บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

วิธีการเริ่มต้น วางแผนจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมขนาด1ไร่ ถึง100ไร่

ตำบลพุเตย  กาญจนบุรี

                                                   อ.พระพุทธบาท สระบุรี
   เรียนลูกค้าทุกๆท่าน
    เมื่อท่านได้ติดต่อกับผู้เขียนทาง e-mail มาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน และให้การแนะนำแบบเฉพาะกิจ เฉพาะงานไปลำดับหนึ่งแล้ว ผู้เขียนจะแนะนำ 
ในเชิงบังคับ ให้ทุกๆท่านเข้ามาอ่านบทความอีกประมาณสี่ห้าบท เพื่อที่เมื่อท่านทำการสั่งซื้อเครื่องสูบน้ำมายังบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะดำเนินการส่งแบบ ตำแหน่งทิศทาง
 การวางเครื่องวิธีการติดตั้งอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องมี และต้องใช้ในระบบ เพื่อให้ท่านได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง เมื่อเครื่องที่สั่งซื้อ สั่งผลิต เดินทางไปถึง 
ก็จะสามารถทำการ ปรับแต่งและทดสอบ การใช้งานในสถานที่จริง ระบบท่อจริง ได้อย่างถูกต้องลงตัว
    เนื้อหาของบทความเขียนปูพื้นตั้งแต่เริ่มต้นการหาพื้นที่ และการบริหารจัดการน้ำอย่างละเอียด เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพราะเข้าใจว่าตอนเริ่มต้นตนเองคิดอะไร?
รู้สึกอย่างไร ? วิตก กังวลในเรื่องอะไร? ได้ตั้งใจเขียน และนำมาแสดงไว้ด้วยความตั้งใจให้ทุกๆท่านที่ได้อ่านและทำความเข้าใจจนถึงระดับหนึ่งแล้ว จะสามารถนำเอาความรู้
ความเข้าใจ ที่ได้รับจากการอ่าน นำไปพัฒนาท้องถิ่น หรืองานที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เรื่องสูบน้ำ เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก
ผู้เขียนเขียนด้วยความตั้งใจ ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจอ่าน คิดตาม ถ้ามีสูตรคำนวน ก็กดเครื่องคิดเลขตาม ถ้าไม่เข้าใจก็อ่านสักสองสามรอบครับ ผู้เขียนเชื่อว่าบทความใน
ลำดับต่อไปนี้จะช่วยปรับพื้นและสร้างเสริมพื้นฐานความรู้ให้กับทุกๆท่านได้เป็นอย่างดี เป็นKURU เรื่องการจัดการน้ำประจำท้องถิ่นก็เป็นได้ครับ
      ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามผลงาน
          นายประพนธ์ ประทุมถิ่น

      การที่จะเริ่มต้นทำเกษตรกรรม หรืออยากจะทำไร่ ทำนา ก็คงจะต้องคิดไล่เรียงไปตามลำดับความสำคัญ ซึ่งถ้ามีการวางแผนที่ดี และมีข้อมูลพอสมควร(หมายถึงว่าไม่เยอะเกินไป)
โครงการบ้านไร่ในฝัน หรือ เกษตรกรวันหยุด ก็จะเป็นรูปเป็นร่าง หรือเป็นรูปธรรมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสามารถควบคุมให้งบประมาณอยู่ในวงจำกัด บางท่านที่เป็นเกษตรกรดั้งเดิม
หรือคนหนุ่มสาว ที่เรียนจบแล้ว อยากนำเอาความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด หรือนำแนวคิดใหม่ๆ กลับไปช่วยทางบ้านให้สามารถทำเกษตรยุคใหม่ที่มีผลตอบแทนคุ้มค่า ในโอกาสนี้
ผู้เขียนขอนำประสบการณ์บางส่วนที่เคยได้สร้างทำมาด้วยตนเองตั้งแต่วัยหนุ่มรุ่นกระทง ทั้งผิดพลาดและสมหวัง ตามกำลังทุนทรัพย์ที่มีมาแต่เก่าก่อน และนำมาผนวกกับเรื่องของการ
หาที่ดิน หาแหล่งน้ำ และสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์ และการจัดการ บริหาร การจ่ายน้ำให้ประหยัด ได้เปรียบเชิงกล การวางระบบที่สามารถเริ่มจากระบบเล็กที่สุด และ สามารถขยายได้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความเติบโต หรือความจำเป็นได้โดยไม่ต้องรื้อของเก่าทิ้ง สามารถขยายระบบได้ตามอัตราก้าวหน้า ผู้เขียนฉุกคิดขึ้นมาจากการได้สนทนากับลูกค้า ในเรื่องของการสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และก็มีโอกาสคุยกันในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้อมูล ความเชื่อ และวิธีการ ของแต่ละท่าน มีสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งเมื่อผู้เขียนได้ทราบ และเรียนรู้ข้อมูลเหล่านั้น
เมื่อผู้เขียนได้ลองรวบรวมข้อมูลดีๆ ของแต่ละท่าน นำมาทดลองทำ ก็สามารถกลั่นออกมาเป็นบทความนี้ เชื่อว่าน่าจะเป็นแนวทางที่มี สาระ ประโยชน์ สำหรับท่านที่เริ่มต้นใหม่ 
หรือท่านที่ลงมือทำไปไกลแล้ว ก็ยังสามารถนำเอาบางอย่าง มาเติม เสริมแต่งได้
   ในบางท่านที่มีที่ดินอยู่แล้วก็ถือว่าโชคดี มีบุญเก่าเกื้อหนุน บางท่านก็กำลังมองหา บางท่านได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด ได้สัมผัสบรรยากาศมาแล้ว 
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นความฝัน ฝันในกระดาษฝันบนจอคอมพิวเตอร์เสียก่อน จะได้ไม่ผิดพลาด สิ่งสำคัญอย่างแรก ที่เราควรทำอย่างยิ่งก็คือ 
หาโปรแกรม Google Earth ,Google Map มาใช้งาน โดยการ down load แล้วนำมาติดตั้งในเครื่องของเราไว้ ถ้าทำไม่ถูก
ก็ต้องขอแรงลูกๆ หลานๆ ช่วยทำการติดตั้ง และแนะนำให้
 ประโยชน์มีมากมายในการนำมาใช้ ถ้ากำลังมองที่ดิน ก็มองหาจาก 
website ที่ประกาศขายที่ดินบางรายเจ้าของที่ประกาศขายก็จะมีพิกัด 
หรือตำแหน่งของที่ดินที่จะขาย เราก็สามารถจะเข้าไปดูได้ทาง google earth
มองหลายๆแปลง ชอบแปลงไหนมากๆ แล้วค่อยไปดูสถานที่จริง
  อย่างภาพซ้ายมือ ถ้าเรามองดูแล้ว ที่บริเวณนี้ ส่วนมากจะทำไร่ ไร่อ้อย 
ไร่ข้าวโพด ไร่มันสังเกตดูว่า แต่ละไร่นั้น จะขุดสระ หรือบ่อน้ำเอาไว้แทบจะทุกไร่ 
แสดงว่าขุดบ่อตื้น แล้วพบน้ำหรือมองมุมกว้างๆว่า ห่างไกลจากชุมชนมากน้อยเพียงใด
มีถนนเข้าถึงหรือไม่ มีไฟฟ้าหรือไม่และยังเป็นตัวช่วยในการวางแผนด้านอื่นๆ อีกมาก
 สำหรับท่านที่มีที่ดินอยู่แล้ว ก็ควรจะหาตำแหน่งที่ดินของตนเองเอาไว้ 
วิธีการง่ายๆก็คือ เอาชื่อวัด หรือสำนักงาน อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด
พิมพ์ใส่เข้าไปในช่องค้นหา แล้ว กดที่รูปแว่นขยาย
  โปรแกรม google earth  ก็จะนำทางท่านไปยังที่หมาย
ลำดับต่อมา ท่านก็ไล่ไปตามถนน เพื่อหาที่ดินของท่าน 
ว่าอยู่ทางเหนือ หรือทางใต้ของ อบต.หรือเลยวัดไปหน่อย 
    บางท่านอาจจะดูว่าโปรแกรมนี้เป็นเรื่องง่ายๆ แต่สำหรับบางท่าน
ก็อาจจะเป็นเรื่องยาก เพราะเป็นคนรุ่นเก่าผู้เขียนจึงต้องขอปรับพื้นเสียหน่อย 
เพราะโปรแกรมนี้ มีประโยชน์มาก ลูกค้าและผู้ติดตามบทความของผม
มีตั้งแต่รุ่นประถม ถึงอายุ70กว่า ซึ่งการเรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็น 
ไม่มีข้อจำกัดเรื่องวัย ผู้สูงอายุสมัยนี้ไม่เหงาเหมือนแต่ก่อน 
ก่อนเพราะมีโปรแกรม LINE สื่อสารกับลูกหลานได้ตลอดเวลา 
เพื่อนสมัยเรียนชั้นประถมได้กลับมาพบกันอีกด้วย Facebook
  แล้วถ้าท่านเรียนรู้โปรแกรม Google Earth แล้วสามารถนำไป
ปรับปรุงระบบน้ำในนาในไร่ของท่านได้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ 
ผู้เขียนเองก็เพิ่งจะให้ลูกสาวช่วยลงโปรแกรม LINE ให้ใน note book 
เพื่อใช้ส่งใบเสนอราคาและรายละเอียดต่างๆทาง LINE เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับ 
ไม่มีใครเก่งทุกอย่าง แต่เราสามารถเรียนรู้ได้ครับ ทุกวันนี้ตอบอะไรใครทาง LINE
ผู้เขียนจะตอบได้เร็วขึ้นเพราะสามารถพิมพ์ได้เร็วกว่าในมือถือ
ID LINE ของผู้เขียนคือ prapondenco มีข้อสงสัยหรือสอบถามอะไร
ใช้ LINE สะดวกที่สุดครับเวลาประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่ใช้ในไร่ในสวนขึ้นมาใหม่
ก็จะอัพเดทใน Face book   สามารถเข้าไปขอเป็นเพื่อนเอาไว้ เวลามีอะไรใหม่ๆ
จะได้ทราบครับ
   
 ที่แปลงนี้สวยมาก อยู่ที่ลำสมพุง น่าจะเป็นไร่ข้าวโพด 
ขอนำมาเป็นภาพตัวอย่างครับ ขอบพระคุณครับ
 เครื่องมือที่เรียกว่า " ไม้บรรทัด " จะช่วยวัดระยะทางต่างๆได้อย่างแม่นยำ
1) click เครื่องมือ
2) click ไม้บรรทัด
3) click mouse ซ้ายที่จุดเริ่มต้น ลากมายังจุดสุดท้ายของระยะทาง
4) ค่าระยะทางก็จะแสดงที่ กล่อง

  พอเราหาตำแหน่ง ไร่นา หรือสวนของเราพบแล้ว ก็ลองวัดดูว่า มีพื้นที่เท่าไหร่
โดยแบ่งพื้นที่ออกมาเป็นภาพสี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม แบ่งเป็นโซนตามภาพ
หน่วยที่ควรทราบ
1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา เท่ากับ 4 งาน 1งาน เท่ากับ 100 ตารางวา
1 วา เท่ากับ 2 เมตร
1 ตารางวา เท่ากับ 2 คูณ 2 เมตร
1ไร่ เท่ากับ 40เมตร คูณ 40 เมตร หรือ 1600 ตารางเมตร
หาพื้นที่ตามภาพ 
โซน A  พื้นที่เท่ากับ 233 เมตร X 291 เมตร = 67803 ตารางเมตร
โซน B ต้องใช้สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน  x สูง 
     แทนค่า 0.5  x ฐาน 233เมตร x สูง 63 เมตร = 7339 ตารางเมตร
โซน C ต้องใช้สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน  x สูง 
     แทนค่า 0.5  x ฐาน 70เมตร x สูง 291 เมตร = 10185 ตารางเมตร
โซน D  พื้นที่เท่ากับ 53เมตร X 149 เมตร = 7897 ตารางเมตร
 รวมพื้นที่ โซน A  67803 ตารางเมตร+โซน B 7339 ตารางเมตร+
โซน C 10185 ตารางเมตร+โซน D 7897 ตารางเมตร
รวม 93224 ตารางเมตร หารด้วย 1600 = 58.265 ไร่
เศษของไร่ .265 คูณ 400 ตารางวา = 106 ตารางวา
พื้นที่รวม โดยประมาณ 58ไร่ 106 ตารางวา
  เราทราบพื้นที่แล้ว เราก็จะสามารถทราบหรือนำไปคำนวณต้นทุนต่างๆเช่น
1) ที่58 ไร่ ถ้าปลูกมันควรจะได้ผลผลิต 8 ตัน/ไร่ รอบหนึ่งควรจะได้มัน 58 ไร่ คูณ 8 ตัน ต่อไร่ = 464 ตัน ถ้าราคาตันละ 1,500 บาท เราจะได้เงิน 464คูณ 1,500 บาท =696,000 บาท
  หรือเมื่อเราทราบพื้นที่ชัดเจน ก็จะทราบต้นทุน ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าไถเป็นต้น และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เช่นตรวจสอบว่าพื้นที่ตรงกับโฉนดหรือไม่ ตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนบ้าง
เพราะการวัดของเราหยาบกว่า การวัดเพื่อออกโฉนด เหมาะกับพื้นที่ที่เอกสารสิทธิ ยังไม่แน่นอน ใช้เพื่อหาต้นทุนค่าปุ๋ย ค่ายา ราคาพืชผลอาจมีขึ้นหรือลง เอาตัวเลขจริงๆแทนค่าเข้าไป
    อ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็พอจะสามารถคำนวณหาต้นทุนในการเพาะปลูก หรือวางแผนการทำงานต่างๆได้ระดับหนึ่ง ผู้เขียน เขียนบทนี้ขึ้นมา และปูพื้นอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ท่านที่กำลังเตรียมการ ได้นำไปใช้ประกอบในโครงการของท่าน ในส่วนของการวางแผนระบบน้ำนั้น ผู้เขียนจะอธิบายในท่อนต่อไป ท่อนนี้ขอทำความเข้าใจก่อนว่า การวางแผน
ระบบการจ่ายน้ำที่ดีนั้น ทำให้เราสามารถประหยัดงบประมาณเริ่มต้น และค่าใช้จ่ายในการให้น้ำพืช ในระดับไร่ขนาดใหญ่ มีนักวิชาการดูแลอยู่ หรือว่าพอมีประสบการณ์แล้วก็ไม่น่าห่วง
อะไร เพราะมีทุนหนา พื้นที่มาก ผลผลิตออกมาเป็นกอบเป็นกำ สามารถขุดบ่อบาดาลเป็นสิบๆบ่อ ใช้เครื่องยนต์ขนาดยักษ์ๆ สูบอัดสปริงเกอร์ที่มีรัศมีกว้างขนาด 50 เมตร 100 เมตร
เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวที่ทันสมัย
    มีท่านผู้อ่านและติดตามบทความแจ้งและแนะนำมาว่า อยากให้แบ่งเนื้อหายาวๆ ออกเป็นท่อนๆ เพราะพอบทยาวๆ อ่านท่อนจบลืมหน้าหน้า  เรื่องกดเครื่องคิดเลขตามนั้น
พอไหว (อันที่จริงผมแปลงสูตรมาก่อนแล้ว พวกเลขยกกำลังหรือถอด รูท ผมย่อยมาเป็นสูตรใหม่เรียบร้อย) คือพยายาม ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และ อยากให้ผู้ติดตามผลงาน
รู้สึกว่า ไม่ยากที่จะเรียนรู้ หรือทำความเข้าใจ บางทีผู้เขียนเอง เขียนไปก็นึกถึงวันเก่าๆ สมัยที่ยังแข็งแรง อายุแรกรุ่น สามสิบต้นๆ สมัยที่ ISUZU RODIO ขับเคลื่อนสี่ล้อ กำลังดัง
ไปกับน้องชาย มีไร่อยู่ที่ ศรีมงคล ไทรโยค สมัย สปก-401  ขับรถออกจากกรุงเทพฯ วันเสาร์เย็นๆ ทานข้าวหมูแดงที่ ตลาดหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ประมาณ สองทุ่ม วิ่งเข้าไร่ประมาณ
ตีหนึ่ง ทางเข้าไร่เปลี่ยวขนาด วิ่งไปเจองูจงอาง ข้างทาง จะเอ๋กันพอดี งูมันตกใจ ฉกเข้าตรงหน้าต่าง เช้ามายังเห็นคราบพิษแห้งกรัง ถ้าวันนั้นขับรถจิ๊ป ไม่มีกระจกไป สงสัยจะฉกเข้า
ต้นคอพอดี แบบนี้ไม่รู้จะเอาเชือกรัดตรงไหน?
    เขียนเรื่องสูบน้ำ เขียนเรื่องทำไร่ ก็ทำให้นึกถึงอดีต ตอนนั้นมีอยู่หลายร้อยไร่ ด้วยความไม่แน่นอนในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ ก็เลยต้องถอยออกมา เพราะตอนนั้นอายุยังน้อย ทุนรอน
ยังน้อย อาชีพหลักก็ยังไม่มั่นคงสมบูรณ์ดี ต้องแบ่งเวลาไปทำ ระยะทาง ความลำบากก็ยังไม่เกินกำลังของคนหนุ่ม ปลูกข้าวโพด มะนาว ฝรั่ง ขายได้กิโลละ 2 บาท ก็เกือบสามสิบปีแล้ว
 สมัยนั้นหมูป่าลงมาทีเป็นฝูง ข้าวโพดปลูกเอาไว้ ราบเป็นหน้ากลอง เวลาเขียนเรื่องไร่นา ก็เลยอดนึกถึงอดีตไม่ได้ครับ ก็แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์กัน เป็นกำลังใจให้คนหนุ่มคนสาว
ที่นำเอาความรู้ ที่เรียนมาจากในเมือง กลับไปพัฒนาบ้านตนเอง ความอดทน ความมุ่งมั่น ความรู้ ย่อมเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ครับ
  การใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อช่วยเราหาพื้นที่ หาที่ดิน และยังใช้สังเกตการด้านอื่นๆได้อีกมากมาย สามารถเช็คดูว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่ รอบๆที่ดินของเรา
ถ้ามีบ่อน้ำขุดกันหลายบ่อหรือทุกไร่ ก็แสดงว่าตำบลนั้นระดับน้ำซับใต้ดินอุดมสมบูรณ์ดี ขุดบ่อก็จะพบกับตาน้ำหรือน้ำซับไม่ยาก การเตรียมการต้องมองหลากหลายมุม ทั้งองค์ประกอบ
ที่สามารถควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้อีกหลายประการ ค่อยๆอ่านติดตามกันไปครับ พอได้ที่ดินมาแล้ว ลำดับต่อมาก็คือ การเลือกเครื่องสูบน้ำให้เหมาะสมกับแหล่งน้ำที่เรามีอยู่
Update เพิ่มเติม ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
         ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่ดิน เราควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน เพราะที่ดินในประเทศเรามีความลี้ลับซับซ้อน
ซ่อนเงื่อนซ่อนปมหลายประการ มีทั้งแบบ ภทบ5.(ที่ดินจับจองเสียภาษีดอกหญ้า) ที่ดินนส.3 หรือมีใบรับรองการใช้ประโยชน์ และโฉนดที่ดิน(นส4.) 
ซึ่งในปัจจุบันทางกรมที่ดินได้จัดทำ Website อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เราสามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ถ้าเป็นโฉนด หรือนส.4 
ส่วนพวกเอกสารสิทธิ์อื่นๆก็ยังคลุมเครือ อาจจะเป็นที่ราชพัสดุ ที่ของเขตทหาร หรือ ที่ดินหวงห้ามต่างๆ เช่น เขตป่าสงวน หรือบริเวณที่เป็นแม่น้ำลำธาร 
ลองนำเอามาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นและต้องตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง 
1.) เข้าชมwebsite ของกรมที่ดิน http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ เมื่อกดเข้าไปตามลิงค์นี้ก็จะพบกับหน้านี้
 
 กดเลือกจังหวัด เลือก อำเภอ และเติมหมายเลขโฉนด
โปรแกรมก็จะแสดงบล็อครายละเอียดของที่ดินแปลงนั้น
ตรวจสอบดูหมายเลขโฉนด ตรวจสอบดูพื้นที่
ถ้าไม่มีเลขโฉนดก็ใส่เลข 100 ลงไปก่อน โปรแกรมก็จะพาเราไปแถวๆนั้น
แล้วก็ไล่หาแปลงที่เราต้องการทราบข้อมูล ต่อไป
กรอบสีแดงจะแสดงอาณาเขตคร่าวๆของแปลงที่ดิน
ที่เป็นซอยแคบๆก็จะเป็นถนน หรือคลอง หรือทางน้ำ
   โปรแกรมนี้จะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้เราได้ว่า ที่มีโฉนดหรือไม่ ราคาประเมิน
และบริเวณนั้นสามารถออกโฉนดได้หรือไม่เท่านั้น เป็นเบื้องต้น แต่ต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องกับทางสำนักงานที่ดินอีกครั้งหนึ่ง
     นำมาเพิ่มเติมเป็นความรู้ให้ เพราะเมื่อเราสนใจที่ดินแปลงไหนแล้ว ตรวจสอบเบื้องต้นเสียก่อน ชอบจริงๆแล้วค่อยเดินทางไปดูที่จริง
ในปัจุบันคนที่โพสขายที่ดินก็มักจะให้พิกัดที่ดิน และรูปถ่ายหน้าโฉนด เราก็สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้เพื่อการตระเวณหาที่ดิน On line
จะไปตระเวณดูทุกที่ก็คงไม่ไหว พยายามเลี่ยงเขตป่าสงวนเอาไว้ก่อน ใกล้ปีใหม่แล้ว ผู้เขียนขออวยพรให้มิตรรักแฟนเพลง และลูกค้าทุกๆท่าน
มีความสุขสมหวัง มีความสุขกับงานที่ทำอยู่ทุกๆท่านครับ
  B.การเลือกประเภทของระบบสูบน้ำ ให้เหมาะสมกับประเภทของแหล่งน้ำ
 
Hit Counter Update 15 เมษายน 2559
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎