกิดปัญหา เพื่อนบ้านรอบๆตัวขุดบ่อบาดาลกันหมด น้ำใต้ดินถูกแบ่งออกไป
ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ ปัญหาใหม่ และในอีกหลายหน้างานที่อื่นๆ ก็มีอีกหลายสาเหตุที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ อย่างเช่นตอนติดตั้งแรกๆ 
ต้นไม้ยังไม่โต พอต้นกล้วยหรือกิ่งไผ่ โตขึ้น สูงขึ้น จนทอดเงามาบังแสงแดด ในบางเวลา ก็ทำให้เครื่องสามารถสูบน้ำได้น้อยลง หรือแม้แต่ 
เรื่องเล็กน้อยเช่น ไม่เคยทำความสะอาดหรือล้างแผงเลยหลายเดือน แผงผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยลง ประสิทธิภาพก็ลดลง เป็นต้น
 
    ขอเพียงให้เราทำความเข้าใจกับการดูแลรักษาเครื่อง เพื่อให้เครื่องสามารถมีอายุใช้งานได้นานกว่า 10 ปี ในระหว่างการใช้งานก็จะมีปัญหา
บ้าง แต่ปัญหาทุกทุกอย่าง ย่อมต้องมีสาเหตุ และสามารถแก้ไขได้ทุกกรณี เมื่อท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯแล้ว 
ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการหลังการขาย ยินดีให้คำแนะนำ ในการปรับปรุง เพิ่มเติมระบบต่างๆ จะใช้งานมากี่ปีแล้ว ก็สามารถปรึกษาและ
ขอคำแนะนำได้ตลอดอายุการใช้งานครับ ถ้ามีสื่งใดที่ต้องเพิ่มเติม หรือต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน อะหลั่ย ก็มีไว้บริการทุกชิ้นครับ
   บริการหลังการขาย Customer Support : Line : prapondenco
   ติดต่อทางLine สะดวกที่สุดครับผู้เขียน online ตลอดครับ สำหรับลูกค้าทุกๆท่าน ขอให้มีความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ครับ
ผู้เขียนยังเก็บLine ของทุกท่านเอาไว้มีอะไรส่งข่าว ส่งภาพหน้างานให้ชมกันบ้างครับ ขอบพระคุณทุกๆท่านครับ
 
Hit Counter Update 9 ธันวาคม 2562
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎