บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||


 PERFORMANCE CURVE ของเครื่องสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น DCSP0124-300W-P25 

      ผู้ผลิตปั๊มน้ำ หรือเครื่องสูบน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปั๊มชัก (Piston Pump )  ปั๊มหอยโข่ง (Centrifucal Pump ) ปั๊มบาดาล ไม่ว่าจะเป็นแบบใด        
ขนาดใหญ่หรือเล็ก ไฟฟ้ากระแสตรง ( DC. Current ) หรือกระแสสลับ (AC.Current ) เมื่อผลิตสินค้าตัวต้นแบบออกมาแล้วก็จะต้องทำการทดสอบ
เพื่อเก็บค่าข้อมูลต่างๆ นำมาเขียนเป็นสเปค (Specification ) ว่าปั๊มตัวนี้ มีขนาดท่อสูบ ท่อส่ง กี่นิ้ว ดันส่งน้ำได้สูงสุดกี่เมตร และได้อัตราการไหล
จำนวนกี่ลิตร/นาที หรือกี่ลิตร/ชั่วโมง เพื่อเป็นรายละเอียดให้ลูกค้าได้พิจารณาเลือกซื้อปั๊มน้ำรุ่นที่มีความเหมาะสมกับต้องการนำไปใช้งาน.
ตัวอย่างเช่น
ปั๊มรุ่น QB.60 ใช้มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า
ปั๊มรุ่น QB.70 ใช้มอเตอร์ขนาด 0.75 แรงม้า
ปั๊มรุ่น QB.80 ใช้มอเตอร์ขนาด 1.0 แรงม้า
เราจะสังเกตได้ว่า 
ยิ่งแรงม้าสูงขึ้น ปั๊มขนาดใหญ่ขึ้น ก็จะสามารถสูบน้ำดันส่ง( TDH)ได้สูงขึ้น
ยิ่งแรงม้าสูงขึ้น ปั๊มขนาดใหญ่ขึ้น ก็จะมีอัตราการไหล (Flow rate)สูงขึ้น
  เราก็จะต้องเลือกซื้อปั๊มที่มี Pump Curve มาให้เพื่อประกอบการพิจารณา
ซึ่งก่อนจะเลือกก็ต้องดูความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน มีเหมือนกัน
ที่เขียนขึ้นมาแต่ไม่มีการทดสอบจริง คือคัดลอกของเขามา เขียนให้คล้ายๆ
กันกับที่เขามีกัน ซึ่งก็ไม่รู้ว่า คัดลอกหรือดัดแปลงกันมากี่รอบแล้ว
วิธีการอ่าน pump curve
จุดตัด A เส้นประสีแดง  อัตราการไหล 7ลิตร/นาที  TDH= 25 เมตร
จุดตัด B เส้นประสีเขียว อัตราการไหล 32ลิตร/นาที  TDH= 6 เมตร
     เราจะพบว่าในปั๊มตัวเดียวกัน ความเร็วรอบคงที่ เมื่อ
     อัตราการไหลสูง TDH.จะต่ำลง และ อัตราการไหลจะต่ำลงเมื่อ TDH.สูงขึ้น
( ปั๊มตัวเดียวกัน ถ้าดันส่งสูงจะได้ปริมาณน้ำลดลง แต่ถ้าดันส่งแนวราบ จะได้ปริมาณน้ำมากขึ้น)
Pump Curve จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเลือกขนาดของปั๊มน้ำที่เหมาะสม ซึ่งการใช้
Pump Curve จะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ออกแบบ
นำมาเป็นองค์ประกอบ
     ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือจุดตรงกลางๆ(เส้นสีชมพู) ก็คือ อนุมาณว่า อัตราการไหลที่ 15ลิตร/นาที TDH=25 เมตร ถ้าเราไปอ่านค่าที่ตาราง
ของแคตตาลอคเราจะพบว่า ปั๊มรุ่น QB.60 มอเตอร์ 0.5 แรงม้า อัตราการไหลสุงสุด 35 ลิตร/นาที TDH=35 เมตร ซึ่งก็ไม่ผิดเพราะถ้าเรา
เข้าใจในตารางเขาจะบอกว่า เจ้าปั๊มรุ่นQB.60ตัวนี้ ถ้าสูบน้ำส่งไปตามพื้นราบก็จะได้น้ำ 35ลิตร/นาที ถ้าดันส่งขึ้นไปตามท่อแนวดิ่ง 
มวลน้ำจะไปหยุดอยู่ที่ความสูง35 เมตร เท่านั้น ที่เขียนมายืดยาวอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดาๆสำหรับบางท่าน แต่ในวงกว้าง
ก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพียงพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการออกแบบและเลือกปั๊มน้ำ
     Pump Curve หรือ PERFOMANCE CHART จึงมีความสำคัญในการใช้งาน เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ซึ่งไม่มี
การใช้ Battery Back up ก็จะต้องคัดสรรหาปั๊มน้ำที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูง ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ราคาไม่แพงเกินไป
และความยากของการออกแบบระบบ Pure Drect Current System ก็คือเมื่อประกอบเครื่องเสร็จแล้วต้องทำการทดสอบและเก็บค่า
ทั้งโดยใช้ต้นกำลังจากแสงแดดตรงๆ ซึ่งจะมีอยู่3แบบคล้ายๆกับการคั่วกาแฟคือ แดดอ่อน แดดกลาง แดดเข้ม บันทึกค่าต่างๆที่เป็น
ตัวแปร ยิ่งละเอียดมากก็ยิ่งทำให้ Solar Pump Curve มีความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการออกแบบที่มีความแม่นยำ แน่นอน สามารถ
นำเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยออกแบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนเองในแต่ละวันก็ทำงานอยู่ในโรงงานออกแบบผลิตและขายระบบ
ไฟฟ้า http://www.denco.co.th ในแต่ละวันแทบจะไม่มีเวลาเหลือให้อยู่นิ่งๆ
แต่ก็ยังมีความสุขในการเข้ามาดู มาเขียน เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ในการขายเครื่องสูบน้ำเครื่องเล็กๆ แต่ผู้เขียนได้รับประสบการณ์
ที่ดีจากลูกค้า เมื่อเราได้ช่วยคิด ช่วยแก้ปัญหา ช่วยออกแบบระบบการนำน้ำไปใช้
ได้ร่วมลุ้น เป็นหุ้นส่วนทางความคิด ได้ช่วยค้นหาแนวทางและคำตอบ อยากให้  
ลูกค้าเอาไปใช้งานได้คุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ ทำให้ได้มีมิตรสหายเพิ่มขึ้นมากมาย
ทำให้มีความสุขที่ได้ทำงาน และช่วยคิดในเรื่องการนำไปใช้งาน โดยไม่ได้คิด 
ค่าตอบแทน หรือบวกเอาไว้เป็นค่าปรึกษา ทำด้วยความตั้งใจเป็นของแถมให้กับ
ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อเครื่องสูบน้ำของเราไปใช้ ประมาณว่าเป็นนักแสดงตัวแถม
ค่าตัวหลักร้อย แต่แสดงอย่างกับค่าตัวหลักล้าน
      การทดสอบและเก็บหาค่าของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงเครื่องเล็กๆในงบประมาณหลักหมื่นต้นๆที่เห็นติดราคาขาย
เอาไว้ แต่ยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าและยังมีของแถมที่จำเป็นสำหรับหน้างาน การเขียนบทความนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อจะเรียนให้ลูกค้าทราบว่า
ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 ที่ผลิตออกจำหน่ายนั้นได้ทำการออกแบบและทดสอบตามหลักวิศวะกรรมฯและสามารถ
เขียนออกมาเป็นกราฟ จากการทดสอบจริงใช้งานได้จริง ในท้องตลาดก็จะมี  Performance Curve ของปั๊มชักขนาด1 นิ้ว แต่เป็นการทดสอบด้วยการ
ขับเคลื่อนด้วยต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลล์ AC. หรือขับด้วยเครื่องยนต์เกษตรขนาดเล็ก แต่พอนำมาขับด้วยมอเตอร์ BLDC ขนาด 350 วัตต์ 24VDC.
รับพลังงานจากแสงแดดโดยตรงโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด300วัตต์เพียงแผงเดียว จึงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จึงต้องมีการทดสอบเก็บข้อมูล
จากเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตขึ้นมา " เป็นผลของการทำงานของระบบสูบน้ำทั้งระบบ "
     กราฟที่เขียนขึ้นจากการบันทึก ทดสอบและวัดผลการทำงานในสภาพการทำงานและเงื่อนไข ของการทำงานสูบดันน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบบต่อตรง ทั้งชุด หรือทั้งระบบ (ไม่ใช่ Performance Curve ของปั๊มชักขนาด 1 นิ้ว ) เป็น Performance Curve of DCSP0124-300W-P25 
ซึ่งถือว่าเป็นระบบสูบน้ำซึ่งมีพื้นฐานการออกแบบให้มีการดึงเค้นพลังงานออกมาจากแผงโซล่าเซลล์แบบ MONO ให้ได้พลังงานมากที่สุด
 ลดความสูญเสียจากการส่งกำลังด้วยสายพาน และปรับแต่ง BLDC.Motor /BLDC.Motor Controller /Sun scanner/ Low speed control   
ฯลฯ เปรียบเหมือนการปรับแต่ง เครื่องยนต์ ของรถแข่ง ให้ได้แรงบิดหรือมีกำลังมากขึ้น เพื่อผลักดันมวลน้ำไปยังที่หมาย ที่ต้องการ
       Performance Curve of DCSP0124-300W-P25 ใช้สำหรับการออกแบบระบบสูบดันส่งน้ำขนาดเล็กที่มีอัตราการไหล 
2,100 ลิตร/ชั่วโมง นำไปใช้เป็นภาพประกอบใช้เพื่อการอธิบายวิธีการปรับระบบเพื่อการสูบดันน้ำขึ้นที่สูงและวิธีการปรับแต่ง
เครื่องให้ทำงานเฉพาะพิเศษ เช่นการดันส่งน้ำระยะไกล การดันน้ำขึ้นสู่ที่สูง จะมีรายละเอียดและการนำมาใช้ประโยชน์ 
อยู่ในสมุดคู่มือประจำเครื่อง ที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับท่านที่ใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
รุ่น DCSP0124-300W-P25 เป็นข้อมูลเฉพาะกลุ่มลูกค้าใช้งานเครื่องรุ่นนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
Hit Counter Update ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎