บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

การให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนสร้างระบบจ่ายน้ำพื้นที่ 7 ไร่
โดยใช้เครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25 (จังหวัดราชบุรี )
  ในช่วงวันสงกรานต์ผู้เขียนได้รับการติดต่อจากลูกค้าท่านหนึ่งทางLine prapondenco
ลูกค้ามีความต้องการอยากได้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้งานที่ไร่
ในเขตจังหวัดราชบุรีซึ่งมีรายละเอียดที่ครบถ้วน ทั้งตำแหน่งพิกัด ที่ตั้ง 
รวมถึงมีการวางแผนผังการเพาะปลูกเอาไว้แล้วอย่างดี
 
  เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นจากพิกัดดาวเทียม ผู้เขียนจึงเข้าไปสำรวจพื้นที่ด้วย google earth และได้สังเกตุบริเวณโดยรอบแล้ว
เป็นที่ดอนสลับกับที่เนิน มีแอ่งน้ำขังอยู่ทั่วไปที่หน้าไร่ก็มีแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เพียงแต่ว่ามีถนนลาดยางขวางกั้นอยู่  
ทำให้พอจะคาดคะเนได้ว่ามีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี และในพื้นที่ของลูกค้าก็มีบ่อน้ำส่วนตัวอยู่ด้วย
       จึงได้ส่งลิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น DCSP0124-300W-P25 ไปให้ลูกค้าพิจารณาในเบื้องต้น
ลูกค้าต้องการใช้เครื่องขับดันระบบสปริงเกอร์จึงได้เพิ่มส่งลิงค์การจัดการระบบน้ำไปให้อ่าน การจะซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ซื้อหรือลูกค้า ควรที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเสียก่อนว่า กำลังจะซื้ออะไร และจะสามารถนำ
ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ซึ่งจะช่วยให้สามารถเลือกซื้อและจ่ายเงินลงทุนไปกับสิ่งที่ใช่ และถูกต้อง ราคาเหมาะสม
 
        เพราะยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินระบบท่อจ่ายน้ำอีก ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะสามารถช่วยคำนวนเพื่อหาคำตอบว่า ท่อเดิมที่มีอยู่แล้ว
สามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือถ้ายังไม่มีท่อเดิม จะเดินท่อแบบไหน ขนาดท่อกี่นิ้ว จึงจะเหมาะสม อย่างในกรณีนี้ ลูกค้าซื้อเครื่องรุ่น
DCSP0124-300W-P25 ซึ่งสูบส่งน้ำในแนวราบและบางช่วงเวลาก็ดันส่งขึ้นถังเก็บ บางเวลาก็เอามาอัดสปริงเกอร์
    ซึ่งเครื่องรุ่นนี้จะมีความสามารถสูบดันส่งน้ำได้ 2100ลิตร/ชั่วโมง ที่แรงดันใช้งาน 2.0 บาร์ ส่งไกลมากกว่า200เมตร ยกสูงได้20เมตร
ขนาดท่อเมนที่เหมาะสมก็คือขนาด 2 นิ้ว เพราะท่อขนาด 2 นิ้ว ในอนาคตถ้าต้องการใช้น้ำมากขึ้น ก็สามารถนำเครื่องรุ่นDCSP0124-300W-P25
อีกเครื่องต่อขนานสูบน้ำอัดเข้าท่อเมนเดิมได้อย่างสบาย ได้น้ำมากขึ้นเป็นสองเท่า และถ้ายังไม่มีเวลาเดินท่อเมน ก็สามารถเดินระบบแบบเร่งด่วน
โดยการใช้ท่อสายยางขนาด 1 นิ้ว ยาว100เมตร เดินรดน้ำไปยังจุดต่างๆได้ เพียงแต่เราต้องวางแผนให้ดี และเลือกวิธีการที่ดีที่สุด สะดวกที่สุด
รวมถึงประหยัดงบประมาณที่สุดด้วยครับ
 
http://www.dencosolar.com/water%20manage%20page1.htm
  ซึ่งบทความนี้เป็นซีรีย์ยาวคล้ายๆกับละครหลังข่าว ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอน
เริ่มตั้งแต่การใช้โปรแกรม Google earth หาตำแหน่งที่ตั้ง และใช้เครื่องมือวัดอาณาเขต
หรือพื้นที่ของไร่ รวมถึงการปูพื้นเรื่องแหล่งน้ำ การเลือกว่าจะใช้ปัีมแบบไหน การแบ่งโซน
พื้นที่เพาะปลูก และแทรกเกล็ดความรู้ต่างๆเอาไว้ในการสร้างถังเก็บน้ำ และการออกแบบ
ระบบน้ำหยดที่เครื่องรุ่น DCSP0124-300W-P25 สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม
  ในวันต่อมาลูกค้าของผู้เขียนซึ่งเป็นสุภาพสตรีได้ส่งข้อมูลเป็นแผนผัง
การแบ่งโซนการเพาะปลูกและการจัดการน้ำมาให้ จากการที่ได้อ่านบทความ
ที่ผู้เขียนส่งไปให้ ผู้เขียนปลื้มใจมากครับ ที่ได้เห็นข้อมูลที่เพิ่มเติมมาแสดงว่า
ความสามารถในการเขียนบรรยายเรื่องการจัดการระบบน้ำของผู้เขียนสามารถ
ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเขียนความต้องการออกมาเป็นแผนผังได้อย่างชัดเจน
  และทราบว่ายังไม่ได้วางระบบท่อความต้องการหลักคืออยากจะได้ปั๊มน้ำ
มาช่วยผ่อนแรงในการที่ต้องลากสายยางไปรดต้นไม้ และมีโครงการกำลังจะ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกออกไปทั้งหมด12กลุ่มหรือ 12 โซน ดูจากกูเกิลแล้ว
ที่หน้าไร่มีเสาไฟฟ้าผ่าน การใช้เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ก็จะช่วยให้ประหยัด
ค่าไฟฟ้าลงไปได้พอสมควร ผู้เขียนจึงอาสาช่วยออกแบบระบบการให้น้ำพืช
ที่เหมาะสมกับเครื่องสูบน้ำรุ่นDCSP0124-300W-P25 และขออนุญาตนำเอา
ข้อมูลมาเขียนเป็นบทความ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นๆด้วยครับ
1)หาตำแหน่งวางเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมที่สุด
 ตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือขอบของสระน้ำทางด้านทิศเหนือ
ถ้ายืนหันหน้าไปทางหน้าไร่ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ  
ควรห่างจากแนวต้นไม้ริมรั้วออกมา เพราะในช่วงเช้า
อาจจะมีเงาของต้นไม้จากแนวรั้วฝั่งตะวันออกทอดเงามาบัง
หน้าแผงโซล่าเซลล์ฯและจะช่วยเลี่ยงหลบร่มเงาต้นไม้ยามบ่าย
ทางขวามือเราได้ด้วยครับสังเกตที่ขอบบ่อจะมีเงาทอดมาจาก
ฝั่งตะวันตก แสดงว่าภาพนี้ถ่ายในช่วงบ่ายแก่ๆ ภาพทุกภาพที่
ลูกค้าส่งมาให้มีประโยชน์มากครับยิ่งมากยิ่งดีครับ
 ซึ่งในตอนเช้าๆก่อน 9.00น.คือช่วงเวลา "หัวเช้า" 
เราสามารถให้เครื่องเดินและทำการสูบน้ำส่งไปตามท่อ
ไปเติมบ่อน้ำที่กลางไร่ได้ทุกวันไม่เสียเปล่า หรืออาจจะต่อเข้า
ระบบน้ำหยดหรือระบบมินิสปริงเกอร์ รดต้นไม้ประเภทผักสวนครัว
ที่อยู่ไม่ห่างจากจุดตั้งเครื่องมากนักได้
 
    ผู้เขียนขอขยับตำแหน่งจุดวางเครื่องสูบน้ำมาเป็นบริเวณขอบบ่อน้ำ
ทิศเหนือเยื้องมาในแนวตะวันออกเล็กน้อยครับเพื่อหลบเลี่ยงเงาต้นไม้
ทั้งช่วงเวลาหัวเช้าจากทิศตะวันออกและช่วงหางเย็นจากทิศตะวันตกครับ
และในอนาคตถ้าจะสร้างหอน้ำ หรือถังเก็บน้ำสูง ควรวางถังเก็บน้ำไว้ที่ตำแหน่ง
วงกลมสีแดง ชิดไปกับแนวรั้วฝั่งตะวันออกเพื่อป้องกันไม่ให้มีเงาทอดมาบดบัง
แผงโซล่าฯตลอดทั้งวัน
   ที่แปลงนี้หันหน้าลงทิศใต้ และมีบ่อน้ำแบบนี้เป็นชัยภูมิที่ดีมากๆครับ
ตามความเชื่อโบราณ ถ้าหันหน้าออกหน้าบ้าน ถ้ามีบ่อน้ำอยู่ขวามือ ก็ไม่เป็นไร
เพียงแต่จะเป็นบ่อน้ำใช้สอยธรรมดา แต่ถ้าบ่อน้ำ หรือสระน้ำอยู่ทางซ้ายมือแบบ
ในภาพนี้ ก็จะเป็นบ่อศิริมงคลครับ เป็นบ่อที่สะสมทรัพย์สมบัติ ถ้ายิ่งทำให้น้ำมีการ
ไหลเวียน และให้มีน้ำเต็มบ่ออยู่เสมอยิ่งดีครับ ยิ่งมีน้ำพุอยู่กลางสระด้วยยิ่งเป็น
มหามงคลเลยครับ อันนี้แถมให้กับลูกค้าครับ ที่แปลงนี้สวยมากๆครับ
 
2) การเตรียมแท่นคอนกรีตสำหรับวางเครื่องสูบน้ำ
 เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 มีน้ำหนักประมาณ180 kgs.
สามารถยกขึ้นลงจากรถกระบะด้วยชายหนุ่มที่แข็งแรงสองหรือสามคน
ดังนั้นการยึดขาเครื่องติดไว้กับพื้นคอนกรีตจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
เพื่อเป็นการป้องกันการถูกหยิบฉวยเอาไปของเหล่ามิจฉาชีพ
 ถ้าเป็นการติดตั้งชั่วคราวหรืออยู่ข้างบ้าน หรืออยู่ในบริเวณบ้านที่ปลอดภัย
ก็สามารถรองที่ขาตั้งด้วยอิฐบล็อคแบบในภาพด้านซ้ายมือ ของคุณรุ่ง แก้วสุติน
ใช้งานที่จังหวัดตาก ในภาพเพิ่งยกไปถึงที่บ้านก็วางทดสอบก่อน

  ตามปรกติพวกมิจฉาชีพ เขาจะต้องมองดูลาดเลาก่อนว่า จะใช้เวลาทำงาน
มากหรือน้อย ถ้าเรายึดพื้นเอาไว้สี่ขา ด้วยพุกเหล็ก8ตัว แล้วพอกปูนหุ้มเอาไว้ 
คนร้ายต้องใช้เวลานานพอสมควรร่วมชั่วโมง ซึ่งก็ทำให้เครื่องปลอดภัยในระดับหนึ่ง
และยังมี Safety อีกหลายจุด(จะเขียนแนะนำเอาไว้ในสมุดคู่มือประจำเครื่อง)
   การเทพื้นคอนกรีตที่ฐานเครื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พื้นที่ตรงนั้น
สะอาด ไม่มีหญ้าขึ้นรก เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษและป้องกัน
มดคันไฟตัวเล็กๆที่ชอบเข้ามาในตู้ควบคุม เพราะมดป่าชอบกลิ่นของเปลือกสายไฟฟ้า
เขียวๆแดง และชอบเข้าไปทำรังในเมนเบรคเกอร์ ทำให้เครื่องหยุดทำงาน เราสามารถ
เทเป็นลานซีเมนต์โล่งๆเอาไว้ เวลาฤดูฝน พื้นจะได้ไม่แฉะเป็นโคลน เพราะเราต้องทำ
ความสะอาดกระจกของแผงโซล่าฯบ่อยๆ เช็ดทุกวันได้ยิ่งดีครับ เพราะถ้ากระจกมีฝุ่นจับ
จะทำให้แผงรับแสงแดดได้น้อย การผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะลดลง ใช้น้ำสะอาดล้างและเช็ด
ด้วยผ้านุ่มๆเช็ดให้แห้ง ไม่ต้องลงน้ำยาอะไรทั้งนั้นครับ เหมือนกระจกหน้ารถยนต์ครับ
ถ้าไม่ทำความสะอาดเราก็จะมองไม่เห็นทางครับ 
   เทคอนกรีตบางๆประมาณ5 เซนติเมตร เครื่องไม่หนักมากประมาณ180 กิโลกรัม 
สามารถใช้ไม้ไผ่ผ่าแบ่งเป็นเส้นสานกันวางแทนเหล็กเส้นก็ใช้ได้ครับ เทพื้นขนาดที่
พอให้เราเดินรอบๆได้เพื่อสะดวกเวลาเดินทำความสะอาดแผงรอบๆเครื่อง ถ้าเป็น
บริเวณที่หน้าน้ำมีน้ำท่วมขัง ก็ต้องทำเป็นเนินเอาไว้ให้พ้นน้ำด้วยครับ
      จากรายละเอียดเบื้องต้น ท่านผู้ชมจะทราบว่า ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ
จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลให้การสูบน้ำในแต่ละวัน ได้น้ำมากหรือน้อยเพียงใด
เพราะเรามีต้นกำลังจากแสงแดด 
  โดยปรกติผู้เขียนจะสอบถามข้อมูล และให้การแนะนำเรื่องตำแหน่งที่ตั้ง
ของเครื่องสูบน้ำ ถ้าข้อมูลเพียงพอ ก็จะสามารถให้การแนะนำได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3) การติดตั้งท่อสูบน้ำเข้ากับเครื่อง
 เมื่อทำการวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมา
คือการติดตั้งท่อทางด้านสูบ เพื่อลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำให้เข้าไปสู่ตัวปั๊มน้ำ
ในภาพซ้ายมือเป็นท่อขนาด 3 นิ้ว เพราะระบบในภาพปั๊มน้ำมีขนาด 2 นิ้ว
คือต้อง+1นิ้ว
    เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 ปั๊มชักขนาด1นิ้วเรา+1 ก็ต้องใช้
ท่อสูบขนาด2นิ้ว แล้วยื่นท่อลงไปยังบ่อน้ำแบบในภาพหาไม้ไผ่มาผูกค้ำยันเอาไว้
ให้แน่นหนา และให้ปลายท่อจมลงไปในน้ำ ที่ปลายท่อต้องติดตั้งหัวกะโหลกหรือ
Foot Valve ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งทางโรงงานจะเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว พอเครื่อง
ไปถึงก็เปิดดูที่ตู้ควบคุมก็จะพบ Foot valve เป็นของคุณภาพดีครับ ปลายท่อสูบ
ที่มี Foot Valve ต้องให้ลอยอยู่เหนือพื้นคลองหรือก้นบ่ออย่างน้อย 50 ซม. ถ้าวาง
ถึงพื้นคลอง เครื่อจะสูบเอาโคลนก้นบ่อขึ้นมาอุดเต็มท่อครับ
   เมื่อเรายืนอยู่ที่ริมตลิ่งแล้วมองไปที่ผิวน้ำ ถ้าผิวน้ำมีระดับต่ำกว่าตลิ่งเกิน8เมตร
เครื่องจะสูบน้ำไม่ขึ้นครับในภาพ ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าเครื่องสูบประมาณหนึ่งเมตรกว่าๆ
แบบนี้จะสูบน้ำได้ดีมากครับ
     จากนั้นเราก็นำเอาปลายท่อสูบขนาด2นิ้ว ที่เดินท่อมาจากคลองทากาว
และสวมเข้ากับท่อด้านสูบของเครื่องซึ่งจะเตรียมข้อต่อ PVC.ขนาด 2 นิ้ว
เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
   หลังจากนั้นก็หาน้ำมาเติมตรงช่องเติมน้ำเพื่อทำการ "ล่อน้ำ" คือการเติมน้ำ
ให้เต็มระบบท่อสูบในการเดินเครื่องครั้งแรก พอเติมเต็มท่อสูบจนน้ำล้นออกมา
แล้ว ต้องปิดประตูน้ำ(ลูกบิดสีแดง)ให้แน่น
4) ขั้นตอนการทดลองเดินเครื่องสูบน้ำ ณ.จุดใช้งาน
     เมื่อวางระบบท่อสูบ /ต่อเข้ากับท่อด้านสูบของเครื่อง/ทำการล่อน้ำจนเต็มแล้ว
ก็เปิดเมนสวิชที่ตู้คอนโทรล เครื่องสูบน้ำก็จะสูบดึงน้ำขึ้นมาจากคลองไหลออกมา
ที่ปลายท่อทางด้านส่งน้ำ แสดงว่าการติดตั้งถูกต้องเรียบร้อย ในขั้นตอนนี้เราควร
ทำการวัดว่าเครื่องสามารถสูบน้ำขึ้นมาให้เราที่ตำแหน่งนี้ ได้กี่ลิตร/นาที และสามารถ
สร้างแรงดันได้เท่าไหร่ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการส่งน้ำไปยังจุดหมายปลายทาง
จะเป็นการสูบส่งระยะไกล การสูบขึ้นถัง หรือขึ้นเนิน ฯลฯ ค่าต่างๆที่วัดได้ ตรงจุดนี้
จะเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบที่มีประสิทธิภาพต่อไป
    ถ้าสูบน้ำขึ้นมาได้ก็แสดงว่าทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์เมื่อวัดค่าและทดสอบ 
จดบันทึกแล้ว เราสามารถนำท่อทางด้านส่งของเครื่องต่อเข้าไปยังระบบท่อเมน
ที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยครับ ซึ่งรายละเอียด และวิธีการต่างๆมีอยู่ในสมุดคู่มือ
ประจำเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ
5) ขั้นตอนการดันส่งน้ำ หรือนำน้ำไปใช้งาน
     เมื่อเดินเครื่องได้เรียบร้อยแล้ว สามารถสูบน้ำขึ้นมาและวัดค่าต่างๆว่าได้
ตามมาตรฐานของโรงงานแล้ว ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการวางแผนเตรียมการและ
พิจารณาว่าจะนำน้ำที่ได้ไปใช้ทำอะไรดี  เพราะตอนนี้
เมื่อมีแสงแดด เครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำให้เราได้ 2100 ลิตร/นาที และสามารถ
สร้างแรงดันได้ประมาณ 2.0 บาร์ 
   จากประสบการณการติดตั้งใช้งานของลูกค้าที่ซื้อเครื่องสูบน้ำ
รุ่น DCSP0124-300W-P25ไปใช้งานทั้งที่ติดตั้งระบบเองและติดตั้งตาม
คำแนะนำของบริษัทฯสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้คือ
1) ส่งน้ำระยะไกลได้ประมาณ100-200เมตรหรือมากกว่า และใชัระบบท่อ
 กระจายน้ำในแนวราบ (ชมตัวอย่าง)
2) สูบส่งน้ำขึ้นเขาขึ้นเนินได้สูงประมาณ 20 เมตร(วัดในแนวดิ่ง) (ชมตัวอย่าง)
3) สูบน้ำขึ้นหอน้ำได้สูงได้20เมตร
4) นำไปสูบน้ำเข้าระบบน้ำหยดได้พื้นที่ประมาณ 6 ถึง 15ไร่  (ชมตัวอย่าง)
5)นำไปใช้งานแบบผสมผสาน ซึ่งจะกล่าวถึงในลำดับต่อไป
     !!! การติดตั้งระบบรดน้ำแบบเร่งด่วน!!!
      เมื่อทำการอ่านศึกษาและทำความเข้าใจมาถึงบทนี้ เราสามารถทำความ
เข้าใจได้อย่างมองเห็นภาพแล้วว่าเครื่องสูบน้ำรุ่นเล็กพริกขี้หนูนี้ สามารถนำ
ไปใช้ทำงานอะไรได้บ้าง จะตั้งไว้ตรงไหน และเมื่อต่อท่อมาแล้ว เปิดเครื่อง
เราจะมีน้ำในมืออยู่ 2100 ลิตร/ชั่วโมง 
  ในการวางระบบท่อให้เสร็จสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณ
ที่มากพอสมควร พอนำเครื่องมาถึงบ้านสวนแล้ว ติดตั้งแล้ว สูบน้ำขึ้นมาสำเร็จแล้ว
เราก็สามารถใช้สายยางขนาด 1 นิ้วมาต่อเข้ากับเครื่อง แล้วสามารถลากสายยาง
ขนาด 1 นิ้ว เต็มม้วน 100 เมตร แล้วที่ปลายมาทำหัวปืนฉีดน้ำแบบในภาพ ซึ่งจะ
ทำขนาดสั้นกว่านี้ก็ได้เพื่อให้เบามือ นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้น้ำรดต้นไม้
หรือจะขุดเป็นร่องให้น้ำไหลไปคามร่องดินที่ใช้จอบขุดไปก่อน สายยางแบบนี้
ขนาด 1 นิ้ว ราคาที่กรุงเทพม้วนละ100เมตร ราคาประมาณ 1800-2000 บาท
 เมื่อมองไปที่ภาพซ้ายมือ 
1) เส้นลูกศรสีแดง แทนสายยางขนาด 1 นิ้ว ยาว 100 เมตร ถ้าเราติดสปริงเกอร์ที่ปลาย
สายยาง เราก็จะสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ ได้ประมาณครึ่งนึ่งของพื้นที่ไรทั้งหมด
2) ในระยะเวลาต่อมา เมื่อทำการเดินท่อเมนสีน้ำเงินจะเป็นท่อ PE หรือท่อ PVC.ก็เลือกใช้
ตามความถนัดของท่าน ความสะดวกในการหาซื้อ สำหรับขนาดของท่อประทานที่เหมาะสมคือ
ท่อขนาด 2 นิ้ว ในภาพระยะทางประมาณ90 เมตร ไปถึงกลางไร่ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนผัง
หนึ่งช่องตารางสี่เหลี่ยมมีขนาดเท่ากับ 10 เมตร คูณ 10 เมตร
3) เมื่อมีท่อเมนกลางไร่แล้ว เราก็สามารถ ทำเป็นจุดจ่ายน้ำที่กลางไร่และต่อสายยาง 
ขนาด1 นิ้ว(ลูกศรสีม่วง) ไปอีก 80 เมตร ก็สุดเขตพื้นที่ของไร่แล้ว
  การสูบส่งแนวราบแบบนี้ จะได้ปริมาณน้ำมาก บางท่านอาจจะสงสัยว่า เหตุใดผู้เขียน
จึงแนะนำให้ใช้สายยางขนาด 1 นื้ว ทั้งที่ท่อเมนใช้ขนาด 2 นิ้ว มีเหตุผลดังนี้
1) สายยางขนาด 1 นิ้ว แบบใส ราคาถูก ยกม้วนตกประมาณ 2000บาท ยาว100เมตร
2) สามารถลากสายยางไปตามบริเวณต่างๆได้ง่าย และน้ำหนักเบากว่าขนาด 2 นิ้ว
ซึ่งในสายยางมีน้ำอยู่ด้วย น้ำ1 ลิตร หนัก 1 กิโลกรัม
3) แรงเสียดทานในท่อรวม ของสายยางขนาด1นิ้ว 100 เมตร จะใช้แรงดัน 1 บาร์
ยังสามารถยอมรับได้ 
 
ตัวเลขต่างๆ เป็นค่าที่เก็บมาจากการทดลอง ทดสอบเครื่อง DCSP0124-300W-P25
ของบริษัทฯถ้าเป็นเครื่องของคนอื่นที่สร้างคล้ายๆแบบนี้ และใช้สายพานทดรอบ 
ก็อาจจะมีอัตราการไหลที่เชื่อว่าจะต่ำกว่านี้อยู่พอสมควร
เครื่องรุ่นนี้สามารถต่อสายยางได้ร้อยกว่าเมตรเพื่อเพิ่มรัศมีทำการจ่ายน้ำได้เกือบ5ไร่ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานแบบเร่งด่วน เรื่องของการวางระบบท่อ
เจ้าของไร่ เจ้าของสวนจะทราบดีกว่าใครว่าต้องการระบบน้ำแบบไหน เครื่องรุ่นDCSP0124-300W-P25 นอกจากเราจะสามารถใช้ดันส่งน้ำทางไกล 
ส่งน้ำขึ้นถังสูงสิบเมตรได้แล้ว เรายังสามารถจัดการแบ่งท่อไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้อีกมากมาย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานครับ
 
Hit Counter Update 26 เมษายน 2561
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎